Databaze jevů 0 - 1461 n. l.

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: U.F.O., Vydáno dne: 02. 07. 2007Obsah:"
Rok 0 U.F. O. z dob dávných i nedávných
20 - 60 n. l. Judea - Řím ?imon kouzelník - součásník sv. Petra
222 n. l. Rimini - Římská ří?e - Tři podivné měsíce
316 - 265 n. l. - Čína Hliník v hrobě čínského generála Cao Čau
Sv. Kosmas a Damian kolem roku 300 n. l.
400 n. l. Římská ří?e množství létajících objektů pohybujících se na tehdejším nebi?
794 n. l. Bretaň - Francie pozorování zvláštních světelných sloupů v Bretani.
23. prosince r. 678 n. l. zavraždění Dagoberta II. u Stenay
r. 742 n. l Karel Veliký - Karl Magne narozen roku 742, nebo roku 747, zemřel roku 814
813 - 840 n. l. Lyon Franice neznámé létající bytosti a vzdužné lodě
842 n. l. Verdun Francie a 927 u Verdunu pozorováno na noční obloze ohnivé vojsko
Léta 878 n. l. - Srbští P?ované - České země: hrad Houska a díra do pekel...
9. století n. l. - Norsko viděn létající koráb
904 n. l. Rusko Za časů byzantského císaře Lva a císaře Alexandra ruské létající lodě...
Roku 919 n. l. území Velké Moravy spatřen létající disk následují tragické pohromy
Roku 921 n. l. kronikáře Ibn Fadlan u krále Bulharů vidí na obloze o?ivlé obrazy lidí a koní
Roku 927 n. l. Verdun Francie na noční obloze u Verdunu opět pozorováno ohnivé noční vojsko.
Rusko není jasné kdy n. l.. Únos malého chlapce a létající měděný kotel
červenec roku 966 kdesi na moři spatřen světelný sloup
Roku 983 n. l. se na obloze starého Irska proháněly létající koráby démonů
10. století n. l. ?Nejtajemnější muž západu, papež Sylvestr II, přítel Vojtěcha Slavníkovce
1003 n. l. umírá francouzský čaroděj prelát Gerbert, jenž se stal papežem Silvestrem II.
Roku 1001 n. l. rituální vra?da, či rituální asistovaná sebevra?da papeže Silvestra II.?
1028 n. l. v Čechách množství housenek, smrt ze smogu obludy v ulicích měst

Databáze zvláštních jevů

© zcela neúplná a nepřesná - 1994 - 1998 Praha Rok 0

(nepříliš přesná databáze bude postupně doplněna o zdroje a rozšířena o další staletí)

20 - 60 n. l. Judea - Řím ?imon kouzelník - součásník sv. Petra."

?imon kouzelník - současník sv. Petra a zároveň jeho nekalá konkurence, se vydává jednoho krásného dne z rodné Samary na cestu za poznáním magie. Procestuje celou Persii, Arabii, ale i Egypt, aby se na čas usídlil v Alexandrii, kde se stal na čas ?ákem jakéhosi Dositea, jenž byl stoupencem Jana Křtitele ve při, kdo je vlastně Mesiášem.

Ovládal údajně mnohá kouzla, jež jsou sama o sobě více než zajímavá. Dovedl létat vzduchem, levitovat, mizet před očima diváků, kámen proměňoval v chléb, hojil rány, křísil mrtvé, o?ivoval kamenné sochy. Tento přebohatý repertoár byl příčinou, že jej Petr nejen odmítl pokřtít, ale odmítl jakékoliv diskuse na téma Petrovy metodiky zázračného léčení, či křížení mrtvých. Snad i proto, že ?imon nepochopil, že se nejedná o systém obchodu - nýbrž víry.

Jejich rivalita dosáhla svého vrcholu v Římě, kde ?imon vyzval Petra k souboji před očima samého římského císaře. Zatímco si ?imon levitoval, Petr se v kleče modlil. Výsledkem byl pád ?imona na zem a jeho zlámaná noha pak dostatečným důkazem toho, kdo je mocnější .
Zpět:

222 n. l. Rimini - Římská ří?e - Tři podivné měsíce "

Tři podivné měsíce prolétli na Rimini a krátce poté i nad různými regiony říše římské. Liber prodigiorum (Kniha předpovědí) Říman Julius Obserquinus
Zpět:

316 - 265 n. l. - Čína Hliník v hrobě čínského generála Cao Čau "

V hrobě čínského generála Cao Čau byl nalezen pancíř a přezky vyrobené z hliníku (85 % hliníku, 10 % mědi, 4 % hořčíku a 1 % ostatních prvků). Ačkoli se jedná o nejrozšířenější prvek na této planetě je technologie výroby hliníku je natolik složitá, že jeho průmyslová výroba započala někdy kolem třicátých let našeho století. Mendělejev byl poctěn prvním vzácným odlitkem - hliníkovým pohárem. Hliník byl poprvé získán elektrolýzou v roce 1908.
Zpět:

Sv. Kosmas a Damian kolem roku 300 n. l."

Sv. Kosmas a Damian jsou skutečné historické osobnosti. Byli bratři a pocházeli z Arábie.

Oba vystudovali medicinu v Syrii a stali se známými a oblíbenými lékaři. Jejich vysoce aktivní křesťanská činnost v dobách panování císaře Diokleciana (284-305), předurčila jejich tragickou smrt. Byli jednou z prvních obětí Diokleciánova ediktu v roce 303. Tento edikt byl zaměřen zejména proti křesťanům a jak se zdá, zejména proti vzdělanosti.

Legenda vypráví o těchto bratřích, že přenesli dolní končetinu z jednoho jedince na druhého, jako náhradu za ztracenou končetinu. Je to vlastně první popis úspěšně provedené transplantace mezi dvěma jedinci tého? druhu. A aby to bylo cennější, mezi jedinci geneticky dosti vzdálenými, neboť šlo o přenos končetiny z Maura na bělocha. O zázraku ani slova. Tato medicínská disciplína se vyvinula až teprve v druhé polovině dvacátého století a její znalost je omezena na příslušné vědecké pracovníky, které dělí od dob, kdy Kosmas a Damian provedli svoji transplantaci končetiny více než 1500 let. Přesto však le?í transplantace končetin ještě v naší budoucnosti. Na?í vysoce technické společnosti a vyspělému lékařství se daří transplantace srdce, ledvin i jater avšak transplantace končetin se ještě nepodařila.
Zpět:

400 n. l. Římská ří?e množství létajících objektů pohybujících se na tehdejším nebi? "

Autor Liber prodigiorum (Knihy předpovědí) Říman Julius Obserquinus popisuje množství pozorování mimozemských objektu pohybujících se na tehdejším starověkém nebi.
Zpět:

618 až 906 Čína

Kronikáři Říše středu, v období dynastie Tchang zaznamenávali nebeská vidění v podobě nebeských létajících vozů.

