Drobný mobing

Autor: cassurgis <(at)>, Téma: Mobing a elektroninický harassment, Vydáno dne: 31. 05. 2007

To, že minulý systém praktikovali mobing i na dětech, není pro mne žádným tajemstvím. že se k tomuto zločinu připojovali v padesátých letech i tzv. pedagogičtí pracovníci, mne rovněž neudivuje. Přesně to vím!

Skupinový mobing praktikovaný na bezbranné ženě, jsem však spatřil na vlastní oči až v roce 1973. Několik statných komunistických chasníků, jej provádělo na ženě, jež měla být vyštvána ze svého bytu, v domě, který kdysi patřil její rodině.
Dělo se tak v gangy oblíbené třetí hodině po půlnoci.
Neuvěřitelný zážitek náhodného svědka. Příběh, jemuž nikdo nehodlal naslouchat.
Nebohá žena byla o měsíc později převezena do - psychiatrického ústavu, z něhož nebylo návratu. Jen proto, že nepochopila a nechala se vyprovokovat k odezvě na sprostý mobing.
Nikdo ji programově neuvěřil, aby se vzápětí do nenadále "uvolněného" bytu nastěhoval potřebný chasník, jemuž byl úřady byt promptně přidělen.Kombinovaný drobný skupinový mobing

© dmk1994/2007

To, co nyní píši v souvislosti se skupinovým mobingem nemá jiný smysl, než co nejpřesněji popsat systémový zločin a snahu pomoci orientovat se napadeným osobám a rodinám.

Nyní se pokusím popsat jednu z možných variant mobingu, jež je zločineckými gangy průběžně používán při desintegraci osobnosti. Může se jednat o celou škálu nezákonných činností, kterou jsem popsal v minulých článcích, kombinovanou drobným mobingem. Cílem snažení je cílená proměna vyhlédnuté osoby "nedůvěryhodnou a problémovou osobu", pohybující se stabilně na hranici nesvéprávnosti.
Přičemž ze zločinného jednání (od třískání dveří, bužení do radiátorů, hlasité hudební reprodukce atd. ) bude gangem, mezi námi sousedy, obviněna oběť mobingu.
Podle vybavenosti gangu praktikujícím skupinový mobing, lze nasílit zmatenost vyhlédnutého jedince (o jehož byt právě gang usiluje), kombinací elektronického mobingu a navýšený o nepravděpodobný, "náhodný" výskyt "dvojníků", chovajících se tak, aby vyhlédnutá oběť nabyla přesvědčivého dojmu neobvyklosti.
Opakováním triku lze pak navýšit nevěrohodnost oběti, neboť jakákoliv sdílnost oběti o této problematice ji okamžitě usvědčí z příznaků schizoidní zmatenosti. Té, při které zbystří zejména psychiatričtí odborníci.
Vhodnou kombinací s dalšími triky, elektronickým harasmentem, umělým nočním ruchem (nuceným odmítáním spánku vyhlédnuté oběti), opakovaným popůlnočním výstupem navzájem vraždících se a hlavně z mgf pásku hystericky hulákající dvojice, má oběť nabýt dojmu, že v bezprostřední vaší blízkosti již došlo k několika vraždám.
Lze též s úspěchem v brzké době očekávat, že bytové družstvo, kde je mobing praktikován, použije tyto divadelní výstupy k odůvodnění nutné kamerizace. Stále totiž panuje reálné nebezpečí, že gangem používaný mikrovlnný kamerizovaný systém, jenž byl ustaven bez "vědomí" vedení družstva, může být velkým problémem.
Proto musí být okamžitě skryt za "legalizací" bezpečnostní kamerizace.

Mikrovlnnou kamerizaci (ma principu radarové dtekce) obohacují zločinecké gangy tzv. vážených občanů o prostá zákonem zcela nepostižitelná - náhodná setkání?

Vždy, když vycházíte ze svého bytu, již na vás čeká jeden z "vážených občanů", neboť prostřednictvím detekce a odposlechu předem ví, že se chystáte vyjít ze svého bytu.
Křivka podivnosti a náhod má však své pevné zákonitosti. Pokud přesahuje četnost takových setkání přirozené procento náhod, pak se jedná o sofistikovaně vypracovaný scénař. Provokující gangster se za všech okolností chová velmi "korektně". I v případě, že právě poštval na oběť svojí "(dle náhle vidících a slyšících sousedů zcela neškodnou) bojovou dogu. Pravidelně v místech, kam nezasahují kamery elektronického špehování.
Opakuje-li trik na stejném místě, nevědomky prozradil kam kamery nezasahují.
Jedinečná a osvědčená obrana je připravená video kamera.
Příště nebude trik s "neškodnou" dogou použit.
Jestliže provokující gangster hodlá vyprovokovat konflikt s obětí za přítomnosti nepřítomných svědků, pak vždy v místech, kde kamery zabírají nejlepší obraz. Při opakovaném setkání pozorujte, kam natáčí hlavu při laskavé domluvě oběti, jež se mu zdá být nesvéprávná. Tím směrem je jedna z kamer mikrovlnného mobingu.
Jiným trikem je prosté, nicméně pravidelné, zablokování vašeho auta, několika automobily provokujícího gangstera.
Protože je velmi přesně informován odposlechem a kamerizací vašeho bytu, že právě odjíždíte, on a členové jeho rodiny, obklopí s pravidelnou jistotou vaše auto tak, že nemáte šanci se k němu dostat.
Natož vyjet (Příště zveřejníme fotografickou dokumentaci konkrétního dílčího mobingu). Nicméně?
Zcela žoviálně a vstřícně vám nabídne, že poodjede, jestli o to požádáte.
I zde jej usvědčuje vytrvalá pravidelnost, neboť v mobingu nehodlá přestat. Naopak! Má čas.
I v tomto případě se opět úspěšně osvědčuje video kamera a fotografický aparát.
Pro vyhlédnutou oběť není snadné orientovat se v připraveném bludišti "náhod" a a ještě jednou opakuji: Pokud zdravé sousedské vztahy nezajistí během krátké doby nápravu, pak vězte, že někteří vaši sousedé programově nevidí a neslyší.
A naopak buďte ujižtění, že uvidí a uslyší, "jak tráva roste" v okamžiku, kdyby se oběť mobingu nechala vyprovokovat.

Mobing je vždy připraven a prováděn tak, aby výsledek i jednotlivé sekvence věrohodně připomínaly příznaky jedné z nejzákeřnějších duševních chorob.

Jedinou obranou pro citlivější jedince je programová netečnost, ucpávky do uší, video dokumentace a optimismus. Někdy i měřící přístroje!
Povede-li se, pak morálním vítězem může být i oběť mobingu.

Jedinečným příznakem, jenž byl průběžně vypozorován je, že zločinné gangy praktikující mobing se převážně seskupují z řad bývalých STBáků, ochránek, pomocných stráží VB a někdejších pseudo prominentních členů relativně minulého systému věcí.

Nečekejme však spravedlnost od uskupení, jenž jen pokračuje v kdysi nastoupené cestě.

Kde nic není, ani čert nebere.
"Spravedlnost" je akční až v případě, kdy oběť podlehne a nechá se vyprovokovat.

Odkaz na poradnu: Odkaz jednoho z našich čtenářů...