Zbožné přání o neexistenci chemtrails

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Chemtrails, Vydáno dne: 21. 07. 2007

Nedávno jsem se dočetl, že létadla rozsévající chemtrails již nelétají! Ubezpečuji, že nelétají jen v onom článku, který považuji za zbožné, nicméně velmi nepravděpodobné přání! Pokud jej rovnou nebudu pokládat za zbabělou součást další dezinformační kampaně!Dogma o neexistenci chemtrails

Glosy © Zdeněk Patrick - 1994 - 2006 Praha

Nedávno jsem se dočetl, že létadla rozsévající chemtrails již nelétají!

Ubezpečuji, že nelétají jen v onom článku, který považuji za zbožné, nicméně velmi nepravděpodobné přání!
Pokud jej rovnou nebudu pokládat za zbabělou součást dezinformační kampaně.
Nedílným faktem je, že mimo létadel vypoužtějících rychle expandující chemtrails, jsou součástí podivných jevů na obloze (v ČR) neobyčejné a dříve nevídané bodové záblesky o různé intenzitě, schopné osvětlit v rezonanci nejen celou nebeskou klenbu, ale i širé okolí.
S takovou intenzitou, že doslova oslepují!
Jakoby se neznámé energetické svazky, přicházející z kosmu, vyzářily průchodem ionizovanými chemitrails v podobě nebývalého shluku fotonů.
Objevují se v podobě výrazně ohraničených světelných bodů dosahujících velikosti až 2/3 slunečního kotouče.
Jednotlivé exploze světla o různé intenzitě vycházejí povět?inou z několika míst na obloze. Vždy v?ak jednotlivě, v časovém intervalu od několika vteřin do 15 minut.
Na bezmračné obloze, tak jak jsme ji znávali ještě nedávno, s horizontem světlejším, když svit hvězd první velikosti prochází zasviněnou atmosférou jen velmi obtížně.

Vážení, modrá obloha již dávno není modrá. A proto tolik nepravd o změně klimatu, kterou prý způsobil člověk. Tedy nic netušící pan Vonásek z Kocourkova.

Nevím jak dalece je známý fakt, že bodově zářící kotouče výtrysku energie se rovněž objevovaly i v ?edesátých a sedmdesátých létech dvacátého století (té? při nejznámějším výpadku energetické sítě Spojených států).

Dne 25. července 2006 ČR 9:00, právě v čase výpadku elektrické sítě a vyhlá?ení energetické nouze se v oblasti jihozápadně od Prahy, směrem na Brdy (45 stupních kvadrantu), jeden z největších bodových výbojů, který ozářil celou západní hemisféru.
Není pochyb, že tyto bodové výboje, barbarské znečis?ování atmosféry, pokusy s elektrickými výboji podobnými přírodním bleskům, devastace lidských hodnot, tání ledovců i věčného sněhu a nelíčená debilita vrcholných politiků současné světové sceny, spolu úzce souvisí.
Jakkoliv to zní divně.
Mů?e se jednat i mikrovlnný zbraňový systém, jež pochází z dílny geniálního Srba Nikoly Tesly.
V dr?ení nepříjemných individuí.
Když německá o?etřovatelka Nikoly Tesly nebyla daleko od jeho smrtelného lů?ka a plánů obranné kupole iniciované microwave technologií. Nikoli nepodobné té, co za pradávných dob v podobě hrůzostra?né záře obklopovala celé Chaldejsko, respektive město Ur a Bab ili (bránu Bož í).
Zapomenu i na německého antifašistu Formise, jenž prchl do ČeskoSlovenska a jehož nechal Hitler zavra?dit v hotelu na Zbraslavi. Nevezmu ani v úvahu fakt, že Sovětské jednotky zavítaly nejen do Berlína, ale i do všech možných i nemožných tajných archivů.

Připomeňme si chlubení o stoprocentním pokrytí našeho území a urychlené budování mikrovlnného systému, jenž nás má nejen příjemně danit, ale mimo ?mírného?, nepochybně velmi zdravého opékání i ?mírovat.

Mikrovlny dramaticky sni?ují vlhkost vzdužného obalu až do úplnného vysužení a vyprahlosti.
Tím je naružena vzdužná cirkulace a zabezpečeno, že exhaláty z nesmyslně navýšené kamionové dopravy udrží, očím nebezpečný ozon a nedýchatelnou hmotu, kdesi v úrovni vašich hlav.

Nechci ??ourat do vosího hnízda, takže nevzpomenu ani akci ?Usuri? z let 1969 ze sovětsko-čínského pomezí.

Nezajímá mne ani obří kupole podobající se září elektrickému oblouku a jež vyrostla (někdy v roce 1985, na několik desítek sekund, nad brdskými lesy, aby po té pomalu zmenšovala svoje rozměry a zmizela v brdských lesích.
Nebudu ani zkoumat, kdo z nás opět poruží ústavu a zvykové právo, aby tentokráte daroval část nedělitelného území ČR americkým expertům na raketová sila. Právě těch, kteří se 25. července 2006, v době mohutného výpadku elektrické sítě ČR, SRN a později i britské, pohybovali v brdských lesích.

A naopak v jižních Čechách (naposledy včera) , podivné nehlučné elektromagnetické bouře doplněné nehlučným bodovým blýskáním a světelnou rezonancí oblohy jsou téměř každonočním hitem. Ohnivé jiskry, modrozelené koule padající kolmo z hořící oblohy, létající nízko na zemí, zastavující se a vzápětí mizející při odletu.

Zřejmě součást daleko největšího průšvihu, jaký kdy proklusal kolem naší planety. Když i změna klimatu planety je bezpečně uměle vybuzená, nikoli jen výfukovými plyny nesmyslně zavedené kamionové přepravy!
Vozící cosi odnikud nikam a zase zpět!
Jen proto, aby zaváděný spotřební systém vydrancoval na končící planetě, co se jen dá?
Myslím, že nikoli. Jen nás modeluje do smutné podoby otroků.