Dějepisec Čang Čuo se ve svých dílech zmiňuje o pozorování zářícího tělesa o velikosti ?bečky? letícímu po nebi, doprovázeného menšími zářícími objekty. Někdejší obyvatelé povodí ?luté řeky tyto světelné objekty pova?ovali za větší zázrak, než čínská zeď. Popisoval rovněž dokonce i zvláštní boje formace hvězd trvající celé tři dny a noci.
Zpět:

8. století n. l. V dobách Karla Velikého množství únosů i kontaktů s mimozemci "
Zpět:

Roku 763 n. l. skotský král Domnal Mac Mucharda pozoroval poblíž Teltownu loď v povětří,"

Ing. V. Patrovský

Záhady létajících talířů
Zpět:

794 n. l. Bretaň - Francie pozorování zvláštních světelných sloupů v Bretani"

Angličan Roger z Wendoveru, vyjmenovává ve své knize ?Květy historie? řadu neobvyklých nebeských úkazů, jež se vyskytly v letech 447 až 1235 našeho letopočtu. Dílo popisuje mimo dvou komet z roku 729, meteorického deště roku 747 i pozorování zvláštních světelných sloupů v Bretani roku 794.
Zpět:

zavraždění Dagoberta II. u Stenay " Zavra?děn svým sluhou Karlem Martelem, zakladatelem rodu Markomanů.
Zpět:

r. 742 n. l Karel Veliký - Karl Magne narozen roku 742, nebo roku 747, zemřel roku 814,"

Buzerant, jenž toužil být mocný a ještě mocnější, který se jednoho krásného dne legálně zamiloval do svého sluhy, jenž byl nucen se stát jeho nejblišším důvěrníkem. A protože si o všem již ?eptaly i vrabci, nechal vadný Karel vyhrabat mrtvolu své někdejší ženy, a v nádherné rakvi, na důkaz své někdejší velké mužnosti, ji v?ude vozil sebou. Nakonec vše je jen marnost a tak zakrátko byla mrtvola jeho bývalé ženy opět zahrabána a sofistikovaní tvůrci polopravd vymysleli báchorku o mámivém drahém ka-meni darovaný hadem z ba?in. Ideově se stal potomek sluhy Karl Martela, sprostý nájemce vra?d, prznitel mrtvol a buzerant v jedné osobě, vrcholem germanizačních propagand hovořících o rozvinuté duchovní síle velikána velikánů. Tento vadný muž vydal, po neúspěšných válečných výpravách do Čech, příkaz vybudovat na hranicích se slovanskými zeměmi příhraniční marku, jež se zabývala pozvolnou destrukcí slovanského systému.
Zpět:

813 - 840 n. l. Lyon Francie neznámé létající bytosti a vzdužné lodě."

Nemů?e být nejmenších pochyb o tom, že nejvyšší představitelé církve věděli mnohé, o čem se i dnes zarytě mlčí. Byli to zejména kronikáři klášterů, opaté a biskupové, kteří shroma?ďovali takové informace. již za Karla Velikého byly pozorovány jevy, vymykající se běžným zvyklostem, a kupodivu byly zapsány s neobyčejnou otevřeností. Nebyly totiž určeny prostému lidu.

V několika spisech se nezávisle na sobě vypráví o události, která se přihodila kdysi v Lyonu, právě za panování Karla Velikého. Překvapivě se v nich hovoří o neznámých létajících bytostech i létajících lodích. Jedna z těchto vzdužných lodí jednoho dne přistála v polích poblíž města. A ti, co z ní vystoupili - tři muži a jedna ?ena - byli považováni za démony. Obyvatelé města, kteří vše zpovzdáli po-zorovali, se seběhli kolem příchozích. Ti se chovali velmi neobvykle a podivně. Zdě?ení obyvatelé je považovali za čaroděje a nepřátelské posly ?lechtice Grimaulda, kteří mají na jeho příkaz zničit jejich úro-du.

Na příkaz lyonského arcibiskupa Agobarda byli zatčeni, neboť byl přesvědčen o tom, že je velmi nepravděpodobné to, co příchozí mužové a žena tvrdili. Vyprávěli o zázracích, které jim ukázaly podivné létající bytosti z létající lodi. Tvrdili, že pocházejí též z města Lyonu, kam se vracejí po krátké náv?těvě z neznámého prostoru, který nazývali zemí Magonia.

Nikdo z lyonských je však nepoznával a ne??astníci se obhajovali, že zatím co pobývali ve vzdužné lodi, na Zemi uplynul dlouhý čas.

Arcibiskup Agobard dal příkaz k jejich výslechu a jednal s nimi tak, jak se postupuje s čaroději. Zmučení pak byli za přítomnosti arcibiskupa obyvateli Lyonu ukamenováni. Pak přibiti na dřevo a hozeni do řeky.

Jak dalece je tento příběh pravdivýš Odpověď dává sám lyonský arcibiskup Agobard (770 - 840 od roku 813 lyonský biskup) ve svém spisu De Grandine et Tonitrua Voda a blesk (oheň).
Zpět:

842 n. l. Verdun Francie a 927 u Verdunu pozorováno na noční obloze ohnivé vojsko a nejen u Verdunu"

Ing. V. Patrovský

Záhady létajících talířů str. 16
Zpět:

Léta 878 n. l. - Srbští P?ované - České země: hrad Houska a díra do pekel..."

Slavibor B?ovský (P?ovský) z Mělníka, kterémuž proto, že byl z rodu Hrabova, někteří Hrabě, jiní Hrabovec říkali, maje syna krásného vzrostu a mužné postavy, velmi jej miloval, jemuž jméno bylo Housek. Proto? rozkázal na jedné vysoké skále hrad pevný postaviti a od jména syna svého jej Housek nebo Houskov kázal jmenovati. A když bylo dokonán, nalezena jest nedaleko od toho hradu díra jedna u veliké skále (do pekel vedoucí), ve které?to díře množství rozličných duchuov obývalo, kteří?sto více a více lidem tu obývajícím překá?ky činili a někdy rozličných hovad tvářnosti proměňujíce se lidem tu obývajícím ukazovali tak hrozně, že tudy lidé nesměli choditi, tak?e pro rozličné lidem od tých duchuov překá?ky a přísahy byl pustý zuostaven.

(Citace z kroniky Hájka z Libočan).

V tomtéž místě, v Dubské pahorkatině, pak byl ve 14 století vybudován hrad Houska v podobě, tak jak jej známe dnes. S obrannými aspekty směřujícími nikoli proti vnějšímu nepříteli, nybr? zcela opačným a nelogickým směrem - do středu hradu.

Prvním majitel pán Berka z Dubé

v 1620 Albrecht z Vald?tejna

1823 chátrající hrad i po stavebních úpravách byl neobyvatelný až do dne?ních dnů, kdy byl poprvé zpřístupněn po rekonstrukcích široké veřejnosti Hrad Houska, či Houžka nebo hrad Ouska odvozeně z keltského slova s významem ?zářící?.
Zpět:

Kně?na Ludmila (zemřela údajně 16. 9. 921 jako více než ?edesáti letá. Ve skutečnosti v přepočtu na úřední kalendář zemřela rovněž 28. 9.) - podle oficiální protoněmecké náboženské doktríny (zašti?ující se kázáním Bož ího slova latinského ritu za pomoci prolité krve a teutonských mečů) užkrcena prý na přímý příkaz své snachy Drahomíry , matky Sv. Václava, dvěma krutými služebníky - Tunnou a Gomonem. Stalo se tak na hradě Tetín) od roku 875 jeho man?elka - babička Sv. Václava - původem pohanka, později prohlášená za svatou. Pocházela z údajně kmene P?ovanů sídlící oblasti dnešního Mělnicka (P?ov - dnešní Mělník, jakkoliv byla lužicka Srbka z Polabského Mielska, nikoli ted z českého Mielnicka) . Otec Ludmily - Slavibor - kníže P?ovanů - prý pocházel pocházel z rodu Hrabova, či Hrabovec. Jeho syn Housek údajně nechal postavit hrad Houska (Houskov).
Zpět:

Mrtvé tělo kněžny Ludmily se nerozkládal a naopak libě voněla a Drahomíři, jež se dle jedné verze pro-padla do Pekla. Nebo ji pohltila zem při útěku z pra?ského hradu.

Rozpory: Jestliže Housku postavil syn knížete P?ovanů, tak to bylo někdy ke konci 10 století, nebo na začátku 11 století.
Zpět:

hrad - srdce kraje chránil vždy okolí proti vnějšímu nepříteli. život byl závislý na mocné obraně, jež měl hrad skýtat. hrd - srdce - sánskrt hrudya - srdce - sánskrt hrdina - srdnatý

TV Nova neděle 19. září 2002 - pořad Střepiny

Na konci 13 století na rozhraní dne?ních okresů Česká Lípa a Mělník a Mladá Boleslav byl v neprostupných a opužtěných hvozdech postaven hrad Houska

V roce 1999 byl hrad Houska poprvé zpřístupněn. Náv?těvníci při náv?těvě kaple omdlévají, fotoaparáty vypovídají službu a pásky v kamerách zůstávají prázdné. Před osmi sty lety prý vyrostlo něco nad čím se prý podle TV Nova tají dech.

