Velký král Hrůzy

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Nostradamus - Král propastí 1.díl, Vydáno dne: 26. 04. 2006

Jedno z vyplněných proroctví de?ifrované Zdeňkem Patrickem v knize "Silnější než Däniken" a Nostradam Král propastí (Kap. Velký král Hrůzy str. 50 ©Zdeněk Patrick, vydáno roku 1998 ... "mysterieu fosporus, Frayeur ray nuclear").
Předpoklad autora, že se jedná....¨Zde víceVelký král Hrůzy

©Zdeněk Patrick 1998/2006

Jedno z vyplněných proroctví de?ifrované Zdeňkem Patrickem v knize "Silnější než Däniken" a "Král propastí (e) 1. díl 1182 kB " (Kap. Velký král Hrůzy str. 50 © Zdeněk Patrick, vydáno roku 1998 "mysterieu fosporus, Frayeur ray nuclear"... viz download)..

Předpoklad autora, že se jedná o zatmění Slunce kombinované nebývalým tvrdým zářením vycházejícím z kosmického objektu. které bude viditelné v podobě mohutné záře, byl správný. Avšak pozor: Mů?e to být světelná past, v níž lze lehce uvíznout. Vzápětí se totiž objevují ¨(nad Prahou) záhadné blesky (typu "ZP-Krč_1999" viz E-zine Dýmající zrcadlo na http://smit.wz.cz) podobající se ohnivým koulím vystřelujících z nebes a měnící noc (v Praze 4) v téměř jasně oranžový den. Objevili se rovněž dosud nevídané elektromagnetické bouře připomínající pokusy na hranici relativistických dějů, či naopak zbraňové systémy SDI mimozemské úrovně.

Na pozadí Nostradamových veršů o Velkém králi Hrůzy, jenž sestoupí z nebes, spustil v roce 1999 zavedený systém věcí, metodou
Public Relations , nevídaně Šílený mediální atak o konci světa, jenž prý Nostradam předpověděl.

Podivné tvrzení! V podivné době, jež se stalo ještě podivnější po 11. září 2001.

Kdy i sám Satan udiveně, možná i zcela vystražen, zíral zpoza hroutících se jistot.

Co nás a naší planetu skutečně postihlo jsme se vlastně dovídali jen z alternativních zdrojů, za nimi? může být, mimo nad?ených brigádníků, i prst nepříjemných agentur, jež s nikým nekamarádí.

A výběr průšvihů máme i tentokrát více než bohatě nadstandardní!

Vše vyšlo najevo krátce po úplném zatmění Měsíce (4. května 2004 07:33 ) trvajícím, nikoli však hodinu, jak "spontánně" tvrdili masmedialní borci.

Více než pět hodin zářil tehdy Měsíc na noční obloze v barvě červeně rozežhavené oceli.

A právě v této době zasáhla naší planetu zatím jedna z největších emisí kosmického záření neznámého původu, o něm?, mimo specialistů, ví jen málo kdo. ¨

Poprvé byly tyto mohutnéi výtrysky energie (energetické přepětí) tvrdého záření pozorovány v letě roku 1999.

Shodou okolností v nostradamovsky vnímaném intervalu, ve kterém sestupuje z nebes Velký král Hrůzy (středověký výraz astrologů pro úplné zatmění Slunce).

Zdroj záření se nalézá v blíže neurčené oblasti Univerza. Úder za úderem dopadá na planetu a devastuje to, co ještě nestačily zdevastovat zisky světových bank.

Svého dalšího maxima dosahuje emise tvrdého záření hned další rok (rok 2005). V ten samý čas se na temné obloze arktického pólu (severní polokoule) opět objevuje tajuplné mysteriozní světlo.

Celý horizont je magicky ozářen jakoby rukou Hospodina.

Wayne Davidson,

Resolute Bay - Kanada

polární stanice na severním pólu

Není pochyb, že velký průšvih, zmiňovaný v knihách Zdeňka Patricka, právě přidoharažil, aniž bychom si jej "povšimli".

Zjevení S. Jana

Kap. 6/ verš 15

A králové země, i kní?ata,

i bohatí, a úředníci, a mocní,

i každý služebník, i všeliký svobodný,

se skryjí v jeskyních a skalách hor.

Zjevení S. Jana

Kap. 6/ verš 15

A řekli horám a skálám:

"Padněte na nás, a skrejte nás."

"nebo přišel ten den veliký hněvu Jeho"

20 listopadu 2003 Praha - kompilace zprávy ČTK

"...Polární" záře byla viditelná po celé severní obloze (preventivně užmudlané vypoužtěnými chemitrails). Občas však ozářila celou oblohu (?!).

"Severní" polární (?) záře byla viditelná dokonce až v daleké Africe (jižní polokoule)...

Prý se opět jedná o nebývalou sluneční aktivitu a výron netuženého množství energie letí, kam jinam, než k Zemi.

Nicméně...

Mé asociace vidí někdejší Rudé právo, pí?ící před mnoha desítkami let (někdy roku 1960) o podobné polární záři, viditelné až v Praze.

O několik dalších desítek let jsme se však konečně dověděli, že se jednalo o pokusný výbuch americké atomové pumy ve výšce 40 km. Pulzace Van Alenových pásů signalizovala počátek Velkých proměn. Enormní záření způsobující celou škálu rakovin, infarkty myokardu - včetně záporné mutace genů. Objevují se i nové a dosud netužené stresory. Následovány depresemi, jež pak nemilosrdně postihují místní domorodce, aby si přespříliš nevyskakovali.

Suže konstatuji, že zarytí čtenáři dobového Rudého práva a jejich rudí náčelníci s mírovými raketami dalekého dosahu, celou záležitost vzápětí zuřivě ututlali.

Kupodivu v souladu se scénářem kapitalistických vydřiduchů z nenáviděného Wall Streetu.

A jejich pohrobci nepracují o nic hůře.

Naopak!