Chemtrails nad Prahou

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Chemtrails, Vydáno dne: 18. 12. 2007

Pamatujte si tyto dny a pozorně naslouchejte:
Kosovo = Srbsko
Chemitrails nad Prahou

© Zdeněk Patrick


4. srpna 2004 Praha 4 Můj první snímek chemtrails ze 4. srpna 2004. Několik jakoby triangulačních křížů, které se však nechovaly jako běžně contrails (kondenzační pruhy). Tyto vytrvale visely na stejném místě.


Ještě cosi, co se zdálo být neobvyklé. Modrá obloha a svit Slunce jakoby byly přikryty polopropustným závojem, jenž pozvolna zatuhl i na několik týdnů. Bylo to tak podivné, že jsem se rozhodl jev dlouhodobě sledovat.


V té době jsem již používal fotovoltaické články, takže zápisy o svítivosti Slunce jsem si vedl každý den. Jakkoliv byla obloha bez jediného mráčku, bylo jasné, že svit Slunce prudce klesá.


Příčinou byl zvětžující se závoj, jimž se obloha kupodivu nevratně pokrývala.

Časem jsem vypozoroval, že letadla, vypouštějící onen hnojník, létala křížem krážem kolem Slunce, a své okruhy podřídila trajektorii Slunce. Přičemž vždy dvě a dvě letadla křížila svojí dráhu. Někdy tak nebezpečně, že se málem srazila (viz Andělé nad Dobeškou).


Svit Slunce za rok 2004 poklesl o 80%, ačkoliv obloha se zdála být stále modrá. I když pokrytá divnou clonou. Někdy namodralou, jindy šedou, či černou. Podle barvy generovaných mračen byly letadla vypouštějící chemtrails opatřeny příslušnou barevnou kamufláží.

Způsob fotografování byl stále obtížnější, neboť statisíce letadel létalo vždy do Slunce a ze Slunce. Z téhož důvodu jsou mnohé fotografie ochuzeny na příklad stínem domu, podhledem, či siluetou stromu.


Záhadné pruhy jevily v průběhu dalšího pozorování rychlý vývoj. Rovněž četnost letadel a letů se navýšila natolik, že pokrývání oblohy neznámými hnojníkem nabývalo na intenzitě.


Co bylo zajímavé: V okamžiku, kdy se pruhy křížily, jeden z nich vysublimoval a druhý nabýval bleskurychle na objemu a za krátkou chvíli se z něj vytvořily cáry podivného mračna. A za další temná kouřová roura o délce několika desítek kilometrů.


To již byl rok 2005 na jehož konci jsem zjistil, že svit Slunce poklesl o dalších 80% procent. Tentokráte k roku 2004. Tehdy jsem se začall zajímat o co skutečně kráčí. Televize a noviny mektaly své půlpravdy o tunelování a o výfukových plynech osobních aut. O nasíleném znečisťování vzdušného obalu planety chemtrails a kamionovou dopravou ani slůvko. Zatímco chemtrails vytvářela několik vrstev mračen. Podobně jako za dob, kdy byly praktikovány zkušební atomové výbuchy.Čas od času jsem vypozoroval spojitosti mezi chemtrails a uragany, jež vždy pět krát do roka zavítaly i do našich krajů Rovněž se objevily podivné bouře s blesky bez hromů, přičemž jedna z bouřek byla doprovázena velmi neobvyklými elektromagnetickými jevy vrcholícími relativistickými efekty. Tehdy jsem se domníval, že chemtrails umožňují ionizaci vzdušného obalu k podivným pokusům.


Postupně bylo jasné, že ve dne nelze nic nového nafotit, neboť neprostupnost chemtrails závoje podstatně zesílil. Tak výhodný osvit Slunce při západu umožnil dokumentovat problém podstatně detailněji. Při té příležitosti mne napadlo, při rudém obzoru, že přeměňují naší planetu na Rudý Mars. Hloupá myšlenka? Oficiální ternín kriminálních živlů, páchajících toto zlé dílo na vysoké vědecké úrovni, zní "Stmívání planety" a souvisí s celou plejádou jiných podlých činů!!


Postupně se vytvářel nad námi neprodyšný kloubouk chemtraisl, jenž byl ze spoda umocněn zplodinami nasílené kamionpové dopravy. A zároveň s neobyčejně životadárným CO2 puchem i hřmotem začal, tentokráte náš zrak ničit, společně s mikrovlnnými ataky i přízemní ozón. Mnohdy vypadala krajina kolem, jako u velmi zlého čaroděje, s nyní již neexistujícími továrními komíny velkopodnikatele Klementa Gottwalda. Vrabčáci i vlašťovky zmizely docela. Někdy hojný chocholouš rovněž nepřežil a čápi se v té době do jednoho ztratili kdesi nad Izraelem.


centrails a důsledkyCirkulace vzdužného obalu se nyní zastavila docela. Jen čas od času přišly silné vichřice. Na cárech a chuchvalcích mraků vyrobených z chemtrails bylo patrné, že si někdo hraje s magnetickým polem. Respektive bylo jasně vidět silokřivky magnetického pole, že by bylo pokrytí tlf. a mikrovlnného signálu již 100%?


V době pozorování jsem zjistil, že některým stromům hnojení chemtrails krátkodobě svědčí, zatímco tráva a květenu, kterou jsem musel sekat dříve každý čtvrtý den, postačí posekat dvakrát třikrát v sezoně. Padající bílý olej, byl prohlášen multimediálními prostituty za nežkodně vypouštěný minerální olej. Vypouštěný na Prahou během letužA tak dnes v ponuré tmě denního světla čučím, na padající chemtrails, jež za malou chvíli promění skrze smog vše vůkol v krajinu neviditelné, nicméně vytrvalé smrti.