U.F.O. prý již dávno odlétly!

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: U.F.O., Vydáno dne: 23. 08. 2006Ze skvěle odfiltrovaných zpráv na lidu nezávislých TV

© Zdeněk Patrick - 2006 Praha

17. srpna 2006 22:20 hod. Jižní Čechy

Zatímco na pavoučími sítěmi zasviněné obloze již skončily svou denní směnu tisíce letadel, aby zanedlouho noční várka chemitrails neznámé provenience opět překvapila nic netušící Jožiny z bažin, se na stmívající se obloze objevují pro mne známé bodové záblesky . Přicházející z vysokého nebe. Intenzita záblesků je různá, tak jako je rozdílný i časový interval mezi jednotlivými (nehlučnými) světelnými výbuchy.

Mnohdy je kulový záblesk celkem zanedbatelný, tak že mám pocit, že se jedná o zrakový klam. Jindy je velice služně zaznamenatelný. Většinou tak mohutný, že se rozsvítí celá obloha.

Někdy je patrné, že obloha po každém bodovém výboji světelně pulzuje.

I když do "polární záře" má pulzování velmi daleko.

Rovněž tzv. "blýskání na časy" je nesrovnatelná kategorie. Nic takového se v tomto případě nekoná.

Připomínám, že mimo chemitrails není vidět na obloze ani jediný mráček.

Vše probíhá zcela nehlučně. Téměř celou noc. Tak jako ostatně po celou dobu, kdy tento jev pozoruji (pozorováno od roku 1999).

Pravděpodobně se jedná o svazkové záření přicházející z konkrétních kosmických objektů.

Rovněž nedočkavě čekám na 22:20 hodinu. To je čas, kdy se s pravidelnou jistotou nehlučně objevuje nízko letící světelný objekt.

Ano i dnes letí! Velmi nízko nad sousední loukou. Jeho jasně modré světlo, rozptýlené rychle klesajícími chemitrails, dvojnásobně předčí, co do velikosti i svítivosti, hvězdy první velikosti. Problýskávající na pozadí nebeské kupole.

Světlo přilétává shora z jiho jiho západní oblohy a letí ve směru na východ. Nad louku, ve výšce cca 50 metrů (100 metrů od stanoviště pozorovatele) tiše proplouvá kolem nás (rychlostí asi 80 km/hod). Na konci louky se pomalu stáčí k severovýchodu a v oblouku nabírá výšku. Po chvíli mizí za mizerně světélkující Mléčnou drahou, když se mezi "hvězdami" na chvíli rozzáří do velikosti třetiny měsíce.

Nejsem sám, kdo tyto jevy nejen v těchto místech, ale i v Praze pravidelně pozoruje. Nicméně suše konstatuji, že nejsme o nic moudřejší.

Snad pouze o ten poznatek, že je to zcela odlišné od toho, co jsem kdy před mnohými roky pozorovával. V souvislosti s letajícími objekty netuzemské výroby.

Jak dalece mezi sebou souvisí TV apokalyptičtí hrdinové české i světové politické scény, chemitrails, zájmové a nátlakové exotické agentury, stmívání planety, zátopové uragány, ozonová díra, úpadek etiky a mravního kodexu, ionizování oblohy, nezákonné pokusy, vyzařování energetických svazků a pravidelně nehlučně letící modré světlo se mohu prozatím jen dohadovat.

Jistěže svůj pracovní názor mám.

Je však tak bláznivě blízký možné pravdě, že je zcela nesdělitelný.

A protože celá záležitost nestagnuje a naopak je i v této oblasti viditelný posun, napjatě očekávám věcí příští.