Ná? typ: Hieronymus Bosh

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Dýmající zrcadlo 2.díl, Vydáno dne: 08. 03. 2007

Mnohá tajemství jsou skryta, jakkoliv na ně pozorně hledíme.

Jsou nám utajena, nikoli jen na?í nevůlí, nýbr? také proto, ?e se nám nedostává informací.
Je jen na nás, jak mnoho zásadních poznatků necháme povalovat v nicotě!Ná? typ: Hieronymus Bosh

Kdo je kdo © Zdeněk Patrick - 1994 - 2006 Praha

Hieronymus Bosh vlastním jménem Jeroen van Aken

Holanďan narozen asi roku 1450. Zemřel roku 1516. ?il v době renesance, kdy nastal na jistou dobu průlom dosud zakázaných a tabuizovaných témat. Období sna?ící se navázat na tradici antických mysterií.
Vá?ený občan města Hertogenbosch
Člen katolického Bratrstva Panny Marie
Setkal se pravděpodobně i i Leonardem da Vincim, jeho? práce důvěrně znal...
Bohatě ?enat zabýval se malováním mystických obrazů. Podle celé řady replik se znalec Bohumil Wurm domnívá, ?e byl ji? za dobu svého ?ivota velmi úspě?ným malířem.
Dílo: Návrat marnotratného syna (Postava poutníka připomíná první kartu velké arkány tarotu nazývanou poutník, nebo blázen.)
Zahrada rozko?í (triptych)
Peklo
Tunel ke světlu (podobný posmrtnému zá?itku)
Poku?ení svatého Antonína (první s poustevníků sv. Antonín ?il na přelomu 3. a 4. století v egyptské pou?ti nedaleko Rudého moře). Dominantou obrazu Poku?ení svatého Antonína je hořící trojrozměrná vě?, z nich? vychází paprsek procházející otvorem do temné místnosti, kde ji? jen tu?íme přenos převráceného obrazu na stěnu systémem camery obscury.

Na jeho obrazech lze spatřit létající lodě, cameru obscuru, podivné démony a síly zla z vněj?ího prostoru, či jako součást celé přírody i podivná zvířata fantastického světa, jen? se zdá být v?ude kolem nás.

Mnozí jeho dílo chápou jakou utajené poselství zasvěceného.

Nejpozoruhodněj?ím příznakem podivnosti provazející celé dílo Hieronyma Boshe, je shoda výřezu jednoho z obrazů , znázorňující ve skutečnosti palentologický "pohřeb" z Dolních Věstonic objevený a? 13. srpna 1986. Tedy prokazatelně několik staletí po smrti Hieronýma Boshe. Jedná se o trojhrob dvou mu?ů a jedné ?eny. Mu? po pravé straně ?eny le?í na bři?e, a mu? na levé straně přikloněn k ?eně

S rukou spočívající na jejím klíně.
Rituální pohřeb z dob 27000 př. n.l. objevený na Moravě v roce 1986, mů?eme v jisté proměně, ze stejných rituálních konstelaci, objevit i v Boshově díle.
Jakými cestami ?ly vize pozoruhodného malíře, jeho? obrazy mnohdy jakoby inspirovali i dílo Salvatora Dalliho?