Nevedla zde žádná obchodní stezka a neexistovalo rovněž žádné zjevné vnější nebezpečí před kterým měl hrad chránit. Byl prý postaven naopak tak, aby chránil okolí před tím, co vlastně skrýval uvnitř. V?echna obranná opatření hradu jsou prý nesmyslně a zdánlivě nelogicky nasměrována směrem dovnitř hradu.

Není ovšem specifikováno jak. Průvodce říká, že jsou podobné stavby stejně nasměrovanou obrannou funkcí směrem do centra stavby. Nejsou to však hrady, nýbrž věznice. A tou hrad Houska nikdy nebyl.

Co tedy hrad strážil? Z dochovaných pověstí, či legend mnozí romantičtí badatelé vydedukovaly snad-nou hypotézu, že zde kdysi pukla země - právě v místech, kde dnes stojí kaple. Otevřelo se peklo a z něho vycházely podivné bytosti. Místní jim říkali hovada ďábelská či pekelná jež na sebe brala podobu vzdáleně připomínající lidské bytosti, či spíše polozvěř.

Obyvatelé hradu puklé místo prý uzavřeli a postavili nad ním kapli.
Zpět:

Jiná z legend vypráví o vězni, jemuž přislíbili trestu odpužtění, pokud se podvolí prozkoumat hradní studnu, z níž se ozývaly strašidelné skřeky a vycházel smrdutý kouř. Když vězně ze studny vytáhli, měl vlasy šedivé hrůzou a pomátl se na rozumu. Co ve studni vlastně spatřil, nikomu již nikdy nemohl říci.

Karel Hynek Mácha, český básník a obzvláštní pě?í turista (prošel pěšky snad celé Čechy - viz Bezděz a jeho stě?ejní báseň Máj) jednoho dne do?el i na hrad Houska. Není jasné, proč se vlastně rozhodl strávit noc na hradě, Zda to byly právě podivné pověsti o hradě, či jeho romantická povaha. Nicméně to, co se na hradě té noci událo vypisuje v dopisu svému příteli.

Z dopisu, o jehož existenci jsem se po druhé ve svém životě dověděl v roce 1973 na SP?S Betlémské při hodině Českého jazyka, jasně vyplývá, že se se K. H. Mácha stal obětí podivných kouzel praktické relativity času. Při této zvláštní produkci se setkal s dívkou kdesi poblíž současných vysoko?kolských kolejí u staré královské cesty. Ta mu ukázala dřevěnou skříňku s pohyblivými obrázky. To, co ve skřínce spatřil jej natolik vyděsilo, ?e se dívky optal, zda až tak strašné může být peklo.

Dívka, zřejmě (velmi přibli?ně) odpověděla: ?Karle Hynku, to co vidí? není peklo, ale Praha v roce 2006.?

Podivná dřevěná skříňka s pohyblivými obrázky připomína Johna Dee a Tezcatlipocovo zrcadlo. Proč si vzdělaná dívka znalá osudu romantického básníka, jenž kdysi dávno zemřel v mladém věku, Máchu nevarovala? Zde více?
Zpět:

9. století n. l. - Norsko viděn létající koráb " Nejen hrdinové indického eposu Rámajány létali vzducholoděmi zvanými vimany. Ale i v antických dílech se často mluví o vzdužných korábech, které byly spatřeny na nebi starého Řecka a Říma. Podobné události popisují také středověké kroniky. Tak například v devátém století se objevil nad jedním norským městem záhadný létající ?koráb?, který pak pozvolna zmizel.
Zpět:

904 n. l. Rusko Za časů byzantského císaře Lva a císaře Alexandra ruské létající lodě..."

Za časů byzantského císaře Lva a císaře Alexandra, roku 904 n. l. vyrá?í z Kyjeva obrovské vojsko na Konstantinopol s cílem napravit hlavu Byzantské ří?i. V čele vojsk cválá na svém oři sám ruský kníže Oleg. Koně, lodě i létající aparatury jsou ve samozřejmostí v seznamu vojenské výbavy této vojenské výpravy.

Nic nepomohlo, že Byzantinci opevnili průliv a uzavřeli město. Ruské lodě zakotvily poblíž a ruská vojska zuřivě zaútočila na město. Několik týdnu trvalo obléhání, když kníže Oleg nařídil připevnit k lodím kola, napnout plachty a v příhodném větru se jeho bojové lodě snesli na m?ěsto. Rusové vypustili prý i obrněné ?koně, zlatě zbarvené?. Kroužili kolem města a jejich jezdci vypoužtěli ohnivé šípy. Císař Lev a Alexander byli nuceni uzavřít s ruským knížetem mír a při svém křesťanském bohu sli-bovali platit tribut a na důkaz opravdovosti políbili kříž a ?ádali toté? od pohana Olega. Kníže Oleg zvaný svým lidem Moudrý i jeho muži však přísahali při slovanských bozích Velesovi a Perunovi.
Zpět:

Roku 919 n. l. území Velké Moravy spatřen létající disk následují tragické pohromy "

Roku 919 byl spatřen nad územím Velké Moravy (dnes část území Velké Moravy v dr?ení ba?kirů v tzv. Maďarsku) objekt ve tvaru disku.

V té době prakticky přestala Velká Morava existovat a je podezření, že celé území bylo někdy roku 906/ 910 postiženo katastrofálními povodněmi. Když vzápětí bylo obyvatelstvo decimováno hladomory.
Zpět:

Roku 921 n. l. kronikáře Ibn Fadlan u krále Bulharů vidí na obloze o?ivlé obrazy lidí a koní "

Toho roku vyslal bagdádský chalif Al Muktadir svého kronikáře Ibn Fadlana s poselstvím ke králi Bulharů sídlících tehdy na střední Volze.

V tuté? noc, kterou poprvé strávil Ibn Fadlana v paláci bulharského krále mohl zaznamenat, a to také udělal, podivné noční úkazy na obloze.

Právě když Slunce zapadlo a celý západ zrudl nízko nad obzorem jasnou rudou září, začalo se z nebe ozývat ohlužující, nicméně temné dunění. Na obloze bylo možno v té chvíli vidět dva ohnivě rudé mraky, spojující se, aby se vzápětí opět rozpojily. V průběhu této udivující pulzace se uvnitř mraků objevovaly o?ivlé obrazy lidí a koní. Pohybující se bytosti v mracích byly očividně ozbrojené a jako by spolu bojovaly. Arabové byly těmito nebezpečnými úkazy natolik vydě?eni, píše kronikář Ibn Fadlan, že poklekli a setrvali v modlitbách.

Bulhaři jim pak vysvětlili, že nebeští D?ínové, které mohou na sebe vzít lidskou, nebo zvířecí podobu a pomocí těchto triků mohou ovlivňovat dění na planetě.
Zpět:

Roku 927 n. l. Verdun Francie na noční obloze u Verdunu opět pozorováno ohnivé noční vojsko."

Roku 927 bylo na noční obloze u Verdunu pozorováno ohnivé noční vojsko. Ano i na jiných místech.

Na témže místě bylo ohnivé vojsko viděno již i roku 824.
Zpět:

Rusko není jasné kdy n. l.. Únos malého chlapce a létající měděný kotel "

Na kazaňské univerzitě byl objeven rukopis hovořící o létajících strojích ve starém Rusku. (Struninová M.D. - moskevská historička) Chlapec Já?a, který jednoho dne sbíral v lese borůvky spatřil nedaleko sebe bíle oblečeného muže , jenž se mu představil jako Timofej. Vzal sebou Ja?u do obrovského měděného kotle, ze kterého je neznámá síla vyzvedla do nebes, kde Ja?a strávil celé tři roky. Během těch let se jej Timofej učil různým vědám, něčemu, co lze označit slovem magie.

