Teorie relativity aneb, co všechno snad ještě Einstein nevynalezne

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Silnější než Däniken 1. díl, Vydáno dne: 29. 09. 2005

Motto:

WASHINGTON - Američtí vědci poprvé v praxi ověřili důležitý aspekt obecné teorie relativity Alberta Einsteina - tvrzení, že rotující objekt deformuje ve svém okolí časoprostor. Podle vědců z amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) a z Marylandské univerzity to prokazují odchylky v drahách družic obíhajících kolem Země. Erricos Pavlis z Marylandské univerzity přirovnal jev, který popsal Einstein v roce 1918 v rámci obecné teorie relativity, k důsledkům pohybu lžičky ve sklenici sirupu. Stejně tak Země, když rotuje, táhne za sebou časoprostor ve své blízkosti. A to posune i oběžné dráhy satelitů, řekl Pavlis. On a jeho kolegové měřili dráhu a vzdálenost dvou satelitů od Země s přesností na milimetry a výsledky zveřejnili v posledním čísle odborné revue Nature. Satelity se skutečně mírně odchylovaly od svých drah, což podle vědců dokazuje, že Země má svou rotací vliv na okolní časoprostor. Je to první skutečný a přímý důkaz pro deformaci časoprostoru způsobený rotací nějakého tělesa, řekl fyzik Michael Salamon z NASA.

Vědci vyloučili všechny známé síly, které mohly oběžné dráhy družic ovlivnit - jako síly vyvolávající příliv. Pavlis připustil, že nelze stoprocentně vyloučit nějaký neznámý faktor, který by mohl družice ovlivnit.

4. listopadu 2004 (ČTK)


Teorie relativity aneb, co všechno snad Einstein ještě nevynalezne

Zdeněk Patrick Z cyklu: "Den, kdy ptáci chodili pěšky"

Suše konstatuji, že posmrtný život genia je náramně bohatý a tak se ptám:

Podle kterého posmrtného Einsteinova vzorce prosím, byla ověřována gravitační, méně gravitační a negravitační složka při relativistickém efektuž

Cituji:

"Rotací nějakého tělesa"

Vzorec prosím!

Cituji:

"V rámci obecné teorie relativity, k důsledkům pohybu lžičky ve sklenici sirupu." Vzorec prosím!


Opět cituji:

"Země, když rotuje, táhne za sebou časoprostor ve své blízkosti."

Vzorec prosím!


A opět jsem nyní nucen citovat další z nebetyčných nehorázností:

"A to posune i oběžné dráhy satelitů"

Vzorec prosím!Jediný vzorec, který totiž vše beze zbytku vysvětlí pochází z roku 1972 a je úplně z jiného soudku a zcela jiné provenience, než tvrdí hoši Marylandské univerzity! Tím hledaným vzorcem je naopak jeden z našich, jak jsem se dodnes optimisticky domníval "nezcizitelných rodinných klenotů", jenž ve skutečnosti zní:

m x t = 1

Jakkoliv vznikl roku 1972, byl poprvé veřejně prezentován již v roce 1986. (Pro úplnost připomínám autorská práva na jakýkoliv zápis, jenž je v souladu s možnými matematickými modifikacemi téhož). Poprvé, nicméně se čtyřletým zpožděním byl publikován (v díle Silnější než Däniken - nakladatelství Ostrov - Praha 1994, účelově směřující právě k zveřejnění Originální teorie relativity .) již v roce 1994. Současně s Originální teorii relativity Zdeňka Patricka a Ing. Zdeňka Šmitmajera byl dodán i způsob odvození a v rámci oponentury porovnán i s Lorentzovými vzorci z nichž jeden ze tří Lorentzových vzorců byl na ČVUT ještě donedávna učen v nesprávném gardu! Přičemž poslední pokus o zveřejnění naší Originální teorie relativity byl učiněn již v roce 1986, kdy jsem naposledy marně žádal ČVUT, alespoň o možnost oponentury. Ústně mi bylo řečeno, že nemají pro mne oponenta! A tak se postupem času stal jediným mým oponentem a zároveň i spoluautorem Originální teorie relativity můj syn Ing. Zdeněk Šmitmajer!

Zdravím tímto všechny zúčastněné a pracovníky ČVUT obzvlášť! Zároveň vyřiďte mé poděkování agentuře, jež se podílela na praktickém dokázání naší Originální teorie relativity

S pozdravem Zdeněk Patrick