6. července 2007

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: U.F.O., Vydáno dne: 13. 07. 2007V noci z 5.července na 6.července

MainUFO © Zdeněk Patrick - 1994 - 2006 Praha

V noci z 5.července na 6.července 2007 Praha

Té noci jsem si hráli ze světelným detektorem pohybu, jenž stře?í pohyb v blízkém okolí. Vše doplněno signalizačním zařízením. Tedy cosi jako infra závora.
Kolem druhé hodiny ranní vycházím z pokoje. V tomtéž okamžiku opakovaně hlásí jedna ze závor pohyb v blízkém okolí. Je to právě v ten okamžik, kdy mijím display. Opatrně vyhlédneme z okna směrem k detekovanému místu, tedy spoře osvětlené ulici. Mírné zablýsknutí, tak jak jej již několik roků pozorujeme na nebi , se několikrát opakuje a závora opakovaně hlásí tyto změny. Nikoli však závory zbývající, jakkoliv jsou po touté? oblohou.
Je to podivné.
Pohybuji se tiše ke kuchyni.
V tom přímo na ulici (vzdálené cca 5m) se silně zableskne.
Prakticky ve stejně razanci jako několik fotografických flashů najednou. V tomtéž okamžiku přilétá z oslepujícího flashe, zkrze kuchyňské okno, úzký paprsek směřující na kuchyňské neonové svítidlo, jež bylo celá léta mimo funkci a beznadějně vypnuté. Kolem svítidla se vytvořila ostrá světelná koule, jež trvala cca 2 vteřiny a ozářila celou místnost, jež doposud zela temnotou.

Celkem nic podivného. Vše v souladu s přírodními zákony. Někde mezi běžnou ?árovkou a Teslou.

Až na usilovné fotoelektrické kulové záblesky, nic až tak světaborného.
Nicméně, jak jsme se za okamžik přesvědčili, záblesky na obloze se pro tento krátký okamžik skutečně přemístily do naší bezprostřední blízkosti.
Jiný kulový, velmi ostrý záblesk se objevil i na nedaleké stří?ce nízkého stavení.
Zatímco noční obloha, zhusta zasviněná ionizovanými (prý neexistujícími) chemtrails, se čas od času, kupodivu stále na stejných místech a zcela nehlučně, bodově za?ehávala.
Tými? nehlučnými výboji, v podobě bolestně světlých koulí, které mne 13. července roku 2006 oslepily oči tak, že slepota hlučně klepe na má víčka.
Tehdy jsem se domníval, že kráčí o laserový systém obranné iniciativy (SDI), jež je zkužebně praktikován nad celým území ČR.
Zřejmě nikoli, protože nejen mediální prostituti ře?í mimo pitomostí, stálých pangermánských komplexů o malém životním prostoru, zcela banální problémy, které by nebyly, kdyby nebyli u moci mocí nemocní a pa?ravě chrochtající sputnici.
Co stále vysílají ty správné signály tím správným směrem?
Zatím, co horní paluby stále ještě jásají nad svojí neuvěřitelnou genialitou...