Nakonec vrátil Ja?u na toté? místo v lese, do téhož měděného kotle a na památku mu dal dvě mince. Jednu zlatou a druhou stříbrnou.
Zpět:

červenec roku 966 kdesi na moři spatřen světelný sloup"

Ing. V. Patrovský

Záhady létajících talířů str. 16

Kdesi nad mořem (blíže neurčeno, ale zapí?u, neboť se jedná o světelný sloup), koncem července 966 byl spatřen světelný sloup.
Zpět:

Roku 983 n. l. se na obloze starého Irska proháněly létající koráby démonů "

Také Irsko bylo v minulosti, zejména pak kolem roku 983 svědkem přeletu neznámých objektů, které jsou popisovány jako létající vzdužné koráby démonů. S jedním takovým korábem se setkáme ve spisu Speculu Regali z desátého století v Koínungs Skugsa: Podle této literární památky se na obloze starého Irska proháněly létající koráby démonů velmi často. Zde je jeden z příběhů:

I stal se ve městě Clorea jedné neděle, když lidé přicházeli na m?i, zázrak. V tom městě je kostel k památce sv. Kinara. Stalo se, že z oblohy byla spužtěna kovová kotva na provaze a jedna její ostrá patka se zasekla do dřevěného oblouku nad kostelními dveřmi. Lidé vyběhli z kostela a uviděli na obloze loď s lidmi na palubě a viděli muže, jak se naklání přes palubu a pak se spouští po laně ke kotvě, aby ji odhá-koval. Vypadalo to jako by plaval ve vodě. Lidé k němu vyrazili a chtěli jej zadr?et, ale biskup jim to za-kázal, ze strachu, že by jej mohli zabít. Osvobozený tvor spěchal po laně zpátky do lodi. Posádka přetnula lano a loď se vznesla a odplula z dohledu. Ale kotva zůstala v kostele na paměť této zvláštní události.
Zpět:

?Nejtajemnější muž západu, papež Sylvestr II, přítel Vojtěcha Slavníkovce "

Jitro kouzelníků str. 63

?Nejtajemnější muž západu, papež Sylvestr II, známý pod jménem Gerbert z Aurillacu (říká o něm, že postavil ve městě krásné fontány, jejichž proud vydával při dopadu harmonické zvuky, připomínající určitou melodii). Narodil se v Auvergne v roce 920 a zemřel roku 1003. Gerbert byl bene-diktinský mnich, profesor univerzity v Reme?i, arcibiskup ravenský. Později, když byl na vrcholu své vědecké činnosti, byl uveden na papežský stolec pod jménem Sylvestr II. Pape? z milosti Oty III. Pobýval prý ve Španělsku a pak ho tajuplná cesta zavedla do Indie, kde prý načerpal různé vědomosti, nad nimi? ?aslo jeho okolí. Měl ve svém paláci bronzovou hlavu, která odpovídala na otázky Ano nebo Ne, jež ji kladl o politice a všeobecné situaci křesťanstva. Podle Sylvestra (139. svazek Migneovy Latinské patro-logie) bylo to prý jednoduché zařízení zalo?ené na počtu s dvěma ciframi. Tato magická hlava byla zničena při jeho smrti a poznatky, které si přivezl byly pečlivě zatajeny. Vědec byl několikrát obviněn ze spol-ků s ďáblem, ale církevní hodnost jej zachránila, takže zemřel přirozenou smrtí?

Roku 999 n. l.

Francouzský čaroděj prelát Gerbert se stal papežem Silvestrem II. kolem roku 1000 n. l.

Narozen mezi roky 940 - 950 zemřel roku 1003. Pocházel z Aurillacu (provincie Auverge).

Vzdělán ve vědních oborech, jež byly tenkrát považovány za vrchol vědění. Teologie, Matematika, aritmetika, gramatika, retorika, dialektika, astronomie a hudba. Známý pod občanským jménem Gerbert z Aurillacu (říká o něm, že postavil ve městě krásné fontány, jejichž proud vydával při dopadu harmonické zvuky, připomínající určitou melodii). Později, když byl na vrcholu své vědecké činnosti, a hrozilo mu nebezpečí, že bude upálen pro čarodějnictví - byl uveden na papežský stolec pod jménem Sylvestr II. Pape? z milosti Oty III.

Zlý jazykové hovoří i o tom, že praktikoval černou magii se kterou přišel do styku v Aquataníí (Španělsku), kde strávil tři roky na arabských školách u Saracénů, kam utekl ze svého ?rodného? kláštera.

Jedna z mnohých disciplín se jmenovala augurství - věž tění z letu a zpěvu ptáků. Jiná se naopak jmenovala nekromancie - rozprávění s duchy. Cesty osudu jej zavedly až do Indie, kde prý načerpal různé vědomosti, nad nimi? ?aslo jeho okolí.

Gilberta prý pak démoni poslouchali dnem i nocí tak, jako nikoho jiného. To byl ostatně jeden z hlavních důvodů proč mu hrozilo upálení a proč jej jeho přátelé považovali za nejvhodnější osobu na papežský ornát v tě?ké době blížícího se konce světa a všeobecně se očekával druhý příchod Krista.

Mnozí rozdávali své majetky, zatímco jiní je za pakatel zkupovávali. kdosi mazaný, jez mezi křes?anstvem rozšířil klamnou popla?nou zprávu umně vytuneloval majeteky svých bližních. Řečí politických výšin - byla provedena restrukturalizace majetku v důsledku jejího nového přerozdělení neviditelnou tr?ní rukou.

?Opužtěný dobytek se tenkrát bezcílně potuloval v opužtěných městech?.

Zkrátka se někteří 1. ledna roku 1000 n. l. stali přes noc ?ebráky, zatímco jiní oplývali z ničeho nic nesmírným bohatstvím.

Mnozí neoblíbení sousedé byli popraveni, neboť je jiní sousedé povazovali chytře za nebetyčné hří?níky.

Někteří kardinálové jej považovali za samotného Ďábla, a ti méně odvá?ní tvrdili, že každý den s ďáblem komunikuje.

Jistá legenda naopak uvadí celou věc na pravou míru a hovoří o kovové, či bronzové hlavě, jež svému majiteli, v tomto púřípadě Silvestru II. odpovídala na otázky v binárním systému ano - ne.

Prý šlo o tentýž mechanismus, jenž vlastnil i fráter Roger Bacon.

Byl to právě on (Silvestr II.), kdo v bazilice sv. Petra v Římě v noci z 31. prosince 999 na 1. ledna roku 1000 sloužil m?i za záchranu lidstva. To očekávalo soudný den.
Zpět:

1003 n. l.

Podivně odlišné datum, jimiž nás skrze germánské brýle nechávají do okolního světa nahlížet kronikaři, o nich? se zdráhám tvrdit, že jsou naši.

Narozen mezi roky 940 - 950 zemřel roku 1003. Pocházel z Aurillacu (provincie Auverge).

Vzdělán ve vědních oborech, jež byly tenkrát považovány za vrchol vědění.

Tento papež si prý velmi oblíbil svatého Vojtěcha Adalberta a po jeho smrti se přičinil o o jeho slávy a úcty k němu. Jeho koncepce byla Neimperialistická Bož í ří?e.
Zpět:

Roku 1001 n. l. rituální vra?da, či rituální asistovaná sebevra?da pape?e Silvestra II.?"

Ten papež, jenž umře ještě jenou v roce 1003, zemřel i v roce 1001!!!

Pape? Silvestr, toho jména II., konec života vzal. O kterém? Silvestrovi čte se toto... byl velkýmilovník učení. I učiněn jest mnichem v klá?teře Floriscenském.... Jednoho času vyběhl z kláštera svého bez povolení a vědomí staršího... V hispánské zemi se tak pilně učil žádostiv jsa poctivosti, až ďáblu poručil, kterýž jemu pomáhal...

