Jsou to Jinozemci, co na nás útočí?

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Chemtrails, Zdroj: Dýmající zrcadlo II. díl, Vydáno dne: 05. 06. 2005

Oxid dusičitý NO2 způsobuje vážná zdravotní postižení, jež zpravidla mohou končit smrtí. Drá?divý plyn, jenž se vá?e s hleny a vyvolává těžké záněty dýchacích cest, průdušek či smrtící otoky plic. Zabijí kardiaky stejně bezpečně jako alergiky. A to i při nišších koncetracích, když doká?e spolehlivě po?kodit i dosud nepo?kozený imunitní systém...

© Zdeněk Patrick

A bylo jaro. Kři??álový vzduch s viditelností až do 50 metrů se pomalu stával téměř běžnou denní realitou. A to i ve čtvrtém roce třetího tisíciletí, kdy nám "Zlatý věk" avizovaný multimediálními prostituty, již téměř klepal na na naše náhrobky! Nezbylo již jediného slibně kouřícího komínu, téměř jediné továrničky(vyrábějící cokoliv kloudného), nebylo jediného zjevného znečis?ovatele, jenž by mlžil jasně zářící obzory ?filantropického? bratrstva humanitarního bombarderrra Schasecka I. Avšak jednoho nehezkého dne, snad 10 let po Velké Hadrové Devastaci a deobrozenizaci Česko----------------&---------------Slovenska, kdy i poslední Nová huž někdejšího podnikatele Klementa Gottwalda již nevydá konečně ani za cent kouřových splodin a chemická válka proti xenofobním domorodcům hystericky odmítajícím Fenclovy zatraceně chutné vysokoenergetické biftečky, důmyslně nadívané masokostní moučkou z uhynulých tvorů, byla vedena nejen na úrovni vysoce stresového zpravodajství, zlostně blýskajících obrazovek, ale i pomocí výdobytků vyspělého genetického in?enýrství. V podobě ?aborajčat, kachnokuřat, husokukur a broukopaprik. A právě tehdy, když hanebně selhává dosud osvědčená mutace viru Kuru Kuru (BSI) a méně pracovitý meningokok (jakkoliv pracně propa?ovaný roku 1993 z kanadských laboratoří a distribuovaný skrze účelově děravý systémem ČSD) rovněž nenaplnil všeobecná očekávání, vyhlásili multimediální žoldnéři nové televizní téze o nedýchatelnosti vzduchu. Stalo se tak zcela nečekaně! Navzdory faktu, že všechny prosperující podniky chrlící kdysi tuny spadu, jsou již dávno úspěšně vytunelovány, či navždy zničeny nepřející ?spřátelenouž konkurencí. Likvidující již jen poslední vzdorující nepřátelská hnízda. Vše pod přísným dohledem protektorátních státoborců financovaných blízkými objekty ze ?spřátelených konkurencí. Někdy na konci května roku 2004. Neinformovanému pozorovateli by se mohlo zdát, že se odborníci na utloukání pravdy pouze účelově mýlí. Vzhledem k tehdejší průhlednosti vzduchu, jenž dlouhodobě připomínal téměř křišťálovou studánku, kam snad i laně chodí pít. ?ivou vodu s živými vzdužnými prameny plnými kyslíku, kde i sedmero infarktů sbalí své krovky a jako když čarodějným Pirkem mávne se promění se v patero nad?ených bypasů. Odhazujících snad i podpůrné kyslíkové bomby. S úspěchem se však dalo očekávat, že jim události dozajista v brzkém času dají opět za pravdu. Ačkoliv nebylo již v širém světě nikoho, kdo by tak náročné dílo zvládl nejen v požadovaném termínu, ale i kvalitě. Uvážíme-li fakt, že se Česko----------------&---------------Slovenský průmyslový i neprůmyslový potenciál smrskl na energeticky nenáročné zhasínání v rámci snadnějšího rozkrádání. Když podivné vymáhání desetimiliardových pokut po?apkávalo kdesi poblíž a zlatý státní poklad navždy zmizel jako nadbytečná přítě? naší akcelarace směrem k blahobytu, aby se naopak hlavním hitem protektorátních vlastenců stalo vydávání zlatých padáků, odposlouchávání možných obětí státního terorizmu, ružení škol v rámci budování bordelů a dětských kriminálů. Další utajovaná skutečnost však vyplula na povrch téměř vzápětí. Jen považte... 