Dogma a nebezpeční odpírači

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Glosy, Vydáno dne: 23. 04. 2007

Vyhlá?ení dogmatu, jeho nedotknutelnosti a vymáhání absolutně poslužného převzetí, parciálně určuje i následnou inkviziční nemíru v drcení kostí možného odpírače, nezávisle na skutečné pravdě.

Přičemž není pochyb, že ti, kteří onu doktrínu, či dogma, na úkor zásadní logiky, prosazují, trpí strachem a nejistotou vlastních kroků.
Nezávisle na tom, zda se jejich dogma blíží pravdě, či je-li pravdě na hony vzdálena.
Dogma je oblíbendým nástrojem skutečných extremistů!Dogma a nebezpeční odpírači

Glosy © Zdeněk Patrick - 1994 - 2006 Praha

Vyhlá?ení jakéhokoliv dogmatu, je buď součástí jiného dogmatu, uměle tvořícího vyšší celek, nebo se jedná o nebezpečnou snahu takový vyšší celek vytvořit.

Pokud se takové dogma podaří prosadit, vytvoří se globalizované pavoučí no?ičky připravených ?ismů? prosadit již jakoukoliv zvrácenost.

Tam, kde logika věcí je nepřípustná, nastupuje již jen inkviziční drtič kostí, jenž nutně potřebuje své oběti.

Nejsou-li, hravě si je vydupá ze země.

Je?tě nedávno nás jejich přisluhovači označkovali cejchem "třídního nepřítele". Dnes by rádi, skrze své primitivně účelové doktríny, ocejchovali možná možného odpírače doporučených doktrín, jako krajního extremistu.

Pravda jim totiž nahání strach.

Neboť tuší, že sami již nemohou jinak. Jedou na zvláště vydařeném tygru.

Společně se svými rudo hnědými kolegy.

Věrohodným příznakem, že cosi není v pořádku, může být skutečnost, že dogma a teze o jeho nedotknutelnosti, vyhlásí masově vra?dící uskupení, jenž si obratem u svých vazalů objedná schválení vlastní nedotknutelnosti a beztrestnosti. A její bezbřehé vymáhání. Nezávisle na tom, jakých zvěrstvech se hodlá i nadále dopoužtět.

A pokud vazalové ?čistou listinuž beztrestnosti (a jinak ani nemohou, neboť jsou vazaly) schválí a navíc obhajují, pak nás nemají udivit ani podivné, mnohdy protiústavní praktiky.

Nicméně udivují!

Pokud si takové ničemné tlupy ?uzákonní? vymáhání dogmatu ?pidlováním, cenzurou, masovým mobingem, mučením, koncentračními tábory, chorobným popíráním jakékoliv pravdy o čemkoli, pak nečekejme, že od svých zlých záměrů hodlají kdy ustoupit.

Naopak!