I učiněn jest reme?ským biskupem a potom i v Ravenském panování přišel, a tak ďábelskou pomocí skrze Ottu císaře dosáhl stolice nejvyššího biskupa Římského. V?ak tento způsob Ďábel jemu pomohl, aby byl jeho všecek...

Čtvrtého léta papežství svého, času postního... jsa hnut pokáním srdečně ?elel. A jak do domu pape?ského přišel chtěl duži i tělo P. Bohu obětovati a svou krev vylíti za hříchy své... A rozkázal sobě všecky oudy, t. j. ruce i nohy osekati (odsekati). A tak jest se stalo, a tělo jeho mrtvé již tu leželo. Vložili jsu je na káry a dva koně plaché upřah?e, pustili jsu je, aby ?li kam je osudové povodou. I ?li sú velmi tiše až do kostela sv Jana, jenž slove na Lateránu, tu kdo? měli obyčej ten papežové pohřebovati a lid s pláčem a motlidbami jdúce za karami... A tu při tom mnohá znamení jsúse ukázala...

Václav Hájek z Libočan

Kronika česká
Zpět:

1028 n. l. v Čechách množství housenek, smrt ze smogu obludy v ulicích měst. "

Času jarního v Čechách veliké husté a tmavé mlhy jednak každého dne bývaly, postního pak času veliký z nich pocházel smrad. Z toho po slavnosti velikonoční nadmíru mnoho narodilo se housenek, kobylek a bílých motajluov... A když mřeli, též velmi smrděli, až všechno povětří tím smradem naka?eno. Při času svatého Havla lidé velmi hustě a vnáhle mříti počali, též i hovada... .... potom od těch dobytkův zmrlých i psi mřeli.

Při slavnosti sv. Vácslava lidé zhusta mříti počali na červenou nemoc a úplavici... ...Okolo svatého Martina v?udy v Čechách obecně na bolesti morní lidé mřeli. A trval ten mor až do středopostí. Při tom času morním mnoho rozličných vídali obludnosti choditi po městech i po vsech, takže sú se jích někteří lidé děsívali až na smrt.
Zpět:

1028 n. l. Rusko na obloze obrovské znamení ve tvaru hada..."

L. p. 1028 se objevilo na obloze znamení ve tvaru hada a bylo tak obrovské, že bylo vidět po celém území Ruska. Vydě?ení obyvatelé v hrůze prchali. Hrozivé znamení hada bylo možno pozorovat celé dva dny pí?í tehdejší kronikáři.
Zpět:

Dne 28. července 1032 České království hvězda o jasnosti blesku vy?la na noční obloze,"

Okolo druhé hodiny na noc hvězda vy?la od poledne (z jihu) na půlnoc (na sever) a jasností blesku svého všechen okr?lek země osvítila.
Zpět:

29. června 1034 Čechy duha velmi veliká a jasná ukázala se nad Vy?ehradem"

Téhož léta při slavnosti svatých Petra a Pavla Apo?toluov duha velmi veliká a jasná ukázala se nad Vy?ehradem a trvala tři dny pořád bez proměny. To lidé vvidúce všickni se divili a modlili se k Pánu Bohu, ?ádajíce, aby takový zázrak ráčil v dobré obrátiti.
Zpět:

13. března 1067 Čechy V Čechách velké mlhy pří?ery aneb ďábelské bytosti...,"

D. Adam z Veleslavína

Času jarního, okolo sv. Řehoře počaly v Čechách velké mlhy každého dne bývati, takže člověk před sebou ode čtyř kroků neviděl.Z těvh pak pocházel neobyčejný a nesnesitelný smrad, který lidé tě?ce nesli. To trvalo třicet pět dnů. Pocházela také řeč, že se lidé s nějakými pří?erami aneb ďábelskými obludami potkávati měli.
Zpět:

23. prosinec 1105 Čechy v noci ukázal se na nebi straně západní mezi hvězdami tak světlý a jasný oheň "

Adam z Veleslavína, cituje Ursberga a Grenzheima

Historický kalendář národa českého str. 1026

V noci ukázal se na nebi straně západní mezi hvězdami tak světlý a jasný oheň, že kdyby na východ bylo, byli by lidé ne jinak měli, než že tj. blesk sluneční.

Vidíny takové dvě koule na nebi v způsobu a blesku slunci podobné, ale barvy duhové etc.
Zpět:

L. p. 1111 Rusko - Dálný východ Ruska

Ohnivý sloup se vznesl na Dálném východě Ruska. Několik mil vysoko do nebes a blesky i jiné úkazy se vyskytovali kolem a hřmění veliké slyšeno bylo.
Zpět:

6. ledna 1130 České království

Adam z Veleslavína

Historický kalendář národa českého str. 31

Denice (Venuže) ráno vycházela divným způsobem, tak jakoby tancovala jednak výš, jednak ní?, čeho? v Čechách nikde vídáno nebylo?
Zpět:

8. října 1130 České království Praha

Ing. V. Patrovský

Záhady létajících talířů str. 16

8. října 1130 přeletělo Prahu a některé oblasti v Čechách podivné kulaté těleso.
Zpět:

1138 Praha

Ing. V. Patrovský

Záhady létajících talířů str. 17

Po osmi letech se opět objevil podobný úkaz jako v roce 1130, tentokrát při západu slunce.
Zpět:

24. července1139

R. Henning 1904

V Čechách byla nepohodlná mlha a okolo poledne na 24. července silně čpěla, jakoby peklem.
Zpět:

1142 České království Praha

Roku 1142 poletovalo nad předměstím Prahy zvláštní těleso, mající údajně podobu ohnivého draka.
Zpět:

Když roku 1142 vyhořel klášter i kostel sv. Jiří na Hradě přa?ském (kde sv. Ludmila, dědička byla pohřbena) jepti?ky s nářkem ode?ly a usadily se v kostele sv. Jana Křtitele na Aujezdě (dne?ním Újezdě, pod Petřínem).

Po nedlúhém pak čase hlásní někteří i ,mnozí rybáři a jiní chudí řemeslníci, kteří? v noci pracují, přicházejíce k nim jim oznamovali, kterak vídají časem nočním, ano z kláštera toho shořelého sv. Jiří vychází oheň a nese se až k nebi, a při ohni tom jakoby nějací duchové andělští se ukazovali.

Tím (jepti?ky?) napomenuty, ?ly společně na to místo a tu truchlivě procházejíce, oltáře svatých nav?těvovaly, velkým pláčem tělo sv. Ludmily, dědičky hledajíce...?

Dědičky staré víry dědů!

Jak dalece však souvisí tento příběh s ohnivým drakem poletujícím téhož roku nad před-městích Prahy. Platí i zde Nomen Omenš Ohnivý drak létající roku 1142 v Praze porá?í drakobijce sv Jiří?
Zpět:

14. květen 1144

Letopisy Hradi?tsko-Opatovické. Ed. J. Emler, Prameny dějin českých, FRB II,2, Praha 1875, str. 398:

"L.p. 1144 dne 14. května, totiž v samý den letnic strašná a za našich časů neslýchaná věc stala se nedaleko le?ení knížete Oty, kterýž sám jako? i mnoho jiných velmo?ů a nesčíselné množství lidu ji viděli. Nebo kolem poledne, když bylo velmi jasno, viděn jest od jmenovaných osob černý sloup, an vstupuje od země až nahoru k oblakům, a v jeho kruhu točil se prudký vír. A když měl přijíti k dotčenému místu, bylo mu viděti jíti naproti s vrcholu nebes znamení, na spůsob třistranu velmi se skvoucího podiv-ně ?pičatěné, které přemoh?i nevýslovnou obludu vrazilo ji až do vnitřku země. Po nějaké pak přestávce asi hodinu trvající viděti bylo jiný sloup temnější nešli tma a prud?ím ještě vírem na tentýž spůsob od země se zdvihati, proti němuž zase se objevilo ve vzduchu znamení na spůsob nejjasnějšího kruhu, v jehož prostředku bylo viděti obraz svatého kříže, a to znamení s podivnou rychlostí obludu tu protklo a až k povrchu země přitlačilo. A když někteří z rytířů zmužile blíže přistoupili, chtíce to pozorovati, s pokrytýma očima ode?li; nemohli? zírati na tuto obludu, když se jim písek a drobné kamínky kolem obličeje točily a vytrhané chrasti povrchu oči jejich obtížnosti činilo."
Zpět:

