Den, kdy "tažní ptáci" přijdou pěšky

Autor: Zdeněk ?mitmajer <z_smitmajer(at)volny.cz>, Téma: Silnější než Däniken 3.díl, Vydáno dne: 26. 11. 2005

Moto:

Největším úskokem ďábla bylo to,
že nás přesvědčil, že neexistuje.
Denis de Pongmont

Den, kdy "tažní ptáci" přijdou pěšky

>Pokud se Michael de Nostradam, potomek starozákonních proroků Izaiáše, Malachiáše a Jeremiáše nemýlí, pak budou v dalekém, nejméně dvacátém století probíhat ve vzdušném prostoru naší planety vzdušné bitvy. Bude je možno nejen pozorovat, ale i slyšet jejich válečný hluk.

Centurie IV./ 64

De nuit Soleil penseront avoir vu

Quand le pourceau demi-homme on verra:

Bruit, chant, bataille, au ciel battre apercu

Et betes brutes a parler ľ on orra.

Domnívají se, že spatřili v noci slunce.

Spatří napůl zvíře (prase), napůl člověka.

Hluk, zpěv a bitva, kterou pozorujeme na nebi,

je možno slyšet hovor brutálních bestií (hovad).

O zařízení, které to vše umožní, hovoří však velmi mlhavě, a nelze tedy důsledně prokázat, zda jsou ony podivné létající konzoly tím, za co je chceme pokládat, či nikoli.

Co víme zcela bezpečně?

V žádném případě se nejedná o nezvykle hlučné nebeské ptactvo. Zvláště poslední řádek čtyřverší se zdá být velmi podezřelý.

Při těchto nebeských soubojích je slyšet, jak mezi sebou hovoří neznámé a blíže neurčené brutální bestie.

Hovor uslyší pravděpodobně dosti široký okruh posluchačů, z nichž někteří budou jen tušit, co se za oněmi brutálními bestiemi skrývá.

Sama slova "brutální bestie" zcela jasně vymezují nejen obsah činností, ale i okruh možných abonentů na tento titul. Jednání by to mělo být krajně nelidské a vymykající se i běžnému válečnému vra?dění, na které jsme si tak snadno a rychle sami navykli. Někteří badatelé za těmi slovy tuší válečné roboty, jiní piloty, kteří mezi sebou komunikují pomocí rádiových vln.

V těch dnech bude možno spatřit i podivnou bytost, jež se bude zčásti podobat člověku, zčásti bude připomínat nějaké zvíře. Je možné, že se bude jednat o stvoření patřící k těm mimozemským silám, o nichž se již dlouho hovoří. A okolnosti, za kterých bude neznámá bytost spatřena, tomu jen nasvědčují: Když za jedné tmavé noci bude spatřena záře připomínající slunce. To jsou indicie, které mnohé napovídají, a bylo by velmi podivné, jestliže by Nostradam o tomto fenoménu, jenž jsme si zvykli nazývat U.F.O., pomlčel. Právě proto, že o problému hovoří, stoupá index pravděpodobnosti jeho prorockých veršů, a to i přesto, že to bude pro mnohé k nevíře.

Je též možné, že tento verš souvisí s jiným veršem, ve kterém se hovoří o jistém "Zlu z nebes, jež bude utajováno", ale i s několika dalšími podivnostmi, které pro nás Nostradam kdysi připravil.

Mimo jiné tvrdí i to, že jednoho dne slavně sestoupí blíže neurčení bohové z nebes a sdělí překvapenému zbytku lidstva, že to byli oni, kdož skrze domorodé náčelníky pečlivě připravili podmínky pro celosvětovou třetí uměle vyvolanou potopu krve. A skrze smrtelné nákazy i konečné řešení "lidské otázky".

Prozatím můžeme setrvat v naší nenáročně pohodlné spokojenosti, kterou lze zaměnit i za jistý druh škodolibosti odcházejících.

Když masové hroby jsou již přichystány v metodických příručkách, aby čipizace s globální kamerizací konečně již přiklusala. Urychlena ptačími chřipkami.

Když vyfabulovaní nakažení "tažní ptáci" již chodí pěšky.

Ani totiž jinak ani nemohou. Jsou-li nakaženi!

Nebo se snad vozí tranzitem?

Maximálně je přinesou na marách