Když každý další Mesiáš zaručeně nebude až tak velký kasovní trhák

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Dýmající zrcadlo 2.díl, Vydáno dne: 26. 07. 2005

Jestliže všichni pouze k jedinému dni (v budoucnosti) spějeme...

Papež Jan Pavel II. (Karol Vojtyla)
Svatopetrské náměstí ve Vatikánu
neděle 20. dubna 2004 v den vzkříšení Mesiáše Ježíše Nazaretského

Metro zábava

ÚTERÝ 24. ÚNORA 2004
Spasitel bude zřejmě kasovní trhák!

Film Mela Gibsona o životě Krista vzbuzuje všeobecné obavy ze vzedmutí antisemitismu. Ještě před rokem by bylo nepředstavitelné přijít do nějakého hollywoodského studia a nabízet zde epos plný krve....

METRO Největší pražský deník Nezávislý deník.

Vydává Metro Česká republikaStředa 25. 2. 2004 ČTK

... Při premiéře zbytečně krvavého a kontroverzního filmu Passion of the Christ (Pašie Mesiáše - Utrpení Mesiáše) zkolabovala žena. Mimořádná míra násilí ve filmu je nepřípustná...

Čtvrtek 26. 2. 2004 ČTK + televize Prima (Večerní zprávy)

25.2. 2004, při premiéře zbytečně krvavého a kontroverzního filmu Spasitel zkolabovala žena...

Pátek, sobota Večerní a noční zprávy - neděle 29. února 2004 pořad Střepiny televize Prima (komentář k ukázce výslechu a bičování Krista) tvrdí:

"Film Mela Gibsona je plný krve..."

O Gibsonově kasovním trháku Rana ještě neslyšela. Kontroverzní film propagující násilí a krev... Další NEVINNÝ divák zemřel při produkci nepříčetného filmu Mela Gibsona!!!

Nositelé starých dogmat odmítají antikoncepci. Pokrok však nelze zastavit!!! !

Drogy (extáze) pomáhají novým trendům!!! !

(Smyšlené) Evangelium podle Gibsona!

Pátek 5. března 2004 - televize Nova 19.30 hod pořad Televizní noviny

Kontroverzní film Mela Gibsona je účelově krvavý...

28. 3. 2004 Mel Gibson a protagonista nežádoucího krváku si platí bodyguardy v obavách o svůj život.

...Propadne se snad Mel Gibson do plamenů pekelných?...

20. 4. 2004 Prokletí Mela Gibsona Magazín 2000 11/2004 60SK/ 34 Kč Nebi se zřejmě nelíbil polemický film Umučení Krista... Představitel Ježíše Mesiáše Jim Claviezel byl (zřejmě za trest?) dvakrát zasažen bleskem!

* * *

© Zdeněk Patrick Když každý další Mesiáš ...nebude již tak velký kasovní trhák?

Nevěřím svým očím. Média a multimedia nově budovaného virtuálního světa spustila kampaň proti "mimořádné míře násilí". Dokonce i ta média, která již ze své podstaty programově krvácejí tak, že již dávno nestačím pod televizním přijímačem vyměňovat umyvadla, obvazy a speciální tampony...

Přesto lze, i skrze naočkované xenofobní brýle, vypozorovat, že (jimi) propagovaná "demokracie" má již jen jediný úkol.

Utlouci jakoukoliv pravdu k smrti.

A tu však ejhle....

Jaký to div! Náhle nové trendy? Nečekaně pravý opak!

Jsem zcela vyveden z míry a šokován.

Ačkoliv stále musí převládat dojem, že jediným zájmem lůzy, mimo toužebné očekávání jakéhokoliv zdražování, jsou přesné informace o všech slovenských neúspěších a přírůstcích nejmenovaných zoologických zahrad. Ale i vtěchto komoditách je znatelný úbytek pravdivých výmyslů...

Ano! Spíše převládají cílené kampaně, plné zlého úmyslu!

Mezipravdy vytržené z kontextu a nekonečně krvácející obrazovka plná neobyčejně zvrhlého sadistického násilí, aniž by kdo, kdy protestoval?

Nebo jsem se snad celý život mýlil?

Nevěřím svým očím...

"Ještě před rokem by bylo nepředstavitelné přijít do nějakého hollywoodského studia a nabízet zde epos plný krve"....