14. Maii 1144. Annales Gradicenses et Opatovicenses. FRB II,2, 1875, p. 398:

"1144 Anno 1144, II Iddus Maii, videlicet in ipsa die pentecostes, nimis horribile et nostre etati inauditum apparuit monstrum iuxta castra ducis Ottonis, intuente et aliis quam pluribus proceribus necnon et innumerabili populi multitudine. Nam circa meridiem magna serenitate existente visa est a prefatis personis atra columna ascendere a terra usque ad sumitatem nubium, in cuius circuitu rotabatur impetus turbinis. Cumque niteretur ad prenoctatum locum pervenire, visum est a celi fasti-gio triangulum signum nimii candoris et miri acuminis sibi obviam venire, quod preculso infando monstro trasid id usque ad ima terre. Facto autem intervallo quasi unius hore iterum visa est alia columna tenebris densior et impetu turbinis validior eodem modo se a terra elavare, contra quam denuo eterum signum in modum splendidissime zone, in cuius medietate signum sancte crucis videbatur apparens, mira celeritate eam pertusit et usque ad superficiem terre pressit. Cumque ex militibus quidam audacter causa contemplandi accessissent, obvolutis obtulibus discesserunt, non enim valebant materiem tanti monstri intueri, sabulo et minutis lapillis circa faciem eorum rotantibus et evulsis fruticibus aciem oculorum eorum prepedientibus."
Zpět:

1160 Alsasko

Ing. V. Patrovský

Záhady létajících talířů str. 17

Roku 1160 byla pozorována tři velká světla nad lesem Thann v Alsasku.
Zpět:

1188 byl mezi Gisors a Neuflesk-Saint Martin spatřen ohnivý kříž.
Zpět:

1182 František z Assisi (Svatý František z Assisi)

Narodil se roku 1182 v Assisi v Italské Umbrii, jako Giovani Francesco Bernandone jako syn bohatého kupce a obchodníka s vlnou.

Ve svých dvaceti letech chtěje se stát rytířem se nechal naverbovat do vojska. Vzápětí šel do války mezi Assisi a Perugií. Byl zajat a rok vězněn. Po propužtění se při návratu domů stavěl. v kostelíku San Damiano. A v okamžiku, kdy poklekl před křížem usly?el promlouvat z kříže Krista.

To byl stimul, jenž z něho vytvořil kajícího se řeholníka, jenž hlásá do té doby nevýdanou pokoru, skromnost a nejen lásku k lidem, ale ke všem božím tvorům, rostlinám a přírodě vůbec. Roku 1209 zakládá první franti?kánský řád Men?ích bratří.
Zpět:

18. června 1178 Anglie Cantenbury

Mnich Cantenburského kláštera Gervas zaznamenává, podle svědectví několika hodnověrných svědků pod přísahou, podivný jev viděný zmíněnými muži na noční obloze, respektive na tenkém srpku Měsíce. Místo pozorování existuje dodnes - Cantenburská katedrála.

Dne 18. června 1178, (prý v neděli před svátkem Jana Křitele) krátce po západu Sluncem, když se srpek Měsíce vyhoupl nízko nad obzorem se na nejvyšším rohu Měsíce, jehož oba hroty směřovaly k východu, jakoby roztrhl a z jícnu takto vzniklé měsíční propasti vylétávaly do širokého okolí Měsíčního srpku, společně ohnivýmými plameny i žhavé uhlíky. ?Měsíc se chvěl úzkostí a svíjel jako zraněný had? po několik minut, aby posléze plameny pohasly a Měsíční srpek potemněl, nad očekávání více ne?, kdy jindy.

Zdá se, že středověcí svědci sledovali výbuch někde kolem oblasti kráteru Giordano Bruno (průměr cca 19 km, 360 severní délky a 1030 východní délky).

Problémem je, že 18. června 1178, krátce po západu Slunce nemohl být prý Měsíc v popisované fázové konstelaci vůbec spatřen. V popisované fázi měl být až o týden později.

Přechodné světelné jevy (Lunar Transient Phenomena LTP) na Měsíčním povrchu byly pozorovány nejčastěji v těchto oblastech: Aristarchus, Alphonsus, Plato, Gassendi, Limneus, Messier A-B-7, a oblast Crisium. Od teleskopických červených září až po očima viditelné světelné záblesky.
Zpět:

1224 zjevení sv. Františka s Asisi

Dva roky před smrtí se při meditaci na hoře La Verna zjevil Františku s Assisi Anděl, v němž Franti?ek rozpoznal Ježíše Krista, jenž se blížil ke klečícímu muži. Tu mu z rukou vylétlo několik ohnivých šípů a v ten samý okamžik František z Asisi omdlel, když krátce před tím pocítil intenzivní pocit blaženosti kombinovaný s vlnou bolesti.

Po procitnutí objevil na svém těle hluboké, silně krvácející rány. Na dlaních, chodidlech i na boku. Proud krve ze stigmat byl tak silný, že jakkoliv chtěl rány skrýt byly zjevné. Dokonce se v ranách na nohou i rukou zhmotnily ocelové hřeby. Očití svědkové hovoří o kožnatých útvarech ve tvaru i na omak nerozeznatelné od železa. Vězely prý v ranách poměrně volně a dalo se jimi pohybovat a nešly vyndat. Oddolaly i pokusu vyjmout je párem koní.

Stigmata byla viditelná i po světcově smrti. Ale ani po jeho smrti nešly hřeby vytáhnout.

Ve své lásce k ostatním tvorům šel až tak dalece, že kázal o Bohu i ptákům. Je znám svojí benevolencí i ke vším i blechám, jež nechával bez pohromy sídlit ve svých vousech.

Sv. František z Assisi zemřel 3. října roku 1226 v kapličce Porticuncula, kde dnes stojí chrám Santa Maria degli Angeli a byl svatořečen roku 1228. Roku 1230 byl ulo?en v bazilice svého rodného města

1226 umírá sv. František s Asisi
Zpět:

13. června 1233

V papežské Bule Řehoře IX. vydané tohto roku se hovoří o bytosti, jež se zjevuje jako ?edý muž, s výraznýma a velkýma očima, hubený až vychrtlý, tělo prakticky bezmasé a chladné pokožky.

V mnohých případech jeho horní polovina září a to tak intenzivně, že osvítí celou okolní prostoru. Ona bytost, nazývaná "průvodce" posléze mizí a stává se neviditelnou.

Zcela evidentně se jedná o démonskou, či ďábelskou bytost, která může měnit dle libosti těla, mizet, překonávat obrovské vzdálenosti nezávisle na čase, číst myšlenky lidí a přemis?ovat jejich těla na libovolné místo.

Mimo jiné byla tato bytost v průběhu času obviněna, že plodí s pozemskými ženami lidem nepodobné nestvůry.
Zpět:

1252 Země koruny české Zelená hora u ?ďáru nad Sázavou

Při budování kláštera na Zelené hoře se při výkopových pracích se rozzářilo nad horou objekt, jenž měli za další slunce. Objekt zářil tak mocně, že bylo vidět i za denního světla.

Toho roka byl zalo?en v místech poutního kostela Jana Nepomuckého na Zelené hoře u ?ďáru nad Sázavou klášter zasvěcený ?Fons Sancte Mariae?. Zddroj nejčistší božské energie. Opatství se stalo doménou řádu cistercianských mnichů. Později bylo obsazeno Františkovými psy Františkány.

