Země Antů

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Země zlaté hvězdy Margity 1. díl, Vydáno dne: 09. 01. 2007

Legendy, pohádky a nepřímé souvislosti usvědčují prapředky Slávů, ale i jejich potomky, že utajili před světem neobyčejně napínavý akční příběh s nečekanými zvraty.

Utajovaný snad i naučenou nevědomostí, mnohdy vyplývající z obav jednotného slovanského jazyka a neobyčejné invence prapůvodního obyvatelstva. Téhož, jenž pravděpodobně stál v pozadí fantastických technologii "Starého světa", jenž tu kdysi býval před dávnými kosmickými a planetárním kataklyzmaty.Země Antů

© Zdeněk Patrick - 1994/1996 Praha

© Země Zlaté hvězdy Margity

Legendy, pohádky a nepřímé souvislosti usvědčují prapředky Slávů, ale i jejich potomky, že utajili před světem neobyčejně napínavý akční příběh s nečekanými zvraty.

Utajovaný snad i naučenou nevědomostí, mnohdy vyplývající z obav jednotného slovanského jazyka a neobyčejné invence prapůvodního obyvatelstva. Téhož, jenž pravděpodobně stál v pozadí fantastických technologii "Starého světa", jenž tu kdysi býval před dávnými kosmickými a planetárním kataklyzmaty.

S pomocí božských učenců, kteří k ním sestoupili ze Siria a souhvězdí Velké Mědvědice využívali prapředkové Slávů kosmickou a sluneční energii ku svému prospěchu.

I stalo se, že božští avatarové se mísili s pozemským životem. Potomci božských avatarů pak žili celé generace v souladu s božskými zákony.

Avšak mísíce se s pozemským životem jejich božská jiskra postupně pohasínala a starý svět spěl ke svému zániku.

Když starý svět zahynul, rozešli se jejich potomci do různých koutů nově vznikajícího světa, aby později opět zasvětili svůj život a své chrámy slunečnímu kultu a Siriu.

Nový svět se však rodil velmi obtížně a krvavě.

Mnohá skrytá tajemství byla zapomenuta, jiná zmizela v pohádkách a vyprávěních. Další jsou zakleta v rodném jazyku Slávů a čekají na svá objevení.

Země Antů - 91kb/ formát pdf