METRO Největší pražský deník

Stále nevěřím svým očím. Televizní přijímač zahlcený krvavými mejdany novodobých zrůd se pravě zbarvuje do nepříčetného, blesky šlehajícího a dostatečně krvavého ruda. Plného lesbiček, lidožroutů vřískajících mezi mlčícími jehňátky, uřezaných údů, vyrvaných střev a utržených hlav.

Krev obětí brutálních bestií fantasmagorických výjevů vzápětí přetéká přes práh bytů a již se hrne po schodech jako bystřina...

Šílenci arogantně odmítající elektrické popravy dr, Kevorkjana (téměř zdarma dodávané ministerstvem pro nelehké umírání), ozbrojeni mačetami sekají do svých psychiatrů. Neomylný signál pro jejich segregaci rakousko-uherského typu. Vylepšeného pseudovýzkumnými programy za které by se nemusel stydět ani Dr. Mengele.

Přes potoky krve valící se z obrazovky se vyděšeně prodírám k televiznímu přijímači, abych se pokusil jej odpojit od zdroje mé energie.

Marně!

Jsem oslepen a ohlušen!

Nástroj přemíry moci, vždy s dostatečným předstihem, reaguje na mé hříšné rozhodnutí vypnout systémové nedotknutelnosti. Několikanásobným zablesknutím, rovnajícím se ničivé jasnosti o síle několika atomových pum, mě okamžitě vypaluje oční nerv. Vzápětí následuje nevyžádané, nicméně několikanásobné zesílení zvuku a reklama podobající se zvukové smršti ve zničující extázi napodobující DOLBY systém vyvrcholí orgaistickým ohlušením všech zúčastněných.

Vzápětí proti mně JSNVVO (Její Svatá Nedotknutelnost "Veřejnoprávní obrazovka") nenávistně vystřelí plnou dávku nepříčetnosti, jež je zakončena triumfem majícím podobu letícího puku. Bleskurychle vypuštěného proti mým mým očním nervíkům. Když vzápětí následuje neuvěřitelně debilní super reklamní šot, jehož společenská váha je naopak podtržena tisícerým zablesknutím nekonečného počtu zbytečně neviditelných fotoaparátu ráže 45?.

Světelné záblesky netužené razance, doprovázené mnohdy podprahovými snímky, vybuzují společně s akutním zánětem spojivek dojem, že obrazovku lze použít nejen jako spolehlivý bužič a drtič, ale dokonce jako dokonalý vypalovač očních nervů.

S účinnými tlumiči dokonce i jako dočasný dálkový světlomet. Vyhledávající v mém bytě brutální heterosexuální devianty, reálné zločince, či nedej Karl Marx, snad i nějakého zavilého třídního nepřítele!

A při jisté konstelaci temných hvězd může blikající obazovka úspěšně zaskakovat snad i přístroj někdejšího pana Röentgena.

Blik, blik, blik. Flash, flash, blik...

A je to tu opět...

Kde se vzali tu se vzali:

Podivně poskakující fotografové blikající svými flash blesky jako o život!

Žádný film, reklama, účinně podporované zpravodajství, či jakákoliv jiná nemravnost, se bez nich již neobejde! Tak jako ostatně každé další poučení z krizových let!

Vzápětí zjišťuji, že mé předchozí asociace o pilném fotografování někdejších protagonistů vzorových tunelingů jsou až hříšně mylné.

Zdánliví dokumentaristé totiž vůbec nic nefotografují! Jakkoliv jejich flash_blesko_metomety bleskají a fotoparátčíci zběsile poskakují.

Přesto je již jisté, že jejich nadbytečné fotoaparáty očividně připomínají nebezpečně zdrogovaného chřestýše, jenž se naopak stal nezaměnitelným logem právě vstávající Bestie.

Epochy konce časů novodobého "Temna". Kdesi na počátku třetího tisíciletí!

Zdá se, že jediným možným cílem onoho úchylného rituálu musí být razantní vypálení mého očního nervu. Respektive potlačení všech mozkových funkcí Flash blesky skrze televizní kamery!

Kdyby někdo kdysi vyprávěl, nevěřil bych!