U? po několika dnech si mni?i franti?káni začali stě?ovat a naříkat na děsivé přízraky plí?ící se po chodbách kláštera, kteří prý volaly ?Credite Nostris? (Ustupte našinci).

Mni?i byli postiženi nezvykle tí?ivou únavou, po těle se jim objevovali popaleniny, aby nakonec mnozí z nich umírali ve smrtelných křečích..

Po nějakém čase byl vrácen klášter zpět cistercianům.

Tvar církevní stavby ve tvaru šesticípé respektive devíticípé hvězdy ukazuje, společně s jinými příznaky na úzké kontakty s templářským řádem.

Jsou i tací, kteří se domnívají, že v tomto někdejším klá?tře byla Templáři, prchajícícmi z Francie, ukryta schránka úmluvy.
Zpět:

Další informaci prozatím pokládám za dílo mystifikátora:

V roce 1619 se objevuje nad klášterem ve ?ďáru nad Sázavou objekt ve tvaru mlýnského kola. Klá?terní věž e prý vystřelil zlatý paprsek, jenž objekt zasáhl a ten se změnil v ohnivé mračno, jež havarovalo v nedalekém Vodranci!? (Blábol, jenž zapí?i jen pro úplnost dokumentace problému!!!)

Za třicetileté války zaútočili na klášter hordy žoldnéřů. Útočníci byli údajně neznámou energii popáleni tak, ?e ?íleli hrůzou a bolestí.

v letech 1719 až 1722 bylo na přímluvu opata Václava Vejmluvy byla na Zelené Hoře zahájeno budování poutního kostela Jana Nepomuckého.
Zpět:

27. ledna 1259 (jiní 1256) Země koruny české

Adam z Veleslavína

Historický kalendář národa českého str. 85

V první noční bdění veliké světlo vyšlo na mnoha místech v české zemi, jakoby po zemi ?lo, blýskalo se i hřmělo.
Zpět:

26. prosince 1283

Roku toho při konci den svatého ?těpána mudčedníka duha velmi veliká a jasná se ukázala a všecko město pra?ské obklíčila; ode zdí, kteráž sú na poledne (na jihu) až k Letni se ztáhla. Taková věc ?e se času zimního ukázala, všickni se divili a z toho mnozí pravili, že bude pokoj v české zemi...

Kronika česká

Václav Hájek z Libočan
Zpět:

5. dubna 1284

Léta tisícého dvústého osmdesátého čtvrtého ukázalo se druhé znamení pátý den měsíce dubna, to jest tu noc po svatém Ambro?i, hvězda velmi jasná na jednom rohu Měsíce stojící velmi svítila.

To vidouce lidé múdřejší.... Kronika česká

Václav Hájek z Libočan
Zpět:

1290 Anglie

Kronika opatství Ampleforth v Anglii, nalezená roku 1953:

??Když se opat Henryk připravoval na bohoslužby, jeden z bratří, Jan, oznámil, že venku se děje něco podivného. Všichni ihned vy?li ven a spatřili velký stříbrný předmět ve tvaru disku. Volně přelétával nad nimi a budil velký strach. Tehdy opat zvolal, že Wilfred je cizolo?ník a hře?í před-stíráním zbožnosti??

Kronika Amplefortského opatství
Zpět:

1290 Anglie

Roku 1290 byl pozorován stříbrný disk v opatství Byland-Yorkshire.

?Vzal jsem Wilfredovy ovce a sváte svatého ?imona a Judy jsem je upekl. Když chtěl opat Jindřich (Henry) pronést děkovnou modlitbu, vběhl jeden z bratří jménem Jan a volal, že venku se pohybuje podivný předmět. Všichni vyběhli ven a hle, nead nimi letěl stříbrný objekt podobný kotouči. Bratři byli nevýslovně otřeseni a Opat Jindřich (Henry), že Wilfred je cizolo?ník a hře?í bezbožností.
Zpět:

Po roce 1300

Dýmějový mor - Černá smrt vyhladil ve 14. století 75 000 000 lidí - polovinu obyvatel tehdejší Evropy. Tato smrtelná nákaza je způsobena bakteriemi Yersinia (té? Pasteurella pestis), jež jsou přená?eny blechami z naka?ených krys. Několik hodin po nákaze vystoupí tělesná teplota oběti na 40 stupňů, objevuje se bolest svalů, mízní uzliny se zvětšují - naplňují se hnisem za nesnesetilených bolestí, nevolnost a zvracení provázejí rozpad psychiky. Celková otrava krve způsobuje předsmrtné ztmávnutím těla. Smrt se dostaví do několika dalších hodin. Oběť je zcela naplněna hnisem.

Nákazu přenesly janovské obchodní lodě z Černomoří do Středozemí, ale i na obchodních cestách směrem do Číny. Tam umřely rovněž miliony lidí.
Zpět:

Léta páně 1315 Čechy, Lužice, Slezsko, Polsko, Norsko , severní Německo

Mor a hlad trvaly. Evropa byla velmi vylidněna, zvláště v Čechách, Lužici, Slezsku, Polsku, severním Německu a Norsku.

Kronika nákaz (Pesten Chronik)

Moravský poutník 1829

(Mährischer Wanderer)
Zpět:

Stoletá válka 1337 - 1453 mezi Anglii a Francii

Léta 1339 30. června mnozí a divní se zázrakové dáli na nebi , a na zejtří po ochtabu svatých Petra a Pavla (29. června Petra a Pavel), Apo?tolov božích, Slunce se zatmělo tak, jako by umrklo (zatmění Slunce?

Česká kronika Václav Hájek z Libočan
Zpět:

1344 Německo

Ing. V. Patrovský

Záhady létajících talířů str. 17

Roku 1344 navštívilo podivné talířovité těleso německé městečko Feldkirchen a setrvalo chvíli nad náměstím.
Zpět:

Léta páně 1348

A tak léta páně 1348 ve svátek Obrácení svatého apo?tola Pavla (25. ledna) nastalo v mnoha zemích veliké zemětřesení - v Čechách slabší...

Potom následovala převeliká a strašná nákaza a mor. Janov a Pica zcela vymřela a zpustla. V Benátkách, Bologni a Florencii zůstala sotva polovina lidí , v jiných krajích sotva třetina.

Tehdy také padla na město Ankonu (italské město na pobřeží Jadranu) karista a ohromně velký oheň a obrátil v popel lidi i vše, co v něm bylo, s výjimkou ?edesáti lidí, kteří z něho uprchli.

Téhož roku nastala v Paří?i hustá a temná mlha, takže člověk neviděl zblízka člověka, Ta trvala v řečeném městě po mnoho hodina po jejím rozptýlení byly nalezeny čtyři tisíce těl zemřelých lidí.

A v té době mezi Čínou a Perzii padal oheň z nebe v koulích nebo vločkách jako sníh,. Ten za?ehl vesnice, města i hrady, spálil je i všechno obrátil v popel - i kameny a zdi hořely jako dříví.

Z ohně pak vystupoval velice zhoubný a ?kodlivý kouř, nebož kdokoliv ho viděl - žil sotva jeden den. A mnozí hynuli, jen zemřelé zahlédli, nebo se jich dotkli...

Řečenou epidemii zka?eným vzduchem a kouřem byla zcela vylid-něna Marseille, ale také Konstantinopol, ale i celá Sicílie.

Téhož roku bylo vidět velmi velký oheň, jak se pohybuje od západu směrem k východu, a z nebeských oblak padaly veliké kameny, z nichz jeden byl k ú?asu francouzského krále přivezen na mule...

