Pravda má krátké nohy?

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: U.F.O., Vydáno dne: 22. 03. 2007

Jen ten, kdo zná svoji minulost může tušit, co se právě odehrává v jeho přítomnosti. Přesto je však nutné posoudit vytvořenou mozaiku velmi obezřetně, neboť nebezpečí podvodu je, rok od roku, čím dál tím vyšší.

Přesto jsem fascinován neutuchajícím úsilím odborníků (na cokoliv) přesvědčit zbytek světa, že jsme v blízkém i dalekém vesmíru jediní, co si doká?í bez zvláštních obtíží zavázat tkaničku u svých bot. Na?e tkaničkové Know How musí být v širém vesmíru jediné.
A není-li, pak okamžitě ututlat!
Neboť pravda má dnes krátké nohy!
Odborně amputované!
¨Tkaničkové Know How

main_U.F.O.© Zdeněk Patrick 1994/2006

Postupujme prosím obezřetně i k mnou prezentovaným ?dochovaným? zprávám. Jakoby je vydal sám mediální magnát současné pseudočeské novinářské oligarchie. Jemuž je pravda tak nekonečně vzdálená.

Z výběru několika výskytu podivných jevů, jakoby vyplývala snaha mocných globalizátorů obměnit variantu vývoje lidského společenství do podoby, jež nemá východiska.
Opomeneme-li podivné souvislosti při ukončení některých starověkých civilizačních center, či naopak cíleně podivné rozpory při popisu entity, jež stála v pozadí za zničením příslušných hříšných oblastí: např. bohatého pětiměstí v údolí Sidim (Sodoma, Gomora, Cebojim, Adma, Coár), kdy? méně známa chaldejská varianta popisuje v eposu Bůh války Erra, zničení Gomory a Sodomy zcela odlišně a pravděpodobně i věrohodněji. Sedmerem zbraní Sebetu. V čase útoku inspirovaného Errou a vedeného slavným popravčím I?umou.
Opomeneme-li i Zjevení, jejichž protagonisté zcela cíleně ovlivňují pozemské dění, nejen svojí přirozenou autoritou, ale i následným vybuzením významných negací vyplývajících z reakcí systémově zainteresovaných odpůrců.
Negací, kvůlí níž se již nikdy nenarodilo velké množství radosti a kvůli níž zemřelo množství spravedlnosti.
Když i za vyvolávanými revolucemi, světovými válkami, regionálními konflikty, ale i uměle vyvolanými změnami klimatu stojí, mimo hlouposti, zejména zájmy, jež by nás zcela určitě ?okovaly.

356 - 323 př. n. l Stalo se za časů panování Alexandra Velikého. Dva létající objekty ve tvaru zářících stříbrných štítů s nichž sr?el oheň opakovaně nalétávali na makedonské vojsko. V?ichni, včetně koní i válečných slonů, propadli při přechodu řeky panice, jež trvala až do zmizení objektů.

Létající štíty se objevily i při obléhání města Tyru vojsky Alexandra Velikého. Podle popisu usuzujeme, že objekty přilétali v sevřené formaci, přičemž na samé špici letěl štít dvojnásobné velikosti, z něho? vyletěl proti pevnosti světelný blesk. Mohutné obranné valy pevnosti se zřítily, jako domeček z karet.

Následoval útok a Alexander slavil další vítězství.
Neznámé objekty krátce po záměrném ovlivnění dějin zmizely, tak jak se objevily.

Rok 1099 směřuje křížová výprava k osvobození Bož ího hrobu v Jeruzalému

Obléhání města je však marné a naděje se každým dnem limitně blíží nule.
V čase, kdy již měli obránci města vítězství téměř jisté, do?lo k překvapivému obratu.
Právě v okamžiku, kdy již dobývání připadalo nepočetnému ?iku kři?áků marností, objevili se na obzoru neznámí ozbrojenci. Výhružně zastavili své ?iky v takové vzdálenosti od bojižtě, aby na třepotajících se praporcích byly jasně viditelná znamení kříže.
Obránci Jeruzaléma, zcela vydě?eni, se hromadně vzdávali a zahazovali zbraně.
Podobně jako mnohem později Saddamovy elitní válečníci.
Jak se však vojsko na obzoru objevilo, tak náhle zmizelo.
Nicméně vítězství kři?áků bylo pro ten čas absolutní.

Stra?áci ze slámy?

Holografie? Přeháním snad?
Pravděpodobně ano!
Přesto si připomeňme si, že psychotronické (mikrovlnné) zbraně byly poprvé oficiálně použity před útokem na Irák (Válka v Zálivu). Když i psychózu a paniku lze vyvolat poměrně levněji a jednodušeji. Pravda nikoli v tak masovém měřítku.