Mohu se mýlit...

Autor: cassurgis <(at)>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 12. 08. 2007A mýlil bych se tak rád, ale...

© dmk1989/2007

Odmyslím-li si 73 let masové marx - leninské přípravy, či hitlerovského boomu a po 17. listopadu 1989 křečovitě zavřu obě oči a neprostupnou hmotou ucpu obě uši, pak vše bezesporu mělo svůj počátek dávno před 11.9. 2001. neboť i tento konec počátku měl svůj začátek konců.

Jakkoliv dnes již téměř všichni vědí, že téměř všichni vědí, skrze naučenou nevědomost, nasílenou na sámý práh neuvěřitelnosti, postupně padáme do bezedné nicoty. Společně se vším, co naší dědové, otcové, ale i my pokládali za nezaměnitelné hodnoty.

Jak relativně krátký časový interval postačí k zjižtění, že to neměl být Usama bin Ladin, komu byl s předstihem vystaven účet, jenž bývá předkládán jedině kriminálním živlům...

Což je sice rovněž jedinečným příznakem utajené pravdy, nicméně stejně marným "jako hrách na stěně"...

První z útoku, pokud neuvažuji československou a českou státnost, byl veden proti jakékoliv pravdivé informaci.

Povolen byl pouze jednosměrný tok fiktivní reality show, jež má společné kořeny s válečným fašizmem.

Zamlčet pravdu a nahradit mediálně asistovanými fikcemi! Pokud vůbec! Takto byli původně trestáni jen těžící kriminální zločinci!

Zničení kampeliček, dosazením lumpů (prosperující odpálí tzv. neviditelné ruce trhu), mělo předejít opakování úspěšného převálcování německého kapitálu z dob první republiky.

Vytunelování zlatého pokladu republiky výměnou za propadající se dolarové bankovky.

Zlaté padáky úspěšným tunelářům a šups s nimi do senátu, podnikových rad a tak podobně.

Vyzbrojení a vycvičení silových složek způsobem, jenž staví chasníky z "Národní třídy", z hlediska výzbroje a zejména z hlediska brutality, do nesouměřitelné pozice. Porovnám-li je navíc s evropskými (italskými) silovými bezpečnostními jednotkami, pak konstatuji že ukopání občana k smrti se zdá být tak prosté.

Drogoví dealeři, míroví albanští teroristé na Václavské náměstí a mediálně "kontrolovaná" technopárty

Humanitární bombardování.

Irácké atomové zbraně ukrývané jen v tajných dokumentech.

Tajné koncentrační tábory.

Výstavba obřích věznic při mezinárodních letištích?

Zákony povolující mučení lidských bytostí.

Vyžádaná beztrestnost masových a válečných vrahů.

Porušování a podpora porušování mezinárodních práv a úmluv.

Radostná čipizace školní mládeže, zatím pomocí očipovaného náramku, jenž je používán ve Spojených Státech pro těžké kriminální živly.

Všeobecně zaváděná povinná kontrola osob (tzv Shengen I. a Shengen II.) a související zločinné zákony navrhované a schvalované kriminálními živly (když počátek mediálního jásání nad čipizaci psů, směřuje, krok za krokem, k jedinému cíly - podkožní čipizací lidských bytostí).

Databanky genetických informací o jednotlivých občanech, jejímž úkolem není pomoci občanům.

Registry občanů, registry pacientů, jejichž cílem není pravda.

Skrze nesmyslnou kamionovou dopravu, zdanění komunikací nasílené opékáním mikrovlnnými zbraněmi, jež mají být zakrátko (jakkoliv byl neuvěřitelně předražené) nahrazeny satelitními systémy, kamerami a počítači).

Zločinné znečisťování vzdušného obalu statisíci letadly, rozsévajícími smrt v době celosvětové letecké krize,

Ptačí chřipka, AIDS. BSI, slintavka a bůhví, co ještě. Podivně smrtelné nákazy, jež nejsou přirozenými nemocemi, nýbrž projekty obchodních válek a tajných laboratoří.

Zničení potravinové soběstačnosti a pěstování plodin jen pro udržení rázu (zdánlivě obhospodařované) krajiny

Geneticky modifikované plodiny.

Útoky chemického průmyslu proti zdraví obyvatel.

Cílené hony na vybraná uskupení obyvatelstva, je následně nasíleno v zahraničí připravenými útoky proti lidské přirozenosti. Výměnou za propagaci zvrhlosti a nepřirozenosti.

Povinné televizní poplatky, aniž máte zájem o tyto služby.

Zvyšující se asocialita a rostoucí pocit beztrestnosti vládnoucí oligarchie.

Stále bobtnající odposlechy a masivní kamerizace osob a jejich pohyb

Nezákonná kamerizace školní mládeže.

Krypto fašistické projevy pana Poselta (představitel landsmanchaftu a evropský poslanec) vysílané v ČT, v rámci překrucování českých a světových dějin v neprospěch českého národa.

Šmírování pomocí mikrovlnné technologie, jež je vlastně velmi nebezpečnou a zákeřnou zbraní.

Zákaz plateb v hotovosti, či "prozatím?" vnucenými očipovanými kartami

Rozkrádání a drancování země.

Nezákonné pěstování a šíření geneticky modifikovaných a tedy zdraví škodlivých rostlin. .

Při ztrátě etiky proměna bezplatného zdravotnictví v kampaně propagující fašistickou euthanazii!

Volby s minimální účastí obyvatel, jakkoliv neplatné, předkládané jako zdařile vyvedené!

Postupně se, ve vlastní zemi stáváme zcela bezprávními cizinci. Neschopnými rozhodovat o zásadních věcech, jež se nás a našich životů bezprostředně dotýkají!

Kdo je tedy v této chvíli kriminální zločinec, jenž vědomě usiluje o zotročení lidské rasy a zúčastňuje se, či podporuje organizované zločinné spolčení, programově usilující o potlačení veškerých lidských práv a svobod všech obyvatel této planety!

S cílem nastollit Nové fašistické pořádky, střihnuté pragmaticko satanistickými, až mnohdy religiozně chápanými vizemi.

My to již víme!

Je to pan Vonásek z Kotěhůlek alias Usama Bin Ladin.

Zákeřně měnící svůj vzhled. Z téhož důvodu musí být jeho pohyb neustále monitorován a v případě nutnosti, aby nemohl opakovat svůj zločin v jaderné, či ptačí verzi, okamžitě zastřelen někde v londýnském metru několika ranami do hlavy!

Kdo že je vlastně důvodně podezřelý, že je pan Vonásek z Kotěhůlek?

Pravděpodobně jeden každý z nás!

Soudě dle nabobtnalé hysterie ze země vydupaného terorizmu i závratné rychlosti postupu "zákonných opatření" - směřující k jedinečnému omezení lidských práv a svobod. Vyvěrajících z pekel nejdříve pokoutně, jakoby na zkoušku. Nicméně velmi usilovně. Stále v hrůznější podobě.

Tu a tam, pak onde a nakonec všude!

Kdo má čisté svědomí, nemusí se obávat ani čipizace, ani kamerizace, ba ani špiclování, tvrdí mimo idiotů, již jen kriminální živly.

Z toho logicky vyplývá, že?

Kdo má čisté svědomí, nemusí se pak obávat ani koncentračních táborů, ani čísel vytetovaných na paži, ani celosvětového puče fašistické gerily.