Dobrý člověče, cos to spáchal?

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Dýmající zrcadlo 1.díl, Vydáno dne: 05. 02. 2007

Studánka čisté vody vysychá,

shnilé listí po tlení,
bez čisté vody nepře?ije,
bez ní zcepení...Dobrý člověče...

Glosy © Zdeněk Patrick - 1994 - 2006 Praha

Cos to spáchal, dobrý člověče?

Podle posledních triků systému Public Relations (Systém pro vytváření veřejného názoru bez přítomnosti veřejnosti), je ?nevratná? změna klimatu planety zaviněná "člověkem".
Úmyslně neadresné, přesto však záva?ně cílené obvinění, jež proti lidstvu vznesli mediální prostituti a žoldnéři, hájící zájmy gangů drancujících planetu. Podivných uskupení, jež zbaběle ukrývají za vyhlá?ením blíže nedefinovaných "klimatologů".
Ale i zde se domorodí, jako vždy líní, mediální prostituti vyznamenali.
Zatímco oficiální zpráva hovoří o jistém možném podílu člověka na tomto zločinu, opsané články byly nasílené obviněním, jež se stoprocentní jistotou obvinila průměrného, vystraženého, daněmi z počtu zubů obklíčeného, mikrovlnnými systémy dezintegrovaného a kamerizací pečlivě sledovaného pana Vonáska.
Jiný prostitut na ČT1 (4. února 2007) již drze a zlobně bouří, podobně jako Velký inkvizitor při pálení čarodějnic, nad lhostejností tolerující nezbedné kuřáky. A to vše v souvislosti s klimatickými změnami.

A p?oukat ještě smíme?

Snad ano, ale Zelený ?abák již svi?ně připravuje daně za překročení limitu.

Pokud Oni vůbec kdy připustí svůj zločin, jimž drancování přírody je, pak jedině z výfuku starého auta pana Vonáska, půjčeného pro kratičkou dokumentaci obzvláště tmavých kouřových zplodin, z technického muzea.
Pokud není použit standardní snímeček. Starý několik desítek let.
Když nesmyslná kamionová doprava beztrestně ničí vzdužný obal od povrchu a statisíce podivných letadel, o nichž odpovědní zuřivě mlčí, svými ještě podivnějšími chemtrails z nebeských výšin.
Jedinečný důkaz, o tom jak je nově zaváděný systém bestiálně úchylný, spočívá i ve faktu, že nikdo z nás nesly?el oficiální stanovisko, k tomuto záva?nému problému.
Jinou l?í je spotřeba elektrické energie, když správně seřízené jalové proudy, účiníky lehce navýší jakoukoliv kilowatovou spotřebu, aniž byla vykonána jakákoliv práce.
To se nám to zdra?uje, když nám lidé dávají!
Tří kilowatové vysavače trhající koberce, již po několika dnech provozu, nevysají ani o gram více smetí, než zachytí obyčejný mechanický smeták pro jedno použití.
To mě vrtá hlavou... Pane!

Čím dál tím těšší automobily, s elektronickými prvky a těžkopádnou konstrukcí motoru z konce 19. století, když parní lokomotiva se zdá být vyspělejší technologií.

Mediální bláboly o problému vodíkového pohonu, jenž je prý velmi třaskavý, zatímco benzín je pouze výbužný! Pohádky o neře?itelném problému oddělit z vody vodík a kyslík když cena nafty a benzínu se dá tak lehce navy?ovat a "narovnávat".
Auta na vodu z počátku minulého století byla démonizována a vynálezci beze stop mizeli. Zcela zesmě?něni novinářskými genii.
Neuvažuji astronomické zisky průměrného pana Vonáska z atomových a vodíkových pokusů, podmořských magavýbuchů nevratně ničících život na oceánském dnu. Neuvažuji ani podezřelé zisky pánů Vonásků, čelících smrti v uměle vygenerovaných válečných vřavách.
Neuvažuji ani nanejvýš spolehlivé multimiliardové zisky průměrného pana Vonáska z prodeje drog dětem a mláde?i! Ani mega zisky z programového tunelování peně?ních ústavů a drancování mateřské země.
Neuvažuji ani podezřelé zisky pana Vonáska z uměle vybuzených uragánů, či nedávných podivných zemětřesení s jednorázovou vlnou!

