Když i Satan ustrašeně zírá (2. část)

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Nostradamus - Svítání Ďasů 2.díl, Vydáno dne: 10. 06. 2006

Část (2.) předmluvy k připravovanému vydání knihy Zdeňka Patricka "Nostradamus - Svítání Ďasů" ,(I. díl se jmenoval Nostradamus - Král Propastí).

Motto:

1980 - Zatím, co průběžně probíhá příprava komunistického bloku na přepadení Západu mírovými zbraněmi, nesmyslné znečisťování vod ropou z potopených, nicméně dobře postižených tankerů, pokračuje nerušeně ve zvýšeném tempu.

Nedýchatelná síra "Ocelových měst" se stává ještě více nedýchatelnou.

Zkrátka vyzpytatelné Zlaté zítřky lidstva jsou již téměř na dosah!KDYŽ I SATAN USTRAŠENĚ ZÍRÁ (2.část)

© Zdeněk Patrick - 1999 Praha

© Zdeněk Patrick Nostradamus - Svítání Ďasů

© Předmluva (část 2.) k vydání druhého dílu "Nostradamus" - Svítání Ďasů

V roce 1981 prezident Spojených států Ronald Reagan odmítl návrh prezentovaný Martym Andersenem na zavedení státního identifikačního systému občanů v podobě vytetovaných čísel na pravé ruce (Návrh byl prezidentem odmítnut, neboť ve svém důsledku připomíná nejen německý vynález, ale též znamení biblické šelmy z Janovy Apokalypsy).

Americký patent č. 5166676 z 24. listopadu 1984.

Bezpečnostního oddělení Intelli-Connection firmy IBM dokument

For eye only: Alternativní zprávy:

Skupina projektu 7A., dokumentace testování neurálního mikročipu "IBM 2020". Mikročip vyvinutý speciálně pro implantaci vězňům a testován byl, v rozporu s federálními zákony, ve státních věznicích v Massachussets, Kalifornii a Texasu i soukromých sanatoriích.

Rok1982 a 1983 El Niňo (Ježíšek)

Meteorologický jev provázející planetární změny klimatu jako následek arogantního drancování planety s následným ohrožením celého lidského společenství: Abnormální oteplení vod v rovníkové části Tichého oceánu, ničivá sucha v Africe a Austrálii, zátopové smrště a přívalové povodně, vše zničující uragány a zpomalování rotace planety, jako důsledek globální změny klimatu. Vichřice, uragány, tání ledovců a polárního ledu, zvyšování mořské hladiny, změna směru, oslabení, či zastavení mořských proudů, desertifikaci (proměna úrodných krajů v poušť).

Rozšíření nemocí a škůdců.

Ohrožení fauny a flóry.

Nedostatek potravin.

Humanitární katastrofy.

Vlny horka způsobující stresy a úmrtí.

Zanedlouho (v dubnu roku 2006) vypustí multimediální žoldáci informaci (viz Public Relations ), že El Niňo je ve skutečnosti běžný jev, známý již několik tisíc let!

První mediálně vypuštěná vlašťovka z oblasti Public Relations o možnosti chemického terorizmu (Antracit - morová nákaza).

První uragány a nebývalé větrné smrště s ledovými kroupami velkými jako tenisový míček rovněž v Československu.

Rok 1986 SRN - Bavorská příhraniční marka

Příprava k rozdělení Československého majetku a státní měny na českou a slovenskou v Bavorské bance. Českoslovenští experti na rozdělení měny jsou v té době s výsledkem prý nadmíru spokojeni!

Připomínám, že se píše teprve rok 1986!

Hladomory, Ebola a AIDS a uměle rozdmýchané vraždění v Africe postupně a "velmi slibně" vylidňují celá území.

Rok cca 1993 Stalo za vlády Václava Havla:

U Tachova se na železnici prý na celých 14 dní beze stopy ztrácí nebezpečný kmen agresivního bakteriologického meningoka zaslaný v rámci laboratorního zkoumání z daleké Kanady.

Zasahuje zejména děti a mládež a stresem oslabené.

U nás se do té doby nevyskytoval, tvrdí tenkrát mediální prostitut!

Dnes je naopak dle téhož chasníka běžně k dostání ve slinách části naši populace. Zřejmě to není tak agresivní kmen!

Masmédia po této zprávě již jen mlčí. Mají vše pod kontrolou?

Zakrátko začnou umírat první dětské oběti. Nejdříve kolem Tachova, později v Liběšicích u Litoměřic (29. října 2004), ale i v mnoha dalších lokalitách!

Nejohrozenější skupinou jež smrtelný kmen invazivní bakterie ohrožuje, je kupodivu opět budoucnost českého národa - děti a nejplodnější skupina obyvatelstva.

Novorozence, dívky, hochy, ženy a mladé muže do 25 let a všechny ty, co jsou oslabeni stresem.

Účinnost je tedy uspokojivě prakticky vyzkoušena i v našich podmínkách. K úmrtí dochází během několika hodin.

Mezi poslanci parlamentu koluje v té době nechutný vtip o výměně českého národa za jiný!

