Mobing - náhodně nedokonané nájemné vraždy

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Mobing a elektroninický harassment, Vydáno dne: 08. 12. 2007

klikni na foto

Tento článek je určen těm, kteří se oprávněně domnívají, že je na nich páchán skupinový mobing.Mobing - náhodně nedokonané nájemné vraždy

© Zdeněk Patrick

klikni na foto

Mojí snahou je pomoci takto napadeným, neboť metodika skupinového mobingu je propracována tak, že veškerý popis akcí skupinového mobingu musí vyznít v neprospěch oběti. Musí připomínat příznaky těžké duševní choroby. V okamžiku, kdy budete hledat právo, můžete stanout tváří v tvář psychiatrickému odborníku a jakékoliv vaše reálné zkušenosti vám v očích psychiatrického odborníka jen a jen přitěžují.

O to více, jedná-li se o specialistu zcela profesně vyhořelého. neboť lidská bída učinila z jeho zaměstnání jedno z nejtěžších.

Pamatujte, nemáte si komu stěžovat. Sousedé neslyší a nevidí. Přátelé nevěří.

Jedinou a velmi účinnou zbraní proti skupinovému mobingu je vaše kamera, váš fotografický přístroj a hlavně dobře sehraná netečnost k atakům.

Zajisté máte cosi, co vám váš pažravý soused, či spolupracovník závidí a chce si to, za pomoci ostatních soudruhů, kteří prozatím nevidí a neslyší, přivlastnit.

Opakuji, vaši, ti vaši sousedé hmotně, ideově a ideologicky zainteresovaní v černém dílu, kteří ještě nedávno nic neviděli a neslyšeli, zázračně uvidí vše a uslyší i trávu růst, bude-li toho gangu třeba.

A ti ostatní, neznalí problému, jsou jen vystrašeni okolnostmi, jež skupinový mobing provázejí.

Opět připomínám, že se jedná o metodu velmi propracovanou, jejíž metodiku sofistikovaně zpracovali soudruzi z tajných služeb.

Netečnost oběti má však i stinné stránky.

Jestliže se nehroutíte podle plánu, přichází atak v podobě nájemné vraždy.

Vaše auto je jedinečnou zbraní, kterou gang, praktikující na vás skupinový mobing, zajisté použije jako jednu z prvních. Přičemž přeříznuté brzdové hadičky, či povolený palivový přívod je banalita.

Nalezne-li ve své pneumatice skobu, jejíž tvar umožňuje hrotu vždy se do vaší pneumatiky zapíchnout, zpozorněl bych.

klikni na foto

Pokud příště objevíte v bezdužové pneumatice upravený sedlářský nýt, příště zase a ještě dvakrát za velmi krátký časový interval, pak vězte, že gangu praktikujícímu na vás skupinový mobing dochází trpělivost.

Zvláště že úprava nýtu ukazuje na tutéž provenienci výroby.

Jaké divy je schopen napáchat upravený sedlářský nýt ve vaší bezdužové pneumatice při rychlosti 130 km/hod? Pokud nemáte předepsaný tlak v pneumatikách? Přičemž je lhostejné, zda jedete na přefouknuté pneumatice, či vyfouknutých "bačkorách"!

klikni na foto

Selářský nýt

V okamžiku, kdy za vámi příjde soused, na něhož padá vaše podezření a zeptá se vás, kdeže se vám ta autohavárie stala, máte i viníka, jakkoliv jen a jen vy víte.

Pamatujte, že tato nevinná otázka, byla vlastně výhružkou, jež měla být nasměrována do nejslabšího rodinného článku. Buďte ubezpečeni, že právě tím směrem příjdou další ataky gangu. Možná možný nájemce vraždy zapochyboval, do jakého auta vlastně nechal sedlářské nýty vetknout, neboť jste přijel v jiném voze, nicméně stejné značky, stejného obsahu a stejné barvy. O jehož existenci neměl nájemce vražd a mobingový velmistr ani potuchy!

Pamatujete, nikoho váš problém nezajímá.

Jakmile podivnosti překročí přijatelných 60 %, nejedná se o náhodu, či nahodilost!

Jakkoliv podle vás jde o několikanásobný pokus nájemné vraždy. Skupinový mobing totiž oficiálně neexistuje. Jedná se zjevně o vaše paranoidní příznaky pokročilého duševního onemocnění!

Vše pečlivě fotografujte a filmujte.

Shromážděte, co nejvíce materiálů dokumentující tyto zločiny. Nezaměnitelná mozaika vám ukáže, že problém vysoké společenské nebezpečnosti nespočívá ve vaší pomyslné paronoe.

A nestyďte se kameru použít. Oni se také nestydí.

Naopak vás budou nájemci vražd vždy s libým úsměvem zdravit, téměř otcovsky kárat, doporučovat vaše speciální vyšetření a nabádat k vyšší pozornosti. Vždy? jste tak bezbranní a všichni (soudruzi) kolem vědí, že jezdíte přeci tak šíleně neopatrně!