Tam, co bývala pole, louky i lesy, tvořící přirozený rezervoár tvorby vzdužného obalu se staví monster obchody, montážní haly, multi vojenské základny.

Tlející tráva a listí prý ničí ozonovou vrstvu.
Pova?te jen Kolik miliard dolarů vydělat průměrný pan Vonásek na agresi do Jugoslavie.
Prý čtyři miliardy dolarů denně!
Kolik miliard vydělal průměrný pan Vonásek na kácení de?tných pralesů, budování dálnic a kamionové dopravy směřující k tě?bě dřeva?
Astronomické částky!
Kolik miliard vydělal průměrný pan Vonásek na pravidelně se potápějících ropných tankerech? Vždy řádně pojižtěných a potápějících se před očima kamer. Tedy více než průkazně. Se všemi ekologickými důsledky.
Kolik miliard vydělal pan Vonásek na mikrovlnné technologii, jež katastrofálně snižuje vlhkost ovzduží tak, že již brzy narostou naše problémy lavinovitě.
Tedy nekontrolovatelně?
Jaký zájem má pan průměrný Vonásek na ionizaci ovzduží chemtrails a v důsledku tragickém sní?ení svitu Slunce, respektive na projektu "Stmívání planety"?
Mů?e, respektive dle zákona musí, svítit i ve dne!

Kolik miliard vyděl průměrný pan Vonásek na nesmyslné kamionové dopravě v České republice?

Smí platit dálniční poplatky a daně!
Kolik miliard vydělal průměrný pan Vonásek na voltaických článcích?
Nic! Neví, že existují a vzdělávací soustava jej připravila jen na roli námezdného otroka. Pracujícího mnohdy deset, až čtrnáct hodin denně!
Ani ho to nezajímá, protože jsou voltaické články předražené a je neustále přesvědčován multimediálními prostituty, že ?u nás sluníčko nesvítí a větry nedují?!
Proč?
Protože systém může nadále zdra?ovat a ?narovnávat? samotného průměrného pana Vonáska! Do zkroucené podoby právě ?inovovaných? paragrafů.

Jediné, co smí český pan Vonásek vědět, je mediálně n+1 krát opakovaná fabulace, že komusi imaginárnímu dluží 80 000 Kč x počet členů v rodině.

Proč?
Aby bylo na dalších dvacet, či třicet miliard za ?prohrané? arbitrá?e.
A otrok pan Vonásek? Ten musí být stabilně napojen na množství pupečních ?ňůr, aby byl co nejefektivněji vysáván, zastra?ován a bedlivě střešen. Obklopen virtuálním světem spřadeným ze l?í a pavučin novodobých černokněžníků. Z oblasti reality ?ou "vyvolených" a Velkého bratra, jejichž zbraní je Zlý úmysl a Public Relations, jež hodlá v brzké době vydělat pro pana Vonáska další stovky miliard.
Dlouho mi vrtalo hlavou jak? Pane!
Ale již to vím! Postačí několik málo multimediálních idiotů a pár nepovedených, nicméně urá?livých karikatur.


Bezzákonní modlitba posledního z posledních
Orwille a Vilbur Wrightové v. masmediální žoldáci systému Public Relations!>
Co mi stále vrtá hlavou, pane!
Jak vyrobit veřejné mínění, bez přístupu veřejností
Návrh vlády středního Hevilstanu
S čím už si hlavu nelámu, pane!
Glosy III. - Zlatoústý humanitární bombardérr
Řezno a o tom , jak pan Ratzinger fal?uje dějiny
Systémoví odborníci na přepravu cizích majetků
Každý další Mesiáš zaručeně nebude až tak velký kasovní trhák
Slovník zakázaných, či nedoporučených slov a slovních spojení
Teorie relativity, co všechno ještě Einstein nevynalezne
Total ReCall aneb Pět ran do čepice