2. srpen 1990 Irák - Saddam Husein, nedávný spojenec USA v boji proti vzpurnému Iránu, brutálně napadá v rámci globalizačního šumu Kuvajt.

17. 1. 1991 - Pouštní bouře a Válka v zálivu.

Použití psychotronických zbraní a střel z ochuzeného uranu. Pak masivní letecké údery.

Saddam Husein nechal zapálit ropná pole a černý kouř zahalil část planety.

1993 - Uměle a bezohledně vygenerovaný rozpad ČeskoSlovenska s cílem vyvolat občanskou válku.

Globalizační masmediální kampaň o zlatě, jež prý přestává být platidlem. Dolar nekrytý zlatem se stává téměř bezcennou aplikací, krytou pouze ropou kupodivu deponovanou na cizích, respektive zahraničních územích.

Rozprodávání zlatých zásob nedotknutelného státního pokladu nyní již České republiky a nahrazení téměř bezcennými dolarovými papírky a akciemi.

Dolar stále poklesává. Dluh České republiky recipročně nutně narůstá. Cena prý nepotřebného zlata na Evropských trzích naopak strmě roste. Dnes je jeho cena o více než 100% vyšší.

Podivné?

Původních 85 % srbského a nealbánského obyvatelstva, v průběhu několika desítek let, poklesl na neuvěřitelná 4 %.

Útlak Srbů a nealbánského obyvatelstva v srbském Kosovu přerostl v otevřený teror kosovských Albánců. UCK - teroristická organizace má však mezinárodní podporu a stává se oficiálně potvrzenou ozbrojenou složkou militantního hnutí.

Obchodnícíi s diamanty a drahým kamením oficálně přistiženi při dodávkách zbraní do rizikových regionů. Mezitím hladomor v Africe masově likviduje obyvatelstvo.

Prý nejsou peníze na leteckou dopravu potravin (viz masivní nálety letadel vyrábějících ve vzdušném obalu planety "kondenzačními" pruhy podivné pavučiny měnící se v ještě podivnější mračna plná puchu a chemickýchfujtajblů.

Skrze které dnes proniká svit Slunce již jen velmi sporadicky.

Ptačí chřipka v Asii. Po roce 1993?

Nostradamus - Král Propastí - str. 59 (1998)str. 42 (1998)

Po roce 1993?

...Vzniknou tři regiony. Římané, Španělé a Germáni vytvoří zcela rozdílné strany (sekty), vycházející z 50. a 52. stupně výšky (rovnoběžky).

Všichni se pak přikloní k náboženstvím, která jsou vzdálená evropské víře. V severních regionech nastane postupné otřásání. Nejdříve pod 48. rovnoběžkou.

Postupně se bude strachem otřásat celý Západ, Středomoří i oblasti Orientu (Okcidentálové, Meridionálové a Orientálci). neboť tak veliká bude jejich moc, že jejich spojená válečná moc bude nepřekonatelnou překážkou. V přirozenosti stejní, avšak rozdílní ve víře...

Třetí uměle vyvolaná potopa krve:

Uměle vygenerovaná válka v Jugoslávii. Německé iniciativy ve Slovinsku i Bosně a Hercegovině. Slib hospodářské pomoci při odtržení se od Jugoslávie.

Uměle vygenerovaný rozpad Jugoslávie.

Následuje informační imploze a zákaz (na základě blíže nedefinovaného doporučení) vydávat objektivní informace o skutečném dění ve světě.

Prodej drog kosovskými Albánci na Václavském náměstí, pod kontrolou policejních kamer, úspěšně vzkvétá. Útok na mládež a naše děti, respektive naší budoucnost, je opět nadmíru úspěšný.

Postupem času lze potvrdit dílčími zprávami z mimočeského tisku, že si tak vydělávají na zbraně a výcvikové kurzy organizované v Německu a v Kosovu pod patronací "spojenců". Objevují se i prapodivní propagátoři "lehkých" drog!

Na lidu nezávislé "české" sdělovací prostředky bušily nám do hlavy dnes a denně, dokonce s desetiletým předstihem, slovní spojení: "Bývalá Jugoslávie" (viz Public Relations) ).

Nostradamus - Král Propastí - str. 59 (1998)

Co by se tedy muselo přihodit, aby jestřábové z fundamentálních bankovních rodin rozhodli o našem bytí či nebytí?

Říjnová revoluce?

Rozdělit svět na Západ a Východ?

Rozdělit svět na Jih a Sever?

Nakreslit několik ubohoučkých karikatur a rozdělit svět náboženskou nesnášenlivostí?

Rozdělit státy a národy chudobou, drogami, bídou, hladem, třídní nenávistí a příslibem peněz??


A Satan jen udiveně zírá (část 1.)
Satan již ustrašeně zírá (část 2.)
sám Satan si i nad námi tiše zaplakal (část 3.)
Satan si pomalu balí svých "pár švestek" (4. část)
Apage Satan! Odstup Satane!" (část 5..)
Pekelný Upgrade (6. část)
Black Out? (část 7.)