26. října 2004 Vědci prý bijí na poplach. Části světa jsou (dle internetových novin www.Blesk.cz) zcela zamořené oxidem dusičitým (NO2). Nejvíce jsou prý postiženy průmyslové oblasti a velká města s hustou automobilovou dopravou. České republice dýchá vzduch zamořený ?kodlivinami včetně zmíněného NO2 prý zhruba 20 % obyvatelstva! (Haha smál se můj kardiolog, ChaCHa smála se jeho zdravotní sestřička, hihi smál se i můj patolog dr. Kevorkjan, když jsem si kdysi dávno, ještě téměř za živa, stě?oval na stabilní nedostatek kyslíku). Vědci zjistili, že NO2 se uvolňuje i při spalování dřeva, biomasy a za bouřky při elektrickém výboji. Připomeňme si, že četnost blesků v posledních dvou letech rovněž více než dramaticky vzrostla. Bo?e můj, je to vůbec možné? ?e by zplodiny hoření byly skutečně tak nebezpečné? A to není prosím všechno! Je nutné vrátit se v čase a podívat se jak lehce lze umlátit pravdu k smrti svoji i jinou nebetyčnou hloupostí! 22. října 2004 Metro, ČTK USA Odborníci se obávají náhodného úniku smrtícího chřipkového viru z roku 1918, který tehdy zabil (vir) přes 40 000 000 (slovy čtyřicet milionů) lidí v podivné panepidemii, jež zasáhla celý svět. Informoval o tom časopis NewScientis podle něho? vědci získali vir z těl obětí a nyní zkoumají v la-boratořích jeho genové slo?ení. Téhož dne 22. října 2004 (osobní poznatky). Netrvalo ani 2 hodiny a z modré oblohy podivná letadla létající snad ve všech směrech vytvořila pomocí ?kondenzačních pruhů? solidní mračna, za nimi? později zářil Měsíc jako zamrznutý v ledu. Tato taktika, průběžně pozorováná od počátku června roku 2004. se tentokráte změnila. již nelétají dvě obří letadla křížící navzájem své kondenzační pruhy, nýbrž jedno obří a druhé podstatně menší a pohyblivější. Jedno z menších náhle odbočuje a řítí se přímo na obří letoun. Zdá se že srá?ka je nevyhnutelná. Podobná akce se opakuje do poslední vteřiny ještě několikrát i v dalších případech! Jako ve zlém holografickfém filmu! Zamířil jsem svůj digitální foroaparát Olympus na nebeskou scenerii a tu se opět ozvalo zlověstné zabzučení. Přístroj mi místo zvěčněné skutečnosti pouze stroze oznámil ?NO Card, FORMAT ONLY?. Po kolikáté? Snad již po páté? Flying Big Eye? Velké trestající oko družicového systému právě rozhodlo, že jsem nepřítel státu, jenž si zpupně dovolil fotografovat dílo spřátelených cizinců. Nicméně, ještě se nevzdávám! Fotografují okamžitě na jinou kartou. Okam?itě ji však vytahují z fotoaparátu a pečlivě ukrývám. Povedlo se! Jakoliv převá?ná část snímků (cca 64) byla kýsmi bedlivým okamžitě vymazána. Nad nic netušícími hlavami domorodců se nyní zřejmě sná?í dvojslo?kový fujtajbl. Mlčky prchám z místa činu, vědom si svého odporného trestně teroristického činu, jenž jsem právě spáchal. Ach, povedlo se! Druhý den ráno je v?ude kolem nás neproniknutelný marasmus v podobě ?z nebes spadlé mlhy?. Opět, jako za skalních dob tuhého ********* (zde si zbaběle dovolím vložit autocenzuru). Nevidím si totiž ani dnes na ??pičku nosuž. Zítra, či pozítří se bude toté? opakovat, aniž si kdokoliv vzpomene, že tomu tak bylo i včera, před týdnem, či před měsícem!!! V oficiálně tolerovaných zprávách nezávislých medií, krátce po několika vra?dách, haváriích, velmi nebezpečné české xenofobii, dalších strážných slovenských neúspěších, či slavné budovatelce dětských kriminálů si multimediální žoldák překvapivě dovolí z bezvěřejnoprávní obrazovky ¨vtipkovat o inverzi, když zároveň nechává celých pět minut, tedy dostatečně dlouho, z obrazovky hustě čmoudit detail výfuku jakéhosi druhohorního automobilu. Snad ještě z dob Östrejch und Ungarn Chaganátu. V?em zúčastněným na této zakouřené televizní seanci musí být v této nádherně čarodějné vteřině zcela jasné, že se právě dívají na smogového zločince a jediného možného viníka! Vzápětí retardér moderuje (zpomaluje dopad infomací) o možnosti smrtelné nákazy, pokud se okamžitě nenecháme draze naočkovat. Zdá se, že zloba a nenávist konečně zvítězila nad strachem a hrůzou. Zničeho? nic. Pova?te jen?.


Andělé zkázy nad Dobe?kouž
Chemitrails nad Českou republikou
Polétavá smrt
Chemitrails mi již nevrtájí hlavou! Netajím se, že mám vztek, Pane!
A vy si skutečně myslíte, že vás necháme za odměnu žít?
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí?
Co mi stále vrtá hlavou, pane!¨