Faust

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Dýmající zrcadlo 2.díl, Vydáno dne: 01. 09. 2006

Dokor Faust - Johann Sabellicus

© Zdeněk Patrick - 2004 Praha1540 Würten_berg - Faust doktor

Georgius Johann Faust Sabellicus (*cca 1480 +1540)

Historický Faust pochází z první poloviny 16 století (tedy doby 1500 - 1550) - potulný učenec.

Narodil se roku cca 1490 v Knittlingu v rodině rolnického nevolníka. 15. ledna 1509 údajně úspěšně dokončil bakalářské studium na jakési (heidel_berské) univerzitě (?). Později již jako doktor údajně odchází do Polského Krakova a věnuje se černé magii.

Roku 1540 bylo jeho tělo nalezeno v jednom hostinci ve Würten_bergu zcela znetvořené: Popálené, s vytrhanými kusy masa. Roztrhal jej prý sám Ďábel při praktikování černé magie. A Faust se za svého života nijak netajil, ač je to v té době na pováženou, že cosi podobného černé magii skutečně praktikuje a že uzavřel smlouvu se samotným peklem, respektive s démonem Mefistofelem.

Není rovněž pochyb, že pekelné styky "na nejvyšší úrovni" nemohly být, jak je patrné i z jiných případů, bezprostřední reálnou příčinou dramatického Faustova skonu!

Příčina spočívá ve zcela jiné konstelaci pekelných intrik! Jimž prozatím, snad pro malý přísun informací, vůbec nerozumíme.

Pokud se nerozpomeneme na prozaické nálezy odborně rozporcovaných pozemských tvorů.

Nebo na smrt skupiny horolezců ze Sverdlovska (SSSR v roce 1959 - též je, v rámci desinformačního šumu, udávané datum 1957 - Kavkaz) na Otortenu v pohoří Ural.

Pražský Faust byl pak naopak zcela vyfabulovanou postavou, jež měla pouze zakrýt jisté nesrovnalosti bezprostředně související s pronájmy tzv. Faustova domu. Jak dalece se na záležitosti podepsal rok 1571 (viz vize na Dobytčíkm trhu), či podvodník Edward Talbot řečený Kelley, jenž prý svého času tyto prostory obýval, není však jisté.

Dříve než dosáhneme na kritické datum 21. 7. 1571, povšimněme si vzápětí jisté maličkosti.

Jak napilno měly v té době středověká nebesa...