Marek Bydžovský z Florentina a to ostatní

Autor: Administrator <>, Téma: U.F.O., Vydáno dne: 11. 09. 2006

Motto:

Problém ve kterém se bezprostředně nacházíme, nezačal ani v roce 1945, či v roce 1917, ani koncem 19. století a dokonce ani v roce 1532 (k němuž se v tomto okamžiku odvolávám).

Zdá se, že neplatí ani známé zaklínadlo mediálních prostitutů a idealisticko až pseudovědeckých programů SETI, potažmo CETI:

"Tak je tam k sakru někdo! Tam venku?

Prozatím se spokojme s konstatováním, že utloukání pravdy je projekt velmi pracný a tedy letitý, jehož časový interval bychom asi na prstech spočítali jen s velkými obtížemi.

Pokud vůbec!Marek Bydžovský s Florentína a to ostatní

První předmluva k Dr. Faustovi

© Zdeněk Patrick - 2002/2004Praha

Čas, kdy práci chodili pěšky_1 © Zdeněk Patrick - 2002 Praha

1532 Evropa

Téhož léta v mnoha krajinách vidíni pospolu lítající u povětří drakové, mající na svých hlavách koruny a ústa svinská, a to někdy jich čtyry sta pospolu letělo.

Marek Bydžovský

Svět za tří českých králů

11. května 1543 Marek Bydžovský

Svět za tří českých králů str. 48

Téhož léta 11. dne měsíce máje v krajině bádenské nedaleko od města Portzheimu ve vsi řečené Zesenhusen mezi čtvrtou a pátou hodinou po poledni veliká kometa na nebi spatřína jest, kteráž velikostí svou kámen žernový převyšovala, ocasem jsouc k půlnoci obrácená, z níž to oheň ku podobenství nějakého draka dolův spustiv se na zemi při potoku, z něhož téměř všecku vodu vypilo, potom dal se do pole a tu mnoho obilí pohubil, odtud se vznesl se vzhůru, a kudy letěl po sobě hrozné znamení zanechal.

10. února 1546 Německá knížectví Marek Bydžovský

Svět za tří českých králů str. 58

Téhož léta 10. dne měsíce února v Míšni v městečku řečeném Belgeru a vůkol něho v noci spatřín jest k straně půlnoční veliký červený blesk na nebi, kterýž dvě hodiny pořád trval a paprsky z sebe až k zemi pouštěl. Vidíni jsou také toho času rozličných barev trámové anebo břevna ohněm plápolající a sem i tam v povětří se vznášející.

1547 Švýcarsko

Marek Bydžovský

Svět za tří českých králů str. 65

Téhož léta v Švejcařích u povětří spatřína jsou dvě vojska a dva lvové velmi silně s sebou potýkající se, z nichž jeden druhému hlavu strhl. Přitom také i bílý kříž dlouze položený, na jehož konci byla metla jako nějaká oháňka.

13. prosince 1548 Itálie

Marek Bydžovský

Svět za tří českých králů str. 68

Téhož léta 13. dne prosince ve Vlaších nedaleko Říma okolo třetí hodiny po poledni spatřína jest v jasném povětří metla krvavá a červený kříž, nad nimž vorel křídlami svými se vznášel, což vše za tři hodiny celé trvalo. Mnoho lidí na to dívalo.

15. prosince 1548 Německá knížectví

Marek Bydžovský z Florentína

Svět za tří českých králů str. 68

Téhož léta 15. dne téhož měsíce plavci z města Hamburku o půlnoci plavíc se uhlídali kouli ohnivou tak jasnou, nejináče jako slunce, kteráž táhla se ku poledni a svými papršleky tak velikou horkost vydávala, takže jí plavící nikterakž snésti nemohli, ale padše na své tváře obávali se, aby jich nezapálila.

1549 Německá knížectví

Marek Bydžovský z Florentína

Svět za tří českých králů str. 70

Téhož léta v Alsasku hořejším nedaleko od města říšského města Kolmaru veliké množství žab malých i velkých z voblaků dolů spadlo, kteréžto obyvatelstvo týchž míst kyjmi a jinými nástroji ubilo, a potom, aby se ovzduší jimi nenakazilo, ouřad poručil katům a rasům, aby udělajíc jámu do ní je zakopali.

rok 1549

Katolický kněz a do jisté míry i reformátor Němec Martin Luther byl skálopevně přesvědčen, že démoni Incubi - nepozemští démonové vystupující většinou jako krásné ženy vyvolávají ve svých mužských obětech sexuální vážně s cílem získat mužské semeno, aby později mohli uměle skrze získané lidské vzorky podobné jedince. Succubi naopak s týmž cílem navštěvovali ženy. Zajímavá úvaha z dob před více než 400 lety.

Samotné označení succubi a incubi není překvapivě církevním vynálezem. Tento termín pochází již z dob starého Říma, kdy křesťané byli ještě neznámou budoucností a nezvaní démonští návštěvníci ložnic, kupodivu dle stejného scénáře. Bez vědomí svých obětí s nimi zvláštním způsobem souložili již před třemi tisíci léty.

Ještě starší legenda dokonce hovoří o podobném oplodnění i matky Alexandra Makedonského. A nezbývá konstatovat, při dostatečné úrovni objektivní fantazie, že on sám tedy musel být jen obyčejným mimozemským hybridem s mimořádně vyspělým zázemím.

Přesně tak, jako jistý počet úspěšných, ale naopak i méně úspěšných, až neúspěšných jedinců v historicky zmapovaném období.

Krista a Jana Křtitele nevyjímaje...

Dne 23. března 1550 Korutany

(Korytany, Koruška, slovanská území sousedící se Slovinskem, pod správou dnešního Rakouska. České označení Rakouska je odvozeno od jména keltského kmene Rakoti - Rakotové).

Téhož léta 23. března v Smrtedlnou neděli v Korytanech (Korutany), když lidé pro nedostatek obilí veliký hlad trpěli, žito za dlouhou chvíli velmi hustě pršelo, kteréžto lidé sbírajíce do mlýnů nosili, a davše z něho mouky dělali, chleby pekli a tím se za drahný čas živili. Téhož roku i v krajině důrynské (dnešní Německo) nedaleko města Vejmaru naprchlo z nebe pšenice ztloušti dvou prstův a více, z níž také pekli koláče a chleby.

31. května 1550 České království

Téhož léta máje 31. v Praze, v Žatci pršely z nebe kusy síry veliké i malé a na větším díle čtverhranné, kteréžto lidé sbírali a místo jiné síry užívali, ale velice smrděla, když ji pálili.

28. ledna 1551 Portugalsko

Téhož léta 28. dne téhož měsíce ledna v Ulisboně v krajině portugalské koštiště krvavé, ano i hrozní úkazové u povětří vidíni jsou, ano i krev pršela, též i zemětřesení veliké, takže 200 domův se hrozně zřítilo a pobořilo a více než tisíc lidu zahynulo.