Projekt "Tma"

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: U.F.O., Vydáno dne: 19. 11. 2007Projekt Tma

© Zdeněk Patrick 2007

Jakkoliv Projekt ?Tma? zřejmě září nad?ením nad vydařeným dílem, a dál schraňuje do svých polosoukromých sejfů zkušenosti druhých, problematiku UFO zcela po svém vyřežila skupina několika ro??áků u nechutného TV hořčáku:

Jejich prezentace, skvěle zapadá nejen do zinscenovaného pragulá?e Projektu ?Tma?, jež ?povýžila? technicko fyzikální jevy, vymykající se nejen newtonovské fyzice (rozuměj UFO), na jedinečné veledílo talentovaných německých odborníků z dob okupace ČSR.
Pracujících v protektorátní Praze, kde se téměř na bě?ícím pásu vyráběli první exempláře UFO již v roce 1941. Komponenty pak ukrývali v podzemních systémech Prokopského údolí, montovali v Modřanech, či v průmyslových Letňanech. S ideální startovací dráhou ve Gbelích.
Aby je pak dílem předali US odborníkům, dílem uschovali (na lepší časy Nových pořádků) v A?ském výbě?ku, respektive v Chebském podzemí.

Můj dojem, že si mediální chasníci raději nevidí, pro třicet bídných ?ekelů a jednu zlámanou gre?li, dále než na špičku svého nosu, se ještě více nasílil.

Pozvaní odborníci radostně potvrzovali tento oficiálně povolený blábol, aby tak kampaň o neexistenci technicko fyzikálních jevů konečně uvedli na požadovanou rovinu virtuální reality.

Opomenu-li, mediální propagaci s předstihem signalizující francouzskou kachnu o odtajnění vojenských akt o tomto nevlídně hara?ícím fenoménu, pak mi nezbývá než suže konstatovat, ?e?

Zaklínadla máto?ných stínů jen potvrdila skutečnost, že pozvaní odborníci, nikdy nic podstatného neviděli, aniž kdy zvedli hlavy k nebi jinak, než s křečovitě zavřenýma očima.
Jakkoliv nic neviděli, oddanně mektají a mektají o německy zázračné zbrani. Popostrkáváni mediálními prostituty, aby sami sebe usvědčili nejen z notorické neznalosti onoho fenoménu, ale i všech souvislostí!
Jakkoliv nezahlédli podstatu ani koutkem svého oka, přesto odbornicky mektají a mektají?

Zajisté nepopírám, že i němečtí odborníci cosi zajímavého skutečně viděli a snažili, v rámci tehdejší technické úrovně (posílené ?skvělými? výdobytky IGé Farben a technikou Junkers), pochopit o co vlastně ?kráčí?.

Hovořím-li o všeobecné technické úrovni v letech 1938 až 1945, pak mám na mysli technologickou a teoretickou úroveň v rozmezí parní lokomotivy a bombasticky obrovské atomové pumy.
Opomenu-li zcela utajené geniální vynálezy Srba Nikoly Tesly.
Pokud pochybujete o mých slovech, pak se velmi pozorně podívejte na technické vymo?enosti, s nimi? přidoharažil, bohatě dotován světovými finančními domy, Adolf Hitler na kratičký výletík ke Stalingradu.

Jinou alternativou, jež vytahují politruci zaváděných pořádků, je žádost bývalých letců Spojených států, o zveřejnění, respektive úplném odtajnění problematiky UFO.

Téměř každé volby amerického prezidenta přinášejí stejný po?adavek a vzápětí i slib možného kandidáta.
Padesát milionů volebních hlasů (těch, co viděli) navíc, jistě není marných. Nicméně vzápětí, krátce po svém zvolení, utrpí dotyčný První US muž, trvalou ztrátu paměti. Kupodivu jen v té části mozku, jež slibovala odtajnění dané problematiky.

Doba a zejména vývoj Velkého Průšvihu zajisté pokročil již natolik, že skutečná pravda již je nesdělitelná.

Někteří sice tuší, jiní odvozují, převá?ná většina již však ?ije v pohádkově virtuální perníkové chaloupce a další?
Tě?ko hovořit.
Snad jen příměr, co vše fašistické Německo, jehož pohlaváři mohli být o problematice informováni, praktikovalo:
Budování tajných koncentračních táborů, nájemné vra?dy, plánování genocidy mnoha národů, budování podzemních prostor otroky, propagace zvráceností a praktikování euthanázie, nelidské pokusy na lidských bytostech, označování a vytváření databází obyvatelstva a vzápětí jejich postuoná fyzická likvidace.
Je možné, že se nejen pangermánští pohlaváři setkali se stejným fenoménem, jako ta společenství nakvap budující totalitární systém.
Jediná rada v nelehké době, mohu-li si vůbec ze své nízkosti dovolit:
Nenechte se sebou manipulovat.
Nenechte se vyhánět ze své krásné rodné země za pomyslnými lepšími mzdami, jen proto, že zde vládnou dosazení zloději a podvodníci. Okolní krajiny, i celý svět ře?í problémy stejně ničemnými machinacemi. Možná v očekávání podrazu v podobě dalšího světového "Reichstagu".

Odmítejte doktríny omezující vaše přirozená práva a svobody.

Odmítejte válečné haražení a vnucovanou xenofobii a zinscenované pseudonacionalistické násilí, mající spíše podobu globalizovaně zinscenovaného nadstátního teroru.
Odmítejte zlovolné nálepky, jimiž hodlají vyčlenit kohokoliv nepohodlného mimo přirozená práva, jež nám dala do vínku podstatně věrohodnější Instituce.
?ádejte jen to, co Vám plně nále?í.
Majíce v úctě jeden druhého. Bez ohledu na rasu a náboženství.
Nic víc, nic méně!