Bratři Orwille a Vilbur Wrightové poružili přírodní zákony?

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Dýmající zrcadlo 2.díl, Vydáno dne: 10. 06. 2006

Motto:

Bratři Orville (19. srpna 1871 - 30. ledna 1948) a Wilbur (16. dubna 1867 - 30. května 1912) Wrightovi byli tvůrci prvního letadla těššího než vzduch (Kitty Hawk).Bratři Orwille a Vilbur Wrightové v. masmediální žoldáci systému Public Relations!

© Zdeněk Patrick - 2006 Praha

Jak jsme ještě nedávno správně tužili, byli bratři Orwille a Vilbur Wrightové tvůrci prvního létajícího stroje.
Tého?, jenž se vznesl, tehdy ještě v souladu s fyzikálními zákony, ač mnohem těšší vzduchu, vzhůru k nebesům.
Poprvé v novověkých dějinách lidstva
Stalo se tak roku 1903.
Tak jsem byl o tom donedávna pevně přesvědčen!
Avšak není tomu tak!
Na občanech nezávislá masmedia, pracující systémem Public Relations, jsou zcela jiného názoru!
Dnes 16. 4. 2006 jsme mohli téměř na všech TV obrazovkách (cca 4 ks) zahlédnout blýskající upoutávku na cosi, co mně již téměř vypadlo z hlavy.
Dobře znějící hlas zpomalovače politických dopadů na prosté obyvatelstvo (moderátora) brebentil následující bonmot:
"Bratři Wrihhtové poružili přírodní zákony a poprvé vzlétli k nebesům na svém Kitty Hawk!.
Zmínění moderátoři pracují zručně, drze a nekompromisně.
Co všechno si k nám mohou dovolit v dobách černě bublající informační imploze, v časech agresivní amorality a katastroficky zvýšeného procento nevzdělatelnosti dětí (nikoli vlastní vinou více než 17%. Je?tě relativně nedávno jsme se "kři?ovali" nad 3%), když souběžně s ružením a přeskupováním škol, následným přeplňováním tříd, či další debilizací učebních osnov, revokuje zavedený systém zvy?ující se všeobecnou pseudovzdělanost, lze vypozorovat i zvy?ující se neomalenou drzost informačních kanálů.
Nemohu však jinak, než suže konstatovat, že bratři Wrihhtové žádné přírodní zákony neporužili!
Naopak!
Vzlétli k nebesům, jen díky přírodním zákonům!