Nemá být úniku

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 19. 04. 2007Jsem na to strašně zvědav

Janova Apokalypsa© Zdeněk Patrick - 1994 - 2007 Praha

Relativně nedávno jsem si dovolil komentovat nejen pekelnou instituci , ale vyslovil jsem i fabulaci, že ona prosperující instituce může mít, v případě předpotopních padlých andělů, domorodých supernáčelníků, nenapravitelných hříšníků, či promiskuitních propagátorů satanoidní čipizace, podobu černé díry (Black Hole).

Navíc jsem vyzradil i jeden z mých inspiračních pramenů: Apokryfní Enochovu knihu. Nech? je již jejím autorem kdokoliv, zdá se, že pilně cestoval vesmírem. A to v dobách, kdy se hlubokými nebesy toulali jen zasvěcení nebeští andělé.
V kapitole 18. se Enoch, jako host andělské mise, zavítá až do nejzaz?ích končin nebes. Černou díru pak popisuje jako vězení hvězd, jež překročily stanovený čas a limity. Přičemž ohnivé sloupy a propast, mohou být příznakem dalšího pohlcování vesmírných objektů černou děrou.

Kapitola 18

10. A viděl jsem žhavý oheň? Tam kde bylo nebe ukončeno. A jsem viděl hlubokou propast se sloupy nebeského ohně, a dohromady jsem viděl sloupy ohnivé stěny, které si byli nadmíru podobny směrem k

12 výškám a směrem k hloubce. A za propastí jsem viděl místo které nemělo nad sebou žádnou nebeskou klenbu, a žádnou pod tím zalo?enou zemi: Nebylo tam žádné vody, a žádný

13. z ptáků. Bylo hrozné a pusté místo. Viděl jsem tam sedm hvězd jako veliké hořící hory,

14. I řekl mi anděl, a mně, když jsem je ?etřil: ?Toto místo konce nebes a země: Stalo se vězením pro hvězdy a množství nebes. A hvězdy, které převalí oheň, jsou ty jež překročily přikázání Bož í.

16. Protože jejich vznik vychází z jejich ustanovených časů?. A byl bych psal o nich, ale hranice času je jim vymezena, když jejich vina by měla být navržena (stejně) za deset tisíc let.

Kapitola 19

1. I Uriel řekl mi: ?Zde budou pobývat andělé, kteří se spojili s ženami a jejich duchové vymý?leli mnoho různých forem, jak znečistit lidstvo. Míří jako bohové do oběti démonů, když sešli z pravé cesty. (Zde budou postaveni)

2. Ve dni velikého soudu, ve kterém budou souzeni a ukončeni...?

Ano, velmi optimistická vize, jež je v souladu i s Apokalypsou Sv. Jana. Do hořící propasti prý budou, na konci věků, vhozeni nejen protagonisté nových pořádků, či hrdí nositelé znamení ?elmy, ale i proradní našeptávači a horliví politrukové čipo?elmostroje.

Jakkoliv nejsem náboženský fanatik, velmi pragmaticky, avšak s jistým, téměř hříšně ?kodolibým uspokojením, říkám: Yes my Lord. I am very wonder about it?
Neboť z čipizace nesmí být úniku.
Nechme se překvapit!