Slávové - 2. část

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Země zlaté hvězdy Margity 1. díl, Vydáno dne: 25. 01. 2007

Pokud nechceme o Médech a Skýtech uvažovat v rovině informací o předcích Slovanů, pak nelze jinak, než potvrdit mezi idealistickými vědci rozšířenou fámu, že Slávové snad ?spadli ¨z nebes?.

S vědomím téhož lehkého srdce přistupujme i k tajným římským sejfům a odvolávejme se na řecké, potažmo i římské autory.
Pro tuto variantu nechť platí, že jedna z migračních skupin starých Slovanů směřovala na západ Evropy i od hranic dnešní Číny a Indie.Slované - 2.část (Vendové, Antové, Veneti, Slávové, Slavníci, Slované a pravděpodobně i Médové a Skytové)

© Zdeněk Patrick - 1994/2006 Praha

© Země Zlaté hvězdy Margity

Pokud nechceme o Médech a Skýtech uvažovat v rovině informací o předcích Slovanů, pak nelze jinak, než potvrdit rozšířenou vědecko-idealistickou fámu, která pravděpodobně předpokládá, že Slávové snad ?spadli z nebes?.

S vědomím téhož lehkého srdce přistupujme i k tajným římským sejfům a odvolávejme se na řecké, potažmo i římské autory.

Pro tuto variantu nechť platí, že jedna z migračních skupin starých Slovanů směřovala na západ Evropy i od hranic dnešní Číny a Indie.

V prvním století římští autoři Plinius starší a Taxitus objevují pro Římany Venedy, žijící na východ od Visly.

Ve druhém století, tedy o sto let později, se k nim přidává i Klaudius Ptolemaos.

Ptolemaios (řecký astronom z 2. století) podává základní informace o slovanských kmenech.

Podle něho jsou Slované většinou rusých vlasů, ruměné pleti, velké síly a ztepilých postav. Dlouhé vlasy s možnými culíky a bujné vousy hovořily o svobodném postavení majitele.

Jejich domovem se stala území, kde se po čase rozprostírala Samo_děr?ava a později i Velká Morava: Slovensko, Morava (někdejší severmí území Velké Moravy) Blatensko (Panonie), Bíle Chorvatsko (na Balkáně), ?týrsko, Koružka (Korutany), přičemž někdejší území keltských Rakotů (odvozeně český název Rakouska) osídlili Slávové zejména kolem dnešní Vídně (viz římská provincie Vindebona).

Nelze opomenout Srbskou Lužici, Velké Chorvatsko (české země). ani území severních a východních Slávů: Polsko, Bílou Rus, Červenou Rus (Kyjevská Rus).

Jakkoliv jsou tyto názvy dílem pozdějších dob.

Vindebona (dnešní Vídeň), je název, jenž je naopak odvozen z keltského slova vindos (kelt.) - bílý, jež Keltové používali pro nově příchozí Slovany (odvozeně viz Vendové, Venedi, Veneti). Samotný název Rakouska je jedinečným z příznaků dokumentujících pospolitost Keltů a Slovanů. By? v omezeném časovém intervalu.

Nyní k několik málo slov k údajné české xenofobii vůči málo bílým spoluobčanům.

Jedná se o neupřímnou fabulaci importovaných zbožných přání, jež se má proměnit v hůl sprostého antiočechismu, přicházejícího nejen z temných rakousko-uherských a protektorátních komnat neupřímného tzv. Společenství Pavla.

Tého?, jež nevra?ivě kráčí ke zničení veškerého Slovanstva a Čechů zejména.

Ve skutečnosti se velká část "českých" kmenů se odli?ovala a dodnes zbytkově odli?uje temnější pigmentací.

Tato skutečnost byla i historicky zaznamenána.

"Pouze České kmeny se vyznačují", podle židovského velkoobchodníka se smíšeným zbožím a otroky, diplomata ve službách kordobského chalifátu Ibráhima ibn Jakuba, "typovou odlišností".

"Jsou převá?ně snědí, černovlasí".

Jedná se sice o pozdní záznam (z roku 964), jenž potvrzuje jednak částečné promísení slovanských Doudljebů (dnes východní část Bavorska, severní Rakousko a Jižní Čechy) z čas Bajan chaganátu, jednak jižní migraci části "českých" Slávů skrze Egypt, Chaldejsko, Perzii. a Řecko. Jejich pokožka se, mnohdy dodnes, vyznačuje kouřově, či lehce hnědým nádechem.

Jsou i jiné informační kanály.

Neméně zajímavé.

Tzv. Pseudo_Caesarius (autor teologického traktátu ze 6 století, vycházející ze zpráv od zajatých Germánů) vydal spis plný neuvěřitelných hloupostí.

Slované spalují a palicemi utloukají své zajatce.

Slované rozbíjejí hlavy kojenců o skály, jako se to dělává s krysami.

Pochutnávají se na ženských prsech nalitých mateřským mlékem.

Nejhorší jsou prý Če?i. Jsou prý zuřivější než ?elmy.

Zajímavý traktát! Bohužel se jedná o další cíleně vyrobený podvrh, jenž je pragmaticky antidatován.

Če?i totiž tehdy, jako smluvní národ, soudě podle idealistické historické vědy, ještě nemohli existovat.

Ano. Jinak je všeobedně známo, že Slované jsou smutně proslulí svojí zpupností a nehoráznou nepřizpůsobivostí se germánským po?adavkům.

Rozhodně, v ?erém středověku, drá?dila kde koho, snad až k samé nepříčetnosti, nejen příslovečná česká nadutost a xenofobní roztahovačnost, ale i nezměrné bohatství, na němž si Češi od pradávna, čím dále, tím drzeji seděli.

Po Egyptě druhé největší nalezi?tě zlata a stříbra v tehdejším známém světě. A co nevidět přibude i uran. V Jugoslavii dokonce ropa.

A bůví, co ještě.

Nesnesitelný pocit.

Pokračování pří?tě
Slávové 1. část