A vy si skutečně myslíte, že vás necháme za odměnu žít?

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Dýmající zrcadlo 2.díl, Vydáno dne: 18. 06. 2005

Přízračné letadlo z Nevězic III.

7. června 2005 pátek večer 21:00.

Bylo nebylo. Kdo už si jen vzpomene!

Na azurově modré nebe, když dětí bylo jako smetí a smějící se psi. V dobách, když "Ano" neznamenalo nic jiného než "ANO"... Ba dokonce, věřte nevěřte, jinak tomu být tenkrát ani nemohlo...

Na vysokém nebi, přímo nad naším skromným obydlím, kdesi uprostřed hlubokých, pohádkově černých lesů, právě dokončují neznámá létadla podivně zašpiněné obrazce. Pomocí kondenzačních pruhů z hliník_ bariových a dalších nezdravých fuj_tajblů obklopených modulujícími ELFi vlnami (Extremely Low Frequency wave), jež nejsou ničím jiným, než skvostně vymakaným bolehlavem kontroly myšlení (Maind Control). Obkroužené anarchistické Ačko a římské číslice XI a IX (11. 9.), jež se však okamžitě vypařují do černé díry zašpiněných nebes. Když prosvítající nahnědlá modř již dávno není modří a vysvětlení není ani v dalekém nedohlednu!© Zdeněk Patrick

Tu pojednou, jedno jediné ze 100 000 obřích letadel, jež denně s neznámými, tedy nebezpečnými úmysly, zahalují (stále ještě snad) naší planetu, do podivného smogového hávu, za ještě podivnějšího, o to houževnatějšího mlčení soudruhů typu Mr. Hevil and his Destroyers, z ničehož nic, bezhlučně a nepozorovaně připlachtilo téměř až nad naše hlavy.

Slovo "téměř" sice neznamená "na dostřel", nicméně jako názorný příměr by mohl být velmi blízko pravdy! Pokud se tím ovšem automaticky nevystavujeme riziku, že budeme okamžitě označeni, skrze tajné směrnice rady ministrů nejvyššího sovětu EU jako "Real Criminals", či nedej ctihodná Bestie, dokonce "nepřátelé lidu a EU". Jako takoví nechť jsou tito a jim podobní strýčkové označeni jako nevhodní pro resocializacï a proto musí být neprodlené vydáni zlému guantanamskému drakovi Fidelovi k okamžité vaporizaci. Do jedné z nejmenovaných držav daleké Zaoceanie.

Čipizace a bezprecedentní kamerizace žádoucí!

Zkrátka jak to jen říci?

Letoun nebyl na dostřel?

Budiž...

Nebyl to však ani let, nýbrž prostá válečná variace. Nikoli nepodobná bojovému manévru ruského letounu Mig, připomínající útok jednoho z nejnebezpečnějších hadů planety, podle něhož se i nazývá "Kobra".

"Klamání protivníka tělem", jež spočívá ve výhružně šikmém vystavené přídi letounu výše k nebesům a následný let klouzáním spodní plochou vpřed. Což ve svém důsledku předznamenává okamžité zpomalení až na příznačné minimum. Výsledný klouzavý let pak připomíná výhružné postavení krajty těsně před smrtícím útokem.

I v tomto případě mistrně zvládnuté!

Celá operace má zároveň navodit představu, že letoun (byl-li to letoun a nikoli fata Morgana, či precizně zvládnuté holografické zjevení) "chtěl být rozhodně viděn". Zpomalení letu ve formaci "Kobra" chvílemi vyvolávalo dojem, že letoun stojí na místě. Celkovou Sci-fi atmosféru nasílila i ta skutečnost, že vše probíhalo za zcela "hmatatelného" ticha.

Žádný zvuk, ačkoliv ostatní letouny - "předskokané" po celý den vydávaly dostatečně usilovný a skutečnostem odpovídající zvuk.

Když neskutečně veliké létadlo "připlachtilo" přímo nad nás, vypustilo v místech, kde ještě prosvítal poslední kousíček kdysi modré oblohy, obvyklý smog v podobě zdánlivých . Avšak ani tento manévr nebyl trvalý, jako u ostatních narušitelů. Snad jen pouhé dvě až tři vteřiny. V tentýž okamžik, kdy majitel, respektive uživatel přízračného letounu uzavřel pomyslné kohouty přívodu exhalátového smogu, ozval se v dáli za letounem zvuk, jakoby vrtulového letadla, jež se za malý okamžik musí zřítit. Rozhodně nebylo podivné bublání a čmeláčí bzučení zvukem, jenž s příslušným opožděním doprovází nadzvuková letadla pozemské provenience.

A rozhodně přízračný letoun neletěl ani náhodou nadzvukovou rychlostí.

Naopak!

Plachtil tak, že se zdálo, že téměř stojí na místě.

V témže okamžiku jsem pomyslel na ponorky z bezhlučným bojovým chodem motorů. Jakkoliv i tato asociace nebyla od věci, nekorespondovala s místem odkud zvuk vlastně přicházel.

Přízračné letadlo, jež jsem roky předtím jen slýchával přelétávat nad našimi hlavami, avšak nikdy nespatřil (jakkoliv byla kdysi obloha prostá zašpiněných mraků, kondenzačních pruhů a podivných exhalátových mráčků), bylo již dávno "za horami", když se onen těžko popsatelný, jakoby uměle reprodukovaný, až syntetický zvuk, začal ozývat!

Z dlouhodobého pozorování jsem nabyl dojmu, že popisovaný letoun pravidelně uzavírá denní produkci profi znečisťovatelů naší oblohy v předem vytyčený čas, na předem určeném místě a námi popisovaná modifikace letu byla pouze cirkusovou atrakcí navíc!

Zkrátka legrace k popukání!

Celou produkci techniky třetího tisíciletí prokazatelně sledovali v té chvíli tři osoby! A protože se již nikdo nepřiznal, usoudili jsme, že toto množství snad již postačí k zamlčování skutečností!

Tímto zdravím zvláště upovídané, až stařecky užvatlané pány z Post_Puč_Hadrového kombinátu na zpracování pravdy a samovolnou genocidu domorodců. Právě ty, kteří vymysleli "Stmívání planety" a jednou, až náš prach ptáci sezobou a vítr roznese, budou bezostyšně vyprávět zbývajícím mutantům pohádky o tom, jak společně se svými přáteli z temných nebes zachraňovali nehodné lidstvo, které si zničilo vlastní planetu!

A vy si to skutečně myslíte?