Kronika Františka Pra?ského
Zpět:

dne 17. ledna Léta páně 1348

Téhož dne 17. ledna 1348 bylo zatmění Měsíce a spojení někte-rých zlověstných planet a z toho spojení a zlého postavení hvězd vznikl neslýchaný mor, či nákaza mezi všemi lidmi na celém světě a trval jak v Čechách, tak ve všech částech světa po celých čtrnáct let po sobě jdoucích, až již tu, či tam, v zemích křesťanských i pohanských. A nikde nebylo utoči?tě. Lidé umírali jak v rovinách tak na horách i v lesích. V?ude se kopaly hluboké a četné jámy každého roku a v nich byla pohřbívána těla mrtvých. Takový mor a tak dlouhý nebyl po celý rok

Bene? Krabice z Veiltmile
Zpět:

Rok 1348

V čase, kdy český krála a čímský císař Karel IV. (Lucemburský, po své matce, české královně Elišce přímý potomek přemyslovců po přeslici) zákládal vysoké učení pra?ské, řádila v Aquitanii mimo stoleté války Francouzů a Angličanů morová nákaza. Město Castelgard morová rána zcela zdecimovala. Pomřela 1/3 obyvatel.
Zpět:

Stoletá válka 1337 - 1453 mezi Anglii a Francii

Rok 1357 Aquitanie - jihozápad Francie.

V té době pobíhala na tomto území ovladaném Angličany řada soukromých válek, jež vstoupily do historie jako Stoletá válka. Aquitanie byla původně římskou kolonii, která po pádu Říma na osmdesát let Angličané a řeka Dordogně byla válečnou linii mezi Francouzi a Angličany. Beynac patřil Francouzům, Castelnaud Castelgard Angličanům.

Michael Crichton ?Proud časuž

Baronet Praha 2000

Z anglického originálu Timeline přeložila Veronika Volhejnová

\počet stran 456

Vypráví se, že jedna z takových soukromých válek vedl i Sir Oliver de Vannes, anglický rytíř, ?lechtic nejen rodem, ale i prý povahou.

Sir Oliver dolyl města Castelgard a La Roque le?ící na řece Dordogne a vlídl prý důstojně a lůid ho miloval. V dubnu roku 1357 vtrhla na pozemky Sira Olivera loupe-?ivá tlupa dvoutisíc brigantů, renegatských rytířů pod Velením Arnauta de Cervole, zběhlého mnicha zvaného ?Velekněz?. Cervole nejdříve do základů vypálil Castelgard (gorodz) a pak přepadl nedaleký klášter Sainte Mere (Svaté Matky), vyvra?dil mnichy, zničil slavný mlýn na řece Dordogne. Cervole pak pronásledoval sira Olivera do pevnosti La Roque (La Rochel?), kde se strhla strašlivá bitva.

Oliver bránil svůj hrad obratně a statečně. Podle soudobých zpráv za to vděčilo Oliver svému vojenskému poradci Edwardu de Johnesovi. O tomto muži je známo jen málo skutečných fakt. Snad jen merlinovská mytologie kolem jeho osoby hovoří vice. Říkalo se, že umí zmizet v zýblesku světla. Kronikář Audrem uvádí, že Johnes pocházel z Oxfordu, ale podle jiných byl Miláňan. Protože cestoval s družinou pomocníků, byl patrně putujícím odborníkem, který své služby nabízel tomu, kdo zaplatil.

Vyznal se v použití střelného prachu a dělostřelectva, což byla v té době nová technoilogie.

Nakonec Oliver svůj nedobytný hrad ztratil, když ?peh otevřel průchod zenitř. Takže Veleknězovi vojáci mohli do hradu proniknout, Takové zrady skrze slo?té intriky jsou pro tu dobu typicklé

Stoletá válka ve Franici

M. D. Backes, 1996

Michael Crichton se možná domnívá, že za celou problematikou pádu La Roque stojí invaze americké společnosti ITC se sídlem v Black Rock ve státě New Mexiko. Jeho teorie přesunu invazních hlídek do inkriminované doby i prostoru je poměrně služně vysvětlena teorii o fluktuaci fotonů, jejichž mizení může mít na svědomí jiný časoprostor. Zkrátka teleportací.

Zatím není jisté, zda taková společnost existuje. Spisovatel sci-fi kombinuje svoji hypotézu s fabulací, že ITC zkupoval pozemky ve Francii, Italii, Německu, V jižní Americe atd.

Spadeno je i v tomto případě na nadnárodní společnost Cisco.

Střelný prach se v té době vyráběl ?na sucho? a byl nestabilní.

Jeden díl uhlíku - dřevěného uhlí (nejlépe z vrbového dřeva)

Jeden díl síry

?est dílů ledku (soli dusičňanu, respektive sanitr mohl být nahrazen Guanem). Netopýřím trusem, té? dusičnan draselný (KNO3).

Čím jemněji nadrcený, tím učinnější směs (viz běžná prach).

Podle tradice jej pro Evropu objevil mnich Roger Bacon 1220?1292. V hojnější míře jej používali husité.

Tzv. Hrubozrnný střelný prach (Objev kolem roku 1400) se přidáním vody a vysužením vzniká pasta a a dal?ím drcením se dostávají částečky ledku do poru směsi dřevěného uhlí a síry.

Smícháním s olejem, či s dehtem vznikla prudce vznětlivá směs, jež hořela oranžovým ohněm při polití vodou. Smícháním s koudelí, neha?eným výpnem a olejem se efekt ještě zvýší.

Smůla jež byla vrhána na oblehatele, či oblehané byla smíchána s koudelí, olejem, či sírou. Neboť měla tendenci zhasínat. Přidáním hromového kamene ceraunia (křesací kámen) se zvyšoval efekt hoření. Ceraunium (pyrit kerdonienneú se třením mění v v učinnější sulfurit).

Bezdýmový prach se vyráběl přidáním střelné vaty a nitroglycerinu.
Zpět:

Kolem roku 1405 zaznamenává Jan Hus ve svém článku De Sanguine Christi, že jakýsi laik, osoba světská nalákává obecný lid na horu Blaník, kde slibuje spatřit mnohá zázračná vidění a uvnitř hory pak že pohřbeni jsou svatí, jimž se musí chrám z kamenů vystavěti.

Tehdejší arcibiskup Zbyněk z Hasenburka (z Zajícova, či zaječího vrchu - to zřejmě nezní tak hrdě) uložil všem duchovním z okolí Blaníku, aby pod pohrů?kou vyobcování z církve byl výstup na horu zakázán...

Dne 5. března 1411 Jan Hus opět ká?e proti obřadům a obětinám na hoře Blaník i jinde, mimo místa posvěcená církví.

Neměl to vůbec snadné.
Zpět:

Dne 23. února 1416 Čechy

Dne 23. února Léta Páně 1416 při východu slunce na více místech v Čechách padal krvavý sníh, nebo se ukázal barevný a na píď pokryl zemi.

Chronologicky seřazené přírodní úkazy v Čechách

Strnad A. vydáno 1790


Obsah: "

3 . února 1438 Země koruny české

3. února 1438 - Země koruny české sloup ohnivý a krvavý zvýši dřevce jezdeckého...

Adam z Veleslavína

Historický kalendář národa českého

Na den sv. Bla?eje, když slunce z hory vystupovalo, pustilo z nebe nahoru jako sloup ohnivý a krvavý zvýši dřevce jezdeckého. Toho roku v Čechách mor a nejvíce lidí ze stavu panského a rytířského umřelo.


Zpět: "

Léta páně 1453 Konstantinopol - Četná světla nad městem kroužila, stoupala a klesala

V předvečer dobytí Konstantinopole tureckými vojsky se objevila nad městem nezná-má jasná světla. Četná světla nad městem kroužila, stoupala a klesala, či nehnutě stanula nad některými stavbami, aby vzápětí vystoupala prudce k nebesům. Hrůza a děs padl na obránce a jejich osud byl zpečetěn. Mimozemské vmě?ování, či cílené přesuny v čase urychlil v tomto případě ústup křesťanství a naopak postup Islámu dále do hloubi Evropy.

Dne 1. listopadu 1461 Arras (Turecko?) - byla pozorována na obloze loď nad Arrasem "

Ing. V. Patrovský

Záhady létajících talířů str. 17


Zpět: