Ze životopisu Karla IV.

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Země zlaté hvězdy Margity 1. díl, Vydáno dne: 14. 03. 2007

"...V ten čas jsme jednou jeli koňmo z Křivoklátu do Prahy, neboť jsme chtěli jet k našemu otci, který byl na Moravě. Dojeli jsme velice pozdě do Pra?ského hradu, do starého domu purkrabského, kde jsem po několik let přebývali, dokud nebyl vystavěn velký palác. V noci jsme ulehli na lů?ko a Bužek z Velhartic ulehl před námi na jiné lů?ko. V síni byl rozdělán veliký..."ze životopisu Karla IV.

Kdo je kdo © Zdeněk Patrick - 1994 - 2006 Praha

"...V ten čas jsme jednou jeli koňmo z Křivoklátu do Prahy, neboť jsme chtěli jet k našemu otci, který byl na Moravě. Dojeli jsme velice pozdě do Pra?ského hradu, do starého domu purkrabského, kde jsem po několik let přebývali, dokud nebyl vystavěn velký palác. V noci jsme ulehli na lů?ko a Bužek z Velhartic ulehl před námi na jiné lů?ko. V síni byl rozdělán veliký oheň, protože byl zimní čas a hořelo tam mnoho svíček, takže bylo dosti světla; dveře i okna byly zavřeny. A když jsme usnuli, tu kdosi chodil po síni, takže jsme se oba probudili. I kázali jsme řečenému Bužkovi, aby vstal a podíval se, co by to bylo. On tedy vstal, obešel síň a hledal, ale nic neviděl a nic nemohl najít.

I rozdělal větší oheň. Rozsvítil více svíček a šel k čí?ím, které stály naplněny vínem na lavicích; napil se a postavil čí?i vedle velké svíce, která hořela. Potom se napil a ulehl znovu na lů?ko. My oděni ve svém plášti jsme seděli na svém lů?ku a slyšeli jsme někoho přecházet, ale neviděli jsme nikoho. A tak dívajíce se s Bužkem na čí?e a svíce, spatřili jsme, jak se jedna čí?e skácela; táž čí?e byla mr?těna, nevíme kým, přes lů?ko Bužkovo z jednoho rohu síně až do druhého, a odrazivši se od zdi padla doprostřed síně. Spatřivše to, poděsili jsme se nemálo; stále jsme však slyšeli někoho po síni přecházet, ale nikoho jsme neviděli. Ale potom, poznamenavše se svatým křížem, ve jménu Kristově jsme spali až do rána.

Když jsme ráno vstali, na?li jsme čí?i, jež byla hozena uprostřed síně, a ukázali jsme to blízkým, kteří k nám ráno přišli..."

Český král a římský císař Karel IV.
Vlastní životopis

... Sedával prý císař Karel s Bužkem z Vilhartic u kamenného stolu. již vypili mnohou čí?i spolu.... Sedli a pili... (Omlouvám se pane Jane Nerudo).

Tak nějak to prý určitě bylo i tenkrát. Po namáhavé jízdě zimní krajinou někdy po 25. únoru roku 1336.
Máme uvěřit všem těm nedůvěryhodným, nicméně kdykoliv připraveným pozměňovatelům dějin v neprospěch všeho českého, že nejvzdělanější z tehdejších panovníku Český král a římský císař Karel IV. byl notorický pijan, jenž ve svém nečekaně dobře vytopeném středověkém bydlu, zakryt mlžným oparem alkoholického dýchánku, viděl své běžné císařsko-královské "my?ky". Aby krátce po vystřízlivění nelenil a veškeré příznaky o svém imperátorském "deliriu tremens" okamžitě zařadil do svého životopisu.
Na nehynoucí věčnou památkuž
Pak spíše věřím, mohu-li si vůbec svobodně vybrat, jedině ?tědrému imperátoru a rozmno?ovateli České země a zejména pro všechny časy Otci vlasti.