A tu náhle, téměř v tomtéž neobyčejně zakrváceném a mimořádně "osvíceném" okamžiku, se dovídám,že...cituji:

"Ještě před rokem by bylo nepředstavitelné přijít do nějakého hollywoodského studia a nabízet zde epos plný krve"...."

Ano přiznávám, že na rozdíl od cíleně nasměrovaných filmových hrubostí a krváků musí být skutečné hrůznosti (zejména ziskové válečné vraždění) naopak okamžitě a důkladně odfiltrováno od krve, bolesti a zejména... od nezměrného utrpení!

Protože sofistikovaně odfiltrované nepříčetné vraždění v jakýchkoliv uměle vyvolaných říjnových revolucích a válečných konfliktech nám přináší nemravné zisky již pěknou řádku staletí.

Jde totiž o velmi dobrý bussines. Návratnost investic je téměř okamžitá a zisk nad očekávání několikanásobný...

Šílený Max (Mad Max) Mel Gibson, na jehož hlavu údajně opět (?) útočí blíže nespecifikovaní běsi, natočil prý velmi nebezpečný film plný krve....

Tato zásadní informace na mne vypadla z televizní obrazovky v kratinkém intervalu, jenž mi byl pro tuto chvíli multimediálně sofistikovaným zázemím povolen. Záblesky oslepené oči se pomalu a nejistě vracejí k původní funkčnosti.

A opět je to tu! Flash...Flash! Záblesk střídá záblesk!.

Hledám opět svoji slepeckou hůl.

O nic však nepřijdu. Sluch spolehlivě pracuje i v tomto hektickém okamžiku.

A tak mohu být i nadále odborně mediálně vzděláván.

Mezi nezbytným hřmotem, důležitými skřeky mučených obětí, mlaskavými zvuky nekonečného počtu úderů a kopů, strašným ječením právě polykané oběti přerušované nestřídmým mlaskáním předpotopního Rex tyranosaura, sexuálními vzdechy lesbiček a buzerantů, salvami automatických zbraní nepředstavitelných kalibrů a šumem dalšího přívalů krve, jimiž jsem filmovými společnostmi (celodenně) bohatě dotován. Vřelý dík neznámí a nezištní sponzoři!

Ano, dostatečně zpracován několika týdenní propagandou, již ani netuším, jak se vlastně jmenuji.

Nevadí. Snad si ještě někdy vzpomenu...

Hlavně, že již konečně vím, v čem spočívala zákeřnost Římanů. Z důvodů konspirace a matení potomků pracovali, zejména s odsouzenci na smrt, vesměs v bílých rukavičkách.

Bičů téměř neznali a fackovali se jen mezi sebou.

Zároveň již pro mne není žádným tajemstvím, že římští legionáři, zvláště pak cíleně vybraní devianti pověřeni naplnit literu trestající a popravčí exekutivy při pohledu na krev okamžitě omdlévali.

Dokonce se mi již jeví schůdnější teze, že se starověcí "Real Criminals" (možní kriminálníci) a třídní nepřátelé (chci říci nepřátelé státu), zákeřně trénující na Mesiáše (očividně připravující násilné svržení domorodých šamanů, včetně římského císaře), se těžili všeobecné úctě svých krajanů a Římanů zejména...

Je až z podivem, jak si Vás některé nevyžádané informace drze a snadno vyhledají, ačkoliv od dob pozdního postkomunismu demontujícího českou státnost do podob fašizujícího se euro_chaganátu, nečtu noviny, neposlouchám rozhlas, nejmenovanou a (dnes již téměř neodpojitelnou) nezávislou televizi plnou úchylností a pseudo_odborníků na cokoliv a euthanazii zejména, sleduji pouze již jen v kritických okamžicích své krátkodobé příčetnosti, jako zrůdnou verzi sci-fi.

Opomenu-li někdejší legrační komunistické žvanění o přesně nepřesných informacích na libovolná témata, pak můj zájem o mediální verzi fiktivně vytvořeného pasvěta se stále pohybuje limitně poblíž absolutního bodu chladného nezájmu.

