Četnost pohybující se oblasti zvané ?podivnost"

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Dýmající zrcadlo 2.díl, Vydáno dne: 02. 12. 2005

Motto:

Napětí mezi kladně nabitou ionosferou a záporně nabitou planetou vyvolává elektrické výboje v podobě notoricky známých blesků doprovázených příslušným charakteristickým zvukem hromu. A protože je naše planeta ?naladěna? na frekvenci 7,83 hertz, každý z elektrických výbojů v této frekvenci i rezonuje (tzv. Schumanovy vlny). Tyto vibrace lze pozorovat nejen v kterémkoliv bodě naší planety, ale můžeme ji dokonce pocítit na i na vlastní ků?i. Respektive dostatečně oslabené psychice... Intenzita počtu elektrických výbojů se pohybuje v závislosti na teplotě a podnebí. Nepřirozená změna klimatu planety, jež nyní probíhá, pak navy?uje četnost elektrických výbojů do úrovně sci-fi. Ohřeje-li se prostředí o 1 stupeň Celsia, zvýší se četnost blesků v mírném pásmu o 200% v tropickém pásmu téměř o 700 - 800%.

Četnost pohybující se oblasti zvané ?podivnost?

© Zdeněk Patrick

Výzkumem bouří, respektive elektrických výbojů, se zabývají ty vědecké týmy, jenž se zaměřily zejména na využití blesků jako zbraňových systémů.

Dalším oborem, jenž se zajímá o vliv extremně nízkých frekvencí při rezonujících vibracích planety - je ta část profesně otrlé psychiatrie, prosperující v dlouhodobém projektu nikoli nepodobném systému MK ULTRA. Zde se nabízí otázka, zda v souvislosti se změnami klimatu a zvy?ující se četnosti elektrických výbojů rezonujících s naší planetou při extremně nízkých frekvencích, rezonujících nedaleko vln alfa a spánkové vlny o frekvenci Theta, nenastávají i příslušné podmínky pro vybuzení psychóz, či takových podob zdravotních problémů, jež mohou možnému nepříteli, či jeho zdravotnictví zasadit smrtelně tvrdé údery.
Lze tak i vyře?it, společně s dalšími opatřeními a uměle vybuzenými stresy, ?stárnutí? Evropy. Pota?mo české populace.
Co s námi zvy?ující se četnost blesku vlastně učiní? Budeme k smrti unaveni, sní?í se nám imunita, budeme nepozorovaně deptáni do zcela globalizované podoby, neschopni jakékoliv obranné reakce?
Tam, kde zubní pasty plné fluoru, chemickými jedy napužtěné koberce, nábytkové a počítačové formaldehydy, chemicky nebezpečné prací prá?ky, rakovinnou bující dětské dudlíky, bifenyly a kostní moučky pečlivě zasazené do člověčího potravinového řetězce, včetně neuvěřitelně chemizovaného mateřského mléka selhávají?
Možná se naopak v zázračné a zcela unikátní vteřině genetického in?enýrství, právě tehdy, kdy bude spolehlivě zničen poslední z odolnějších alergiků, bezbolestně proměníme v geniálně arnoldí supermany!

8. července 2004 ČTK

televizní zpravodajství 19.30
Zvýžil se počet pacientů stě?ujících si na deprese i psychické potíže. Odborníci opět zaznamenali nárůst psychických onemocnění a předpokládají, že původcem subjektivních potíží mohou být dlouhodobě nízké teploty v posledních dnech!
Volně zpracováno.

V průběhu měsíce července 2004 se opět objevily nad českým územím bouře s četností blesků, jež se vymykaly nejen nejen běžně zavedené letní bouřce z let mého dětství i adolescence, ale i pokročilejšího mládí, ale téměř všemu, co se mi kdy snažili rudí a později i postrů?oví multimediální prostituti namluvit.

Prý bouře z horka!
???
Snad kdysi...
Noční teploty v kritické době dlouhodobě dosahovali pouhých 10 stupňů celzia a denní necelých 14 stupňů. Spoužtěcí mechanizmy vybuzující smr?tě a uragany ve středoevropském mírném pásu, v místech, kde se již léta, vlivem nepřirozené inverze, nehne nedýchatelný vzduch ani o milimetr a mírný vánek čechrající vlasy patří již jen do pohádek, připomínají spíše nostradamovskou vizi.
Nečekané 170 kilometrové smr?tě a uragany!
Uragany vybuzené zvráceností? Prostřednictvím kabelových, či antenním systémů a bodovým ohřevem libovolné oblasti stratosféry?
Počítám rovněž, že pár let po úspěšně provedené genocidě, kdy pamětníci z řad původního obyvatelstva budou pro ?chrochtaly? již jen vzpomínkou na jedinečnou výměnu českého národa za jiný, multimediální prostituti bez uzardění oznámí novému obyvatelstvu, že tropicky přívalové deště jsou v této části Evropy zcela běžným, až po?ehnaně ?ádoucím jevem televizně nazvaným ?stoletá voda?.
Bohatě dotovanou z přeplněné vltavské kaskády! neboť bohatý soused si tak přál?
Zatímco ?pra?ská? bouře z let 1998 se blýskla svými 120 000 záblesky, ta z počátku července roku 2004 se zablýskala až 70 000 krát, bouře ze 7. července 2004 se pochlubila ?pouze? svými stejně neuvěřitelnými 50 000 elektromagnetickými výboji.
V převá?né většině nehlučnými a směřujícími do hlubokého kosmu! Tmavočervené kruhy s namodralými výsečemi, či blesky směřujícími ?šikmo i kolmo? do nebes.
Nepočítaje nehlučné blesky "z čistého nebe", vybuzené blížícími se vesmírnými objekty, či naopak satelitní protiteroristické výboje, dopadající cvičně, v podobě ohnivých hadů, prozatím (?) na možné teroristy, či nehodné herce, pak se neuvěřitelná četnost blesků pohybuje v téže podivné oblasti.
Celkový dojem, že se jedná o umělý systém bývá mnohdy umocněn snahami postrů?ových multimediálních žoldnéřů vidět za zmíněnými bouřkami a uragany pouze běžné přírodní živly.
A jestliže se podivnosti hromadí, jako na bě?ícím páse, pak nelze jinak, než opakovat staré moudrosti!
Jestli?e něco kváká jako ?ába, vypadá to jako ?ábá a skáče to jako ?ába, je to zelené jako ?ába, pak dnes to ?ába nepochybně ještě nemusí být!