Mikrovlnné nebezpečí

Autor: cassurgis <(at)>, Téma: Mobing a elektroninický harassment, Vydáno dne: 26. 08. 2007

V průběhu letu raketoplánu Kolumbie (let STS 107, start 21. ledna 2003 a plánované přistání v sobotu 1.února 2003) chystají v Iráku američtí specialisté (kolem 31. ledna 2003) premiéru mikrovlnných zbraní.

Podle zprávy ČTKMikrovlnné zbraně

© dmk1994/2007

Co nám podle mediálních prostitutů zejména prospívá?

Zřejmě hned po ránu strčit hlavu do mikrovlnné trouby a zatřepat rakví.

1. Mikrovlnné záření:

Přehřívání organizmu s intenzivními pocity bolesti, srdeční arytmie, vysoký krevní tlak, infarkty, zvýšený oční tlak s následkem trvalé slepoty, stres, únava, spánková deprivace, závažné psychické poruchy, snížení vitality, riziková těhotenství, trvalá neplodnost, zhoršení průběhu stávajících nemocí, leukémie a rakovinotvorná bujení, vyšší úmrtnost mláďat, genetické změny, pocity bolesti až smrt.
Jedinečné spálení na popel během krátkého časového intervalu.
Napadení mikrovlnným zářením pocítíte téměř okamžitě: brnění, pálení pokožky, stupňující se bolesti kloubů (zejména kolenních a kyčelních).

Radar: 710 až 750 Mhz způsobuje blokádu vyšších mozkových funkcí lidí: Při maximálním vystavení oběti mikrovlnnému záření lze dosáhnout nejen cílené vymazání paměti - Brain Woshing, ale i zcela vymazat osobnost oběti.

Radary byly i bezděčnou příčinou "sestřelování" mimozemských objektů.

2. Mikrovlnné pozadí - elektrosmog

Televizní vysílání, cílený elektrosmog, pokrytí území tlf signálem, mikrovlnné ošetření dálničních tahů, satelitní kontrola (špidlizace) čipů a biočipů.
Tento i ostatní shluk mikrovln, které nás čím dál tím více zahlcují, jsou všude kolem nás a označujeme je jako elektrosmog, či radiové pozadí.
Zajímavý je rovněž jejich výskyt u elektrických spotřebičů a zejména pak u trafostanic a přenosových drátů. V úzké návaznosti na jalovou složkou napětí a proudu, který prochází libovolným vodičem.
Mikrovlny lze vytvořit pomocí vysílacích obvodů s anténou. Průchod mikrovln je dán útlumem prostředí, kterým prochází a v závislosti na vyzářenému výkonu.
Dále je dobré vědět, že se mikrovlny po dopadu na odrazovou plochu, dále šíří v kolmém směru na odrazovou plochu, kupodivu se stejnou energií jako vlna odražená. Přičemž samotný odraz se děje na úrovni iontů vytvořených na třetí odrazové vrstvě. V závislosti na indexu lomu podle Snellova zákona.
Dosah mikrovln je dán v závislosti na prostředí (velký útlum na listech stromů, potažmo lesa atd.), frekvenci (čím vyšší frekvence, tím menší dosah při stejném vyzářeném výkonu: Dáno vyšším ohřevem a vyplývajícím větším odporem prostředí, které je nuceno rychleji kmitat) a vyzářeném výkonu (např. WiFi 2,5 GHz má při vyzářeném výkonu 100 mW má max dosah cca 400m WiMax 5 Ghz 1W cca 5km (20km max)).

Neionizující záření:

Působení na živou tkáň je velmi rozdílné v závislosti na čase a frekvenci.

Ionizující záření: vyšší než 1,7 * 10 15 Hz:: záření alfa, beta, gama (radioaktivní rozpad, izotopy, urychlené ionty a elektrony, roentgenové záření)

Neionizující záření (do 1,7 * 10 15 Hz)

Ultrafialové záření (jakkoliv krátké vlnové délky, způsobuje svými kvantovými hodnotami změnu molekul, tkání).
Při energii fotonů 1,6 eV? (červené světlo o vlnové délce 760 nanometrů, již vyvolává na oční sítnici fotochemické změny). Hranice možného poškození oční sítnice leží za modrým světlem. Přičemž zelené a červené světlo poškodí oční sítnici naopak přehřátím.¨
Možné poškození oběti přehřátím tkání infračerveným světlem je jisté až do frekvence 10 MHz (vlnová délka 30 metrů). Infračervené záření poškozuje oční sítnici a vytváří oční zákaly. Přehřátí organizmu a popáleniny. Podobně i radiofrekvenční záření s frekvencí vyšší než 100 kHz.
Stimulaci nervové soustavy docílíme elektrickými a magnetickými poly a elektromagnetickým zářením o frekvencích nišších než 10 MHz (poružení srdečního svalu, změna mozkových funkcí).
Vše v závislosti na délce a intenzitě expozice.

3. Milimetrové vlny:

Radar, mikrovlnné zbraně a mikrovlnné trouby): 710 až 750 Mhz způsobuje blokádu vyšších mozkových funkcí lidí: Při maximálním vystavení oběti mikrovlnnému záření lze dosáhnout nejen cílené vymazání paměti - Brain Washing , ale i zcela vymazat osobnost oběti.
Radary byly i bezděčnou příčinou "sestřelování" mimozemských objektů.
Do téže skupiny patří spojová technika, satelitní komunikace, přenosy elektronickcých dat).

Decimetrové vlny (televize, mobilní tlf sítě