Má špatně skrývaná zloba a zhola nevyléčitelná arogantní xenofobie propukla právě v tomtéž okamžiku, kdy jsem jednoho krásného dne, snad roku 1993, uslyšel na někdejších rozhlasových vlnách Česko......asakra......Slovenských stanic zprávy neurčité provenience. Avšak stále ještě v ryzí, cíleně nespisovné češtině:

"Moskva, včera večer se konečně uchlastal ruský prezident Jelcin k smrti. Jeho ostatky budou slavnostně pohozeny u Kremelské zdi - na Rudém náměstí"...

Zanedbám-li účelové hulvátství podivně postpubertálního projevu, pak přiznávám bez mučení, že jsem se dlouhý čas, ve své prostinké naivitě domníval, že pan Jelcin "to má", k velké radosti pražských protektorátních vlastenců a nositelů protektorátních svatováclavských orlic, již za sebou.

Ruská říše, k radosti právě rozmrazovaného wehrmachtu, konečně prohrála bitvu u Stalingradu?

Nicméně prozatím se tak naštěstí nestalo...

Není nejmenších pochyb, že se Pan Jelcin bude ještě dlouhá léta těšit ze své bypasové hybnosti v souladu s pooperačními směrnicemi.

Mnoga ljeta živijo...

Není rovněž žádným tajemstvím, že nejen podle týchž skvěle informovaných zdrojů, ale i v souladu s oficiálně objednanými "nezávislými" výzkumy, miluji svými plnými 65 % německého kancléře (Jehož preference prý neuvěřitelně a nezadržitelně stoupají i u ostatních členů mé bohatě rozvětvené rodiny). Zbývajících 58 % je spravedlivě rozděleno mezi ministra nebezpečnosti.

Ostatních 24 % je rezervováno pro ministra Demontáže školství a státnosti a následujících 58 % patří prý ministryni bez masážních salónků a zejména milovanému senilátu!

A zbývajících 99 % mých sympatií je prý povinně rezervováno prý pro jakéhosi Mr. Chrochtala.

Nicméně přetrvává ve mně hřejivý pocit, že nikdo z našich nebyl feministickými ultras komandy přistižen, jak zločinně heterosexuálně haraší. Z téhož informačního kanálu jsem přesvědčován, že prý chci, za každou cenu platit co nejvyšší možné školné, pravidelně každý druhý týden razantní zdražení nájemného a předražit léky nejméně o 400 % (zejména těm, kteří nemají na základní potřeby, natož na obyčejný aspirín, či naopak velmi specializovaný lék...

Aby konečně i oni pochopili, zač je toho "genocida".

Souhlasím. Pořádně narovnat ceny, uspořádat daně z ukradené hodnoty a odevzdat stát komukoli, kdo si jen zamane...

Pravděpodobně jsem z úřední moci a s konečnou platností již dnes dosáhl závěrečného stupně nesvéprávnosti! neboť životu nebezpečnou myšlenku, že by si ze mne zavedený systém již jen tropil legraci, musím okamžitě zapudit.

Když kdesi nedaleko je skryta "skrytá" kamera?

A tak zatímco v širém okolí stále výhružněji řádí přebujelá přezaměstnanost s akutním nedostatkem bezdomovců, bezproblémoví multimediální baviči, s určitostí sobě vlastní, opět budují naše radostnější čipizovaně plně kamerizované zítřky.

Když se zdá být zcela lhostejné, který z Mesiášů to vlastně ke "konci" našich, či spíš vašich dní, přikvačí.

Pokud vůbec.

A tehdy těm, co pozůstalí kolem pražského údolí, bude konečně opět povoleno "odrazit" od toho správného dna. Pak dozajista vyrazí do "Zlatého věku" o němž nám denně na dobrou noc vyprávělo Rudé právo a později pak i mnozí nadějní politruci z prognostických ústavů, jakož i někdejší bosonozí jakoby oponenti.

Novus ordo seclorum, či chcete-li "Zürick zum Noes Evropas..." (*nepřeložitelné), kde v chrámu Bestie již nedočkavě globalizovaně podupávají "radostné zítřky".

Konečně přijde ten den a asociální důchodoví příživníci, neoprávněně a zbaběle odmítající asistovanou smrt, do jednoho odtáhnou za zločincem Dr. Edvardem Benešem, jehož snad stále ještě hledá Geheim Statz Polizei.

Soudě dle odezvy protektorátně 28. karátového tisku.

Zatím zavedený systém jen trénuje a přeskupuje síly.

