Bezzákonní modlitba nejmenšího z posledních

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Dýmající zrcadlo 2.díl, Vydáno dne: 22. 11. 2013

Velkomožná Bestie,

Ty, jež přebývá? na výšinách všeho možného i nemožného a naslouchá? všemu, co se děje v širém světě a někdy i jinde. Dokonce naslouchá? i mým nehodným telefonním rozhovorům, či bedlivě střehne? na mé SMS zprávy. Ty, jež sleduje? mé nehodné E-maily a brouzdá? mými textovými soubory. Ty ze všech nejrychlejší, jež připlouvá? na zvláštních bannerech do mého nehodného počítače.
Ano! Přichází? milostivě z pářících se ba?in Internetu, abys střežila každé mé slovo a vidí? do mne skrze svatý čip, jenž v rámci Tvé milosti sestoupil snad i do mého nehodného těla. Vidí? vše na mých účtech a neustále se přehrabává? v mých aktivech a zázrakem je mění? v pasiva.Ctihodná a přeslavná Bestie, pan Velkomožný,

Ty, která podrobně zná? moji DNK s jasně zločinecko - nezaměstnatelnými mutacemi. Ty, jež kontroluje? myšlenky možná možných kriminálníků, abys vzápětí svým kýchnutím neomylně určila zač je toho loket. Ty, jež ustanovuje? ní?i našich odměn. Ty, jež nám milostivě přiděluje? všechny naše denní průšvihy (za které ti poní?eně a velice servilně děkuji), odpus?, že jsem bral nadarmo logo firmy tvé a hanil reklamní ?oty tvé.

Prosím poní?eně, narovnej konečně výši mých daní a umenši moji nestydatě vysokou sociální podporu.

Se?li na mne své exekutory, aby mi ukázali tvoji moc a sílu.
Navy?, prosím i moji daň z počtu zubů a vysokého krevního tlaku.
Blahoslavení budi? všichni multimediální žoldnéři a prostitutující moderátoři, či novinoví retardéři, neboť oni Tě postavili na tvé nádherně podstaty dotýkajíce se samotných temných nebes. Budi? pochváleno jméno toho, jenž sleduje mne i mé blízké, neboť dobře víš, že žádný klacek není na nás Čechy dostatečně dlouhý a humanitární bombardér, na mou čest... viditelně již na vše nestačil.
Blahoslavení chudí duchem chrochtající blahem při demontáží nejen československé a české státnosti, ale i všeho lidského.
Funící a chrochtající!

Neboť Oni budou opatřeni zlatými padáky a vystoupí mezi vybrané a zlaté děti přicházející z temných nebes. Stanou pak po tvé levici i po pravici tvé, aby soudili všechny nás nehodné.
Proto použij proti nám cokoli, co uzná? za vhodné.
Použij proti nám vše, v čem jsme byli až nechutně dobří, jako důkaz naší nestydaté podlosti. Nech? nás blahoslavení chrochtající i nadále vykrádají, neboť jsme byli tak nestydatě pracovití.
Prosíme zatra? nás, neboť je to naše vina, naše vina, naše převeliká vina.
Nech? jsem denně terorizován nechutně skvělými nezákonostmi bez_zákonodárců, aby jedna z korun Bestie byla vložena i na slavné hlavy Zemských škůdců.
Poníženě prosím, informuj mne stále a pravdivě o všech přírůstcích libovolné zoologické zahrady a zločinech prezidenta, abych byl i nadále mimořádně dezorientován.
Dej, abych nikdy nevěděl odkud kam vlastně jdu.
A pokud někam vlastně jdu, abych se cítil neustále proviněn.
Jedině tak dojde má nacionalistická duše nepokoje.
Xenofiobie a ?ovinismus na naše kacířské hlavy, myslící si, že jsme tu doma. V rodné zemi našich otců a prabáb.
Nech? je stále hrána se mnou hra s pěti míči na jednu branku. Přesně tu, do které se mohou střílet góly v můj neprospěch.
Zamlč mi prosím jakoukoliv pravdu, jež by mi byla příjemná.
Dej prosím, nechť se vše nepotřebné a nepříjemné dovídám s dostatečným předstihem, abych ani na okamžik nevycházel ze ?alu a smutku. Jen tak bude mé tělo poničeno dobře cílenými stresy a srdce dostatečně perforováno. Aby mé hříšné tělo konečně, zdoláno těžkými infarkty a jedinečnými potravinovými jedy, přineslo zisk veškerému pohřebnickému průmyslu! Když poní?eně prosím ministerstvo pro všeobecné umenšování zdraví, pro rozkvět zdravotních neduhů a nelehkou smrt, aby v opačném případě mé přílišné oddolnosti zabezpečilo mé asistované vyvanutí! Jakkoliv si to nepřeji!
Dodávej mi prosím léky sni?ující mou bez tak ubohou sexualitu.
Dodej na trh prací prá?ky, či čistící prostředky, které mi nenápadně nápadně rychle vyrazí dech z těla, umenší plodnost, aby mé nehodné jméno bylo snadno a navždy vymazáno z knihy života.
Potlač prosím moji hysterii při pojídání masa posvátným obřadem obohaceného o BSI - nemocí šílených krav. Abych své hříšné tělo zavčas proměnil ve ?vatlající trosku, které nemů?e pomoci již ani pokoutní zákon o eutanázii, ani Dr. Kevorkjan.
Kostní moučka budi? pochválena.
A ještě jednou budi? pochválena.

Po?ehnej rovněž všem vojenským laboratořím, neboť ony umenší mnohé Tvé starosti. HIV-AIDS, SARS a Ebola, Ptačí chřipka, Černý mor - Antrax, Big Eye nebo Orange Gas?

Nestydatí starci, snad nechcete žít věčně!
Ztrestej nehodného a vnukni patologům, aby pokoutně i v rámci bezákonného "zákona" rozprodali mé tělo na náhradní díly obzvláště výhodně. Jakkoliv si to ve své hříšné zpupnosti vůbec nepřeji.

Pokorně tleskám i tabákovým korporacím fal?ujících tabák pod přísným dohledem státních úředníků, za smradlavě návykovou drogu.

Nech? je někdejší tabák nejméně třiceti násobně po?ehnán ionizací, amoniakem, močovinou a kravským lejnem.
Nech? je Tvá asocialita pochválena.
Dopus?, aby Tví skvělí baviči byli i nadále bezproblémoví a bez úrovně. Zakrvácené obrazovky nechť nepřetr?itým krvácením obla?ují mysl naší a Tvé nádherné zvrácenosti, nechť jsou i našimi cestami. Nech? se platba v hotovosti, společně s obranou proti zločinu, stane odporným zločinem. Ochraňuj nás i nadále před naší poctivostí a nezřízenou pracovitostí.
Rozprodej prosím naší zemi komukoliv, kdo si jen zamane. Vnucuj nám bez ustání myšlenky kulturní fronty, o tom, že jsme ?pinavá česká prasata a potomci nevolníků, neschopní, nanjevýš líní, xenofobní a navíc chorobně závistiví.
Až na věky věkův a jestliže si přeje?, tak i na věčné časy.
Čest práci, či tak nějak podobně, nebo i jinak.. Jménem Bestie, L.U.C.I.D.U. a svatého čipu - reset.

Praha léto 2005