Polétavá smrt

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Chemtrails, Zdroj: Zdeněk Patrick, Vydáno dne: 29. 05. 2005

Noèní trails

I kdybychom tisíckrát požehnali a posvěcovali výkaly, nebudou tyto nikdy svaté. Zůstanou jednou provždy nečistými výkaly. Tak jako ostatně i vytetovaná identifikační čísla, respektive podkožní čipizace, jež je skrze dobytek i na nás nachystána. Rovněž tak nesvoboda nebude nikdy posvěcena. I kdyby se političtí prostituti a multimediální žoldnéři tisíckrát znamenali křížem!

Parafráze na výroky pravoslavného mnicha Paisiose Athonského (1987)Říkají tomu polétavý prach!

Polétavá Smrt denně distribuovaná statisíci letadly, když sama Hrůza strachy strnula? Z konce časů hranaté komnaty temného domu relativně daleké Oceánie zavládne zuřivé mlčení a utajované skutečnosti se stanou povinnou pověrou.

V šílené globalizační víře pak zbytek virtuálního světa povolá bleskově šířící se excelentně vyšlechtěný vir, jehož setrvačně nekontrolovatelná mutace v lidském těle následně rozpoutá až středověké smrtící nákazy. Bakterie a viry, nakažené viry, v daleko hrůznější konstelaci než dýmějový mor, či virus Ebola!

Mrtvých bude takové množství, že ministři nezdravosti a nelehkého umírání již nyní vydávají, v rámci utajovaných skutečností, příkazy o odvážení mrtvol vozy záchranných služeb!

Musí to být něco, co tu ještě nebylo. Co do rychlosti a množství vyhlazených!

Multimedální žoldnéři zavile mlčí nyní již i o přírůstcích zoologických zahrad. I sama Pravda o počasí se odbelhala na nejbližší smetiště dějin! Jakkoliv naopak není žádným tajemstvím, že nově zavedený systém je již téměř 15 let první na světě!

V genocidě vlastního (respektive domorodého) národa!

Snad se dokonce domnívají, že jsou nedotknutelní s vydrženým právem na patent nesmrtelnosti!

Mýslím, že se mýlí!

Přesto vše Post_puč_hadroví Velikáni i nadále nestydatě mumlají svá zaklínadla, aby se tisíckrát jimi omílaná zbožná přání, stala skutkem. Jiní naopak hovoří o neškodném polétavém prachu. Tím ovšem míní smrdutá mračna tvořena puchem spálených pneumatik a uměle nanesenými vrstvami berylia, hliníku, respektive dalšími průšvihy (obohacenými o rakovinotvorné polyaromatické uhlovodíky), když o organických látkách (rozuměj "o bakteriích nakažených viry") se nehovoří vůbec!

Říkají tomu "Stmívání planety". A polední zeleno_zákalový přísvit zakletého Slunce, skrytého za miliony tun uměle vyrobených exhalátů, připomíná spíše čarodějné sci-fi z virtuální reality nikdy neexistujícího světa. Za vše jsou prý odpovědné právě jen spalovací motory starých automobilů "obohacujích" prach o téměř neškodné polyaromatické (rozuměj rakovinotvorné) uhlovodíky.

Utrpení může být odstraněno ze světa jen jediným způsobem a to bez-bolestnou likvidací trpících!?

Říká Dr. Kevorkjan?

Nikoli!

jakýsi R.J. Lifton ve své knize o německých fašistech

Fašisitičtí (Nacističtí) lékaři