Opět a opět se vracím k novinovému článku, neboť stále ještě nevěřím svým očím.

Ještě před rokem (píše se rok 2004 - upřesňující poznámka autora) by bylo nepředstavitelné přijít do nějakého hollywoodského studia a nabízet zde epos plný krve...

....a s titulky pojednávajících o smrti Ježíše Krista, který natočil muž bojující s vlastními démony a pronásledovaný kontroverzemi na každém kroku, píše agentura Reuters a zdá se, že nezávislé Metro pouze myšlenku obohaceně tlumočí.

Co tak zlého Mel Gibson, za svých 30 milionů mrzkých amerických šekelů, vlastně spáchal?

Aha... Natočil film o posledních okamžicích Ježíše Mesiáše!

Jsem na rozpacích...

To však stále ještě není přece žádný zločin!

Nebo jsem snad opět zaspal proměny doby?

A už vůbec ani v nejmenším netuším, proč se novinářský borec až k nepříčetnosti rozčiluje nad ... "filmem s titulky"...?

A tak jsem začal pátrat, co zlého vlastně spáchal Mel Gibson prostřednictvím tak rozčilujících filmových titulků. A dlouho jsem nic nechápal.

Vše ve filmu mělo zůstat v rovině skutečnosti hodné vatikánského chronovizoru. Mluvené slovo je tedy vedeno v římské latině a aramejštině. Řeči, kterou Ježíš Mesiáš (řecky Kristus) hovořil.

Zde tedy leží v neznámém žaludku "zbytečně krvavé" jádro Gibsonova zločineckého spiknutí. Ve své nejzákeřnější podobě:

"Titulků s překlady."

V české verzi mimochodem řádně zcenzurovanými vynecháním některých zásadních textů. "Tak nějak to bylo", komentoval (dle nepřesného televizního moderátora) dílo Papež Jan Pavel II., čímž okamžitě vzbudil dobře připravenou vlnu nevole účelově opakující zajímavě nezajímavé teze.

Dalším nesporným zločinem Mel Gibsona je fakt, že se bez dovolení vrátil z pomatené bezbožnosti šíleného Maxe do lůna velmi "nebezpečně" ortodoxní katolické sekty.

Jež vyžaduje kázání Božího slova...považte jen... v původním jazyce!

Na českého pitomce pak stačí ještě vytasit zaručenou odpudivost, že ten bídák si promítáním námi nevyžádaného "kontroverzního" filmu příliš lehce vydělá velké peníze.

A to by se mu mělo okamžitě zatrhnout.

Vymývání českých mozku se v tomto případě příznačně jmenuje:

"Gibsonův krvák (trhák) kasovním trhákem".

Ne, že by se nevyznali!

Každé slovo končící v češtině na ***ák, má totiž své zvláštní neopakovatelné specificky hulvátské kouzlo. Pokud bylo takové zaklínadlo již vysloveno, je schopné negovat vše, na co ukážeme.

Zničit každého, jenž nám svým žalem, či neúspěchem zpříjemní naše chvilky orgaistických rozkoší.

Okamžitě bude proměněn v nicku značně odpudivého homelees disignu. Zvláště obsahuje-li náš skvělý "bon_mot" i tak znělé a skvěle rezonující písmeno "r".

Vybraný objekt takto zinscenované záporné propagandy je již teď téměř ztracen!

A což teprve, až domorodému blbci nešetrně sdělíme zdrcující informace o tom, jak ten bídák Mel Gibson, během jednoho měsíce... Jen považte... K $ 30 000 000 (slovy třiceti milionům dolarů) snadno a zejména...To prosím především považte... zcela zadarmo přišel?!

Krvák Mela Gibsona se tedy nejen v zemi "Rudého práva" stává pomalu a jistě ve své necenzurované podobě, další úspěšně trezorovou záležitostí. Když charakteristické činnosti cenzorského "teamu" silně připomínají folklórní radovánky lidově otrokářského húnsko - chazarsko - tartarského chaganátu.

Neboť všichni víme, že už všichni víme!

Nomenklaturní odborníci proti nám opět bleskurychle vytasili Chamurapiho zákoník z dob lovců mamutů. S ním i své další osvědčené triky.

Máme naději, že již brzy, a velmi "ochotně" shlédneme jejich další kousek. Mnohem hodnotnější a čistě odkapávající z bezproblémové nabídky, jako v dobách celosvětových oslav masového vraha Vladimíra Iljiče. Když panovalo reálné nebezpečí, že na nás pan Iljič vykoukne snad i z nikdy neexistujícího displaye zapnuté žehličky:

Znáte ho? Poznejte člověka, který změnil běh světa.

Boj o Mesiáše, když Antikrist pořádá světové revoluce a jeho ekvipáž do nás již léta nemilosrdně buší.

Snad v obavě, abychom nevyšli ze cviku, neustále prohrabávají naše kapsy a práskájí nad našimi hlavami propůjčenými elektronickými bičíky.

Již dávno Nezákonníci, společně se samozvolenci a bezzákoníky pak jednomyslně schvalují cokoliv, co nám spolehlivě ublíží. Když pohádky o mýtném z přidaného počtů chybějících, či naopak přebývajících zubů se stávají holou skutečností.

Vše ve smrtící kombinaci s podkožními čipy, či tetováním na ruce v nepozorované konstelaci se zákazem hotovostní platby?

Šílený svět, jenž nás nutil považovat děsně pomuchlané, naivními malíři z pomocných škol podprůměrně pomalované a bezpečně zcela bezcenné papírky, dokonce za víc, než obligatní ekvivalent 28 karátového zlata.

O němž naopak nesmíme ani tušit, jak vlastně vypadá!

Vytvořená iluze musí být tak dokonalá, že mnozí asociálové podléhají vybuzeným pocitům okamžitého nutkání, kvůli této zcela bezcenné, nábožensko elitářské relikvii snad i vraždit.

Zní snad zákaz platby v hotovosti o to legračnějiž

Méně nelogicky?

Podobně jako dosazení disidenti z chartizánských loží "Marnost 1989", dědiční strážci "dostatečného zhasnutelna" a otevřených občanských peněženek transformujících se do podoby dobře rozkradatelného rohu hojnosti, připomínají spíše pípajícího sovětského sputnika.

Stále vysílají správné signály tím správným směrem!

Muži, kteříž zdávna (na slovo?) vzatí byli. Muži pajdavých kroků, stále směřující tím jedině správným směrem, demontují cokoliv se jim jen zamane. Aby pak snadněji, ve své až stařecké rozmazlenosti, vytěžili ze svého okolí zbývající podstatu veškerých svých starověkých prebend.

Avšak, co již přesně vím, není to Mel Gibson, kdo vlastní vlastní běsi a bojuje s démony.

Ti, co kdysi s předstihem pomlouvali film "Planeta opic", aniž by kdy film spatřili, byť jen koutkem svého zeleného zákalu, opět střelhbitě vyrážejí nejen na propůjčené stránky 14 - 28 (slovy čtrnácti až dvaceti osmi) karatového tisku krajně cizokrajné provenience, ale i do svého oblíbeně nekonečného veřejněprávního seriálu "Sedm rošťáků u hořčáku" a "Mlžení a zamlžování".

Konečně tedy zakroutí "Pravdě" krkem někdo kompetentní.

Ještě vznešeně a neveřejnoprávně poplivat domodorodou lůzu a počůrat hroby nepřátel.

Pak již jen zbývá zapráskat dostatečně dlouhým protičeským bičíkem, aby harašment a xenofobně šovinistické české bandy sklíčilo poznání totální marnosti!

Jedině tak se potěší játra páníčků.

Hodnotné veřejnoprávní podrazy... promiňte..., chci říci programy, jejichž nezištní autoři a protagonisté neznají odměn.

Natož takový pakatel, jakým je ubohých 30 šekelů!

V porovnání s "Onimi" lze úspěšně tvrdit, že Jidáš Iškariotský byl vlastně velmi čestný muž!

Budou to totiž Oni, kteří nám pak jednoho dne řeknou:

"Nelhali jsme. Jen jsme Vám neřekli celou pravdu!

Bože můj...

A jednoho dne se tak skutečně stalo!

Stalo se za bílého dne!

V ČTK dne 20. března 2004 a opakovaně i v 19. 30 na ČT1 ve večerních zprávách!

Vše hojně sponzorováno tunelingem, když ani drogové ziskupectví není vůbec marné.