Mars útočí

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: U.F.O., Vydáno dne: 25. 06. 2007Mars útočí zpoza info systém?

MAIN_UFO © Zdeněk Patrick - 1994 - 2007 Praha

Někdy v roce 1924 USA

Tento výňatek je z knihy R.W. Clarka: Muž, který odhalil purpur
z anglického originálu The man Who Broke Purple (Londýn 1978. Pojednává o proslulém kryptologovi W.F. Friedmanovi.)

?Když se v roce 1924 planeta Mars přiblížila k Zemi, zaměřila se spojovací vojska (USA) třemi radiostanicemi, aby odposlouchávaly eventuální signály. Nakonec se podařilo nějaké zvuky zachytit a nahrát na endifonické válce.

Přicházely z výšky 21 000 metrů?, řekl Friedman. ?Sestávaly se z úseků trvajících šest vteřin. Pak následoval interval také v délce šesti vteřin. Zvuky trvaly několik minut a pak zazněl hlas vyslovující nějaká slova. Podařilo se některá z nich zachytit a izolovat. Měla po čtyřech slabikách. Bylo jasné, že se někdo pokouží vysílat nějaké zprávy, ale nepodařilo se nám zjistit kdo a slovům jsme rovněž neporozuměli?.
?ádné jiné zprávy se prý z jiných světů již nepodařilo zachytit?

V souvislosti s tímto případem nebude od věci porovnat podobnou informaci, týkající se téže problematiky.

Ing. V. Patrovský: Záhada létajících talířů str. 192.

?Když se v roce 1924 Mars přiblížil Zemi asi na 53 milionů kilometrů, navrhl Jenkins, aby se příjímaly signály z vesmíru a fotograficky zaznamenaly. Pokus zorganizoval a řídil D. Tedd. Na příjem se napojovali i amatéři a někteří dokonce ohlásili pozitivní výsledky. Vyvolání filmového záznamu bylo překvapující. Objevila se skupina bodů připomínající hrubě načrtnutou lidskou tvář.

V této souvislosti se nabízí připomenutí pokusu, jež se konal v roce 1902 na Potomac River (USA).
Byl uskutečněn pokus přenosu signálu. Pokus Tedda byl uskutečněn o 22 let později a podobnost signálu byla nápadná, jak vědci později zjistili.
V tom případě mohl být signál zachycen v planetárním systému Labutě 61?.

Oba diametrálně rozdílní autoři, vzdáleni i systémem, ve kterém žili, začínají kupodivu shodně: ?Když se v roce 1924 Mars přiblížil Zemi???

Posouzení rozdílnosti informací o téže události, jakkoliv je charakteristický pro cílené dezinformační kampaně, nechávám na čtenáři.
Přičemž připomínám dobře ustálený zvyk vydávání několika protichůdných, či téměř protichůdných zpráv týmž informačním zdrojem, aby mohla být pravdivá informace, nezávisle na adresátovi, naopak vzápětí lehce